پایان نامه ارشد با موضوع پرستاران شاغل، بهبود مستمر

ی شود که بالقوه، توان آسیب رساندن به بیمار را ندارند(3/6)6(1/21)20(1/42)40(4/28)27(1/2)291/0±99/2D3اشتباهاتی گزارش می شود که توان آسیب رساندن به بیمار را داشتند ولی این اتفاق نیفتاده... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه ارشد با موضوع پرستاران شاغل، اخلاق در پژوهش

جراحی توضیح داده شد و در صورت تمایل برای شرکت در مطالعه، چک لیست جراحی ایمن توسط خود پژوهشگر در نه مرحله بر طبق راهنمای سازمان جهانی بهداشت در رابطه با هریک از بیماران در اتاق های عمل... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه ارشد با موضوع بیمار، جراحی، ایمنی، بیمارستان

موضع عمل: ضروری است هماهنگ کننده چک لیست، علامت گذاری موضع جراحی قبل از عمل توسط جراح را تأئید نماید(95). ضروری است هماهنگ کننده چک لیست، پس از اتصال پالس اکسی متری به بیمار و بررسی صحت... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه ارشد با موضوع جراحی، بیمار، ایمنی، گذاری

ی به اهمیت حادثه و اینکه گزارش ها منجر به تغییرات قابل اهمیتی نشده اند، حوادث و وقایع را گزارش نمی کنند. در بسیاری از مواقع نیز عدم تمایل به گزارش حوادث و وقایع ناشی از محیط و تنبیه های... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان قانون اساسی، اشتغال زنان، موازین اسلامی

«اشتغال زنان» اشاره شده است؛ از جمله قانون اساسی4-1-قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوّب 1358)در قانون اساسی آمده است: «تأمین حقوق همه‏جانبه افراد، اعم از زنان و مردان، از وظایف دولت... ادامه مطلب

ادامه نوشته

اشتغال زنان، خانواده در اسلام، نهاد خانواده، حضانت فرزندان

د و حفظ آنها در درجه ی اول اهمیت قرار دارد. بدین روی: 1. خانواده در اسلام، نهادی مقدس و ارزشمند و محبوب ترین بنا نزد خداوند است؛ چنان که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرماید: «ما... ادامه مطلب

ادامه نوشته

اشتغال زنان، زنان باردار، حق استمتاع

باشند، در تأمین مخارج خانواده تکلیفی ندارند، در حالی که در ماده ی 223 قانون مدنی فرانسه آمده است: هر یک از زوجین می تواند آزادانه شغلی را انتخاب کند، درآمد و حقوق مربوط به آن را بگیرد و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق درمورد آلبومین، معنیداری، آسیب، میزان

گیاهان دارویی مصرف کرده بودند آلبومین بیش تری نسبت به گوسالههایی که فقط شیر دریافت کرده بودند داشتند (03/3 و6/2،05/0>P). آلبومین عمده ترین پروتئین خون است که در کبد ساخته می شود و در واقع... ادامه مطلب

ادامه نوشته