عوامل سعه‌ی صدر در ایجاد و تقویت ان

– عوامل سعه‌ی صدر علل و عوامل متعددی می توانند در ایجاد و تقویت سعه ی صدر تأثیر گذار باشند. برخی از این عوامل عبارت اند از: قرآن و ذکر خدا. الف) قرآن: قرائت قرآن، به ویژه اگر با تدبر و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مفهوم و تعریف فطرت از دیدگاه روانشناختی

فطرت «فَطَرَ» فعل ماضی از مصدر شکافتن و آفریدن ابتدایی و بدون پیشینه است. واژه فطرت با دیگر مشتقات آن حدود 20 بار در قرآن مجید به کار رفته است که در برخی موارد به معنای لغوی آن است،... ادامه مطلب

ادامه نوشته

انگیزه ها و کارکردهای خودآسیب رسانی مستقیم

انگیزه ها و کارکردهای خودآسیب رسانی مستقیم نظریه­های زیادی درباره انگیزه­های خود آسیب رسانی مستقیم به ویژه رفتارهای خودجرحی ارائه شده است. بیشتر این نظریه­ها علت این رفتار را به دو... ادامه مطلب

ادامه نوشته

ملاحظات اساسی در انتخاب روش های آموزشی

ملاحظات اساسی در انتخاب روش های آموزشی برای انتخاب روش آموزش دوره، علاوه بر توجه به پارامترهایی که از آنها یاد شد، باید به نکات زیر توجه داشت: *استفاده از روش های مختلف به جای استفاده... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تعاریف دین و دین داری بر اساس نگرش های مذهبی یا فلسفی

تعاریف دین و دین داری: درمورد دین، تعاریف متنوعی بر اساس نگرش های مذهبی یا فلسفی در دست است. در اغلب این تعاریف کوشش شده است که ابتدا پدیده دین با عامترین تعبیرات و مفاهیم تبین شود. به... ادامه مطلب

ادامه نوشته

آیا هوش هیجان را می‏توان افزایش داد؟

آیا هوش هیجان را می‏توان افزایش داد مانند انواع دیگر هوش، بسیار دشوار است که بتوان هوش هیجانی را افزایش داد. حتی اگر مدل‏های هوش هیجانی را که بر مبنای شخصیت می‏باشد بپذیریم، اینکه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

انواع جهت گیری مذهبی از نظر روانشناختی

رابطه بهزیستی روانشناختی با فرسودگی شغلی : بهزیستی روانشناختی یکی از عوامل مهم در پیشگیری از فرسودگی شغلی است ونتایج یک تحقیق نشان داده است که بهزیستی روانشناختی پیش بینی کننده خوبی... ادامه مطلب

ادامه نوشته