دیدگاه‌های مطرح شده پیرامون امنیت عاطفی

دیدگاه‌های مطرح شده پیرامون امنیت عاطفی 2-3-4-1. دیدگاه رشدی فارمن طبق نظر فارمن در مورد امنیت عاطفی توانایی برای کسب امنیت عاطفی از طریق یک فرایند مطالبه کردن تسهیل می­شود. انتظارات... ادامه مطلب

ادامه نوشته

عوامل موثر بر کفیت دلبستگی و انواع اختلالات دلبستگی

عوامل موثر بر کفیت دلبستگی : 1- حساسیت ۲- در دسترس بودن ۳- پاسخگو و حامی بودن ۴- فرصت برقراری یک رابطه نزدیک : عدم وجود یک فرصت مناسب برای شکل گیری دلبستگی به هر دلیل طرد شدگی و ترک و طلاق... ادامه مطلب

ادامه نوشته

رویکرد ساختارنگر به هویت

رویکرد ساختارنگر به هویت   مارسیا (1966) اولین و برجسته­ترین نظریه­پردازی است که نظریات اریکسون را به صورت تجربی گسترش داد و در جهت عملیاتی کردن مفهوم هویت اریکسون گام برداشت. از نظر او... ادامه مطلب

ادامه نوشته

علت پیدایی پدیده خود، خودپنداره و عزت نفس

تعریف خود و خودپنداره برای خودپنداره تعاریف متعددی و تقریبا مشابهی ارائه شده است . از این رو به ذکر یک نمونه ی نسبتا کامل اکتفا می کنیم . « خود» مجموعه ای از عواطف و افکار است که به سبب... ادامه مطلب

ادامه نوشته

عملکرد تحصیلی و عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی  

آموزش خلاقیت همه روانشناسان پرورشی و متخصصان آموزشی معتقدند که توانایی‌های خلاق و شیوه‌های فکری واگرا را می‌توان به افراد به ویژه کودکان و نوجوانان آموزش داد (سیف، 1387).... ادامه مطلب

ادامه نوشته

 رویکردها و دیدگاه­های تبیین خانواده

تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده نمای تاریخی لغت خانواده بسیار قدیمی است. خانواده از لغت فامیلیا مشتق شده است) 100تا 300 بعد از میلاد)که به همه افراد یک خانواده اعم از خویشاوندان،... ادامه مطلب

ادامه نوشته

الگوی حافظه در رویکرد پردازش اطلاعات

.حافظه « همه یادگیری ها  نشانی از حافظه دارند. حافظه دارای 3 مرحله: رمزگردانی،اندوزش و بازیابیمی شود که هر مرحله نقش اساسی در یادگیری ما ایفا می کند و هر قسمت ممکن است دچار خطا شود.... ادامه مطلب

ادامه نوشته

ویژگی راهبرد مقابله هیجان مدار و مقابله مسأله مدار

ویژگی راهبرد مقابله هیجان مدار و مقابله مسأله مدار راهبرد مقابله ای خوب یا بد وجود دارد. هر کدام از این دو نوع راهبرد مقابله ای در موقعیت ها و شرایط خاص، به عنوان روش مبارزه با مسایل و... ادامه مطلب

ادامه نوشته