انواع رفتار جرأت مندانه ازدیدگاه روانشناختی

تعریف جرأت ورزی

یعنی توانایی در بیان افکار، احساسات و عقاید خود به شکل مستقیم، صادقانه و متناسب به نحوی که به حقوق خود و دیگران صدمه ای نرسانیم.

انواع رفتار جرأت مندانه

1 – رد جرأت مندانه

زمانی که با درخواست‌های نادرست و نامعقول دیگران مواجه می‌شویمف می‌توانیم با روش رد قاطعانه ( جرأت مندانه) به درخواست آنان پاسخ منفی بدهیم.
مثال :‌اگر به میهمانی دعوت شدیم که اعضای شرکت کننده در آن را نمی شناسیم و نمی خواهیم در آن میهمانی شرکت کنیم، می‌گوییم : متأسفم من در میهمانی ای که اعضای آن را نمی شناسم، شرکت نمی کنم.

2- درخواست جرأت مندانه

از این روش در مواقعی که نیازمند کمک گرفتن از دیگران هستیم، استفاده می‌کنیم. مثال : اگر برای حل یک مشکل بخواهیم از والدین یا دوستی کمک بگیریم، می‌گوییم‌: من برای حل مشکلم نیازمند کمک و همفکری شما می‌باشم،آیا می‌توانید به من کمک کنید؟

3 – بیان جرأت مندانه

از این روش برای بیان احساس و افکار خود در تقدیر و تشکر از دیگران استفاده می‌کنیم.

شما می‌توانستید بهتر به این موضوع بپردازید.

از دعوت شما سپاسگزارم.

غذایی که درست کردید فوق العاده خوش مزه است.

 

هدف‌های جرأت مندی

در مهارت جرأت مندی هدف، تغییر در خود ماست، نه تغییر در دیگران، تا بتوانیم نیازها و احساسات و افکار خود را ابراز کنیم و از آسیب‌های احتمالی در امان بمانیم.

در بعضی مواقع از رفتارهای جرأت مندانه که استفاده می‌کنیم، ممکن است به هدفی که می‌خواهیم دست نیابیم ولی ازاین که توانسته ایم اصول رفتار جرأت مندانه را اجرا کنیمف نشاط و اعتماد به نفس ما تقویت می‌شود.

مطلب مشابه :  معنی کلمه عشق

مثال : در درخواست جرأت مندانه ممکن است بگوییم : من به همفکری شما در حل مشکلم نیازمندم.

ولی فرد مقابل پاسخ منفی دهد. در این جا هدف درخواست جرأت مندانه بوده است که ما انجام داده ایم، حتی اگر به هدف نهایی نرسیم، در این صورت درخواست جرأت مندانه را از شخص دیگری می‌نماییم تا به حل مشکل دست یابیم.