اختلال اضطراب اجتماعی

در تعریفی که رینگولد و همکاران (۲۰۰۳) ازاضطراب اجتماعی داشتن، آمده که اضطراب یا فوبی­ای اجتماعی به ترس رو و دائمی از موقعیت­های اجتماعی یا عملکردی اشاره داره و از این باور فرد ناشی می­شه که اون در این موقعیت­ها به شکل خجالت­آور یا تحقیرآمیزی عمل می کنه و هم اینکه در موقعیت­های اجتماعی یاعملکردی ترس­آور،افراد گرفتار به این مشکل نگران این موضوع هستن که نکنه افراد دیگه اونا رو به عنوان آدمایی مضطرب، ضعیف،پریشون و گیج محسوب کنن. علاوه بر این،اونا ممکنه به دلیل نگرانی در مورد اینکه بقیه متوجه، لرزش در صداشون می شن از صحبت در جمع بترسند یا ممکنه در زمان گفتگو با بقیه به دلیل ترس از رو شدن ناتوانی در بیان ضعفشون اضطراب شدیدی احساس کنن.

اضطراب

طبق چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و مشکلات روانی  جفت و جور شده به وسیله انجمن روا­ن­ پزشکی آمریکا ( ۲۰۰۲) اضطراب اجتماعی، ترس شدید از آزمایش منفی همراه با رفتاراجتنابی شخص از موقعیتای اجتماعی  تعریف  شده.

مشکلات

فردی که دچار اضطراب اجتماعیه، هیچ گونه تمایلی به شروع رابطه بادیگران نداره و با احساسی از ترس و پایداری غیر عادی، از هر موقعیتی که ممکنه در برابر داوری بقیه قرار گیرد، دوری می ورزد (امالی،۱۳۷۳).

اضطراب اجتماعی دارای دو خرده اندازه به قرار زیره:

دوری و پریشونی اجتماعی: یعنی دوری گزینی از جمع و کناره­گیری از مردم و داشتن احساس منفی در رابطه­های اجتماعی (مشاک، ۱۳۸۵).

ترس از آزمایش منفی: ترس روشن و دائمی از یک یا چند موقعیت یا عملکرداجتماعی که در اون شخص با افراد ناآشنا روبرو شدن یا ممکنه موضوع کنجکاوی اونا قرار بگیره (کاپلان؛سادوک،۱۹۹۴؛ ترجمه پورافکاری،۱۳۷۶).

فوبی اجتماعی به دو نوع منتشر و غیرمنتشر تقسیم می­شه، در نوع منتشر فرد تقریباً از تموم موقعیت­های اجتماعی می­ترسد و در نوع غیرمنتشر شامل ترس از یه یا تعداد کمی از موقعیت­های اجتماعیه(انجمن روانپزشکی آمریکا،۲۰۰۰). از دیگر ویژگی­های افراد گرفتار به اضطراب اجتماعی می­توان به ۱- تعیین استانداردهای افراطی واسه کارکرد اجتماعی ۲- آزمایش منفی از عملکردشون در موقعیت­های اجتماعی ۳- توجه به اشتباهاتی که در تعامل اجتماعی مرتکب شدن ۴- و ندیده گرفتن عملکردهای مناسب خود ۵- اشتغال ذهنی درباره اینکه بقیه چیجوری اونا راارزیابی می کنن ۶-در افراد زیر ۱۸ سال نشونه­ها باید به مدت دست کم ۶ ماه قبل از تشخیص اضطراب اجتماعی دووم داشته باشه (کلارک و ولز، ۱۹۹۵).

ملاک­های تشخیصی مشکل اضطراب اجتماعی براساس DSM-IV-TR:

الف-ترس رو و دائمی از یک یا چند موقعیت اجتماعی یاعملکردی که شخص در برابر دید افراد ناآشنا یا شایدً در برابر توجه بقیه قرار می­گیرد. فرد از این ترس داره که کاری انجام خواهدداد (یانشانهای اضطراب رو ظاهر می کنه)که موجب تحقیر یا خجالت اون می شه. در کودکان، باید دلایلی از توانایی واسه ایجاد روابط اجتماعی متناسب با سن با افرادآشنا وجود داشته باشه و اضطراب باید در محیط­های همراه با همسالان، نه اینکه فقط در تعامل با بزرگسالان روی دهد (سادوک؛ سادوک،۱۳۸۷).

ب-قرار گرفتن در برابر موقعیت­های اجتماعی ترس­آور تقریباً همیشه به اضطراب منجر می­شه که ممکنه به شکل حمله ترس وابسته به موقعیت یا با زمینه موقعیتی ظاهر شه. توجه: در کودکان اضطراب ممکنه به شکل گریه کردن، قشقرق، سفت کردن اندام­ها، یا انصراف یا بیزاری از موقعیت­های اجتماعی که در اون افراد نا آشنا هستن بیان شه (همون منبع).

ج-شخص می­دونه که ترسش بیش از اندازه یا غیرمنطقیه. توجه: در کودکان این ویژگی ممکنه وجود نداشته باشه (همون منبع)

د-شخص از موقعیت­های اجتماعی یا عملکردی ترس آور دوری کرده یا اونا رو با اضطراب یا پریشونی شدید تحمل می­ کنه (همون منبع).

 

ه-دوری،اضطراب انتظاری یا پریشونی که در موقعیت اجتماعی یا عملکردی به طور قابل توجه­ای با فعالیت­های عادی، کارکرد شغلی (تحصیلی) یا فعالیت­ها یا روابط اجتماعی تداخل می­ کنه یا پریشونی آشکاری درباره دچار شدن به ترس وجوددارد (همون منبع).

و-درافراد زیر ۱۸ سال مدت نشونه ها دست کم ۶ ماهه (همون منبع).

ز-ترس یا دوری به وجود اومده توسط اثر فیزیولوژی مستقیم یه ماده (مانند سوء مصرف دارو یا دارودرمانی) یا یه مریضی جسمی نیس و طبق یه مشکل روانی دیگه (مانند مشکل وحشتزدگی همراه یا بدون گذرهراسی، مشکل اضطراب جدایی،مشکل بدشکلی بدن،مشکل گسترده رشد یا مشکل شخصیت اسکیزویید) توجیه بهتری نداره (همون منبع).

ح-اگه یه مریضی جسمی یا یه مشکل روانی دیگه وجود داشته باشه ترس موجود در ملاک تشخیصی الف مربوط به اون نیس واسه نمونه این ترس به وجود اومده توسط لکنت زبون، رعشه در مریضی پارکینسون یا رفتار غذا خوردن غیرعادی در بی­اشتهایی روانی  یا پراشتهایی روانی نیس (همون منبع).

[۱] – Clark, D., & Wells