اختلال اضطراب اجتماعی

تحقیقات همه­گیرشناسی اندازه گسترش فوبی اجتماعی رو در کودکان، ۵/۰ تا ۴/۰ درصد (کاویران و همکاران،۲۰۰۰)، در نوجوانان ۷ درصد (استین و همکاران، ۲۰۰۱)، و ۳ الی ۱۳درصد درزمان زندگی(انجمن روان پزشکی آمریکا،۲۰۰۰) گزارش کردن. راپی و همکاران (۲۰۰۴) گسترش این مشکل رو در جوامع غربی ۷ تا ۱۳ درصد گزارش کردن. کسلر و همکاران (۱۹۹۴) گسترش این مشکل رو ۱۳ درصد گزارش کرده و اون رو در جایگاه سومین مشکل روان­پزشکی پس از مشکل افسردگی اساسی وابستگی به الکل قرار دادن. اختلاف در برآورد گسترش اضطراب اجتماعی تعیین این حقیقته که برآورد و گسترش این مشکل موضوع پیچیده س.

افسردگی

 

 

دوره یا سن شروع مشکل اضطراب اجتماعی

اضطراب

مشکل اضطراب معمولاً در دوران نوجوونی شروع می­شه. شروع مشکل اضطرابی معمولا در اواخر کودکی یا اواسط نوجوونی می­باشه (اسکینر و همکاران،۱۹۹۲). راپی و همکاران،۲۰۰۴) صورت قبول کرد سن شروع بیشتر افراد گرفتار به مشکل اضطراب اجتماعی رو ۱۸ سالگی و به صورت میانگین بین ۱۰-۱۳ سالگی گزارش کرده­ان.

بر اساس گفته انجمن روان­پزشکی آمریکا (۲۰۰۰) شروع فوبی اجتماعی بعد از سن شروع خیلی کمه شروع ممکنه بطور یهویی و به دنبال یه تجربه تنش­زا یا تحقیر کننده بروز یا کم کم یا پیوسته و همیشگی باشه. ولی بیشتر سیری پیوسته و همیشگی دارن و ممکنه در بزرگسالی کم بشه.

تعدادی از تحقیق­ها نشون داده که زنان بیشتر از مردان دارای ملاک­های فوبی اجتماعی هستن(راپی و اسپنس،۲۰۰۴). زنان با گسترش ۵/۳۰ و مردان با گسترش ۲/۱۹ درصد بیشتر دچار مشکل می شن و واسه با افزایش طبقه اجتماعی و اقتصادی از گسترش این مشکل کاسته می­شه و بررسی نشون می دهد که اضطراب اجتماعی در طبقات کم درآمد و بزرگسالی بیشتره (گودرزی،۱۳۸۸). اندازه گسترش این مشکل در ایران در زنان ۳/۱ درصد و در مردان ۴ درصده (محمدی و همکاران،۲۰۰۶).

 

 

نشانگان روانشناختی مشکل اضطراب اجتماعی

معمولا” سه سیستم پاسخدهی جدا از هم شناختی- کلامی، سیستم رفتاری- بیانی و سیستم فیزیولوژیکی _ بیانی، واسه تحلیل رفتار هیجانی استفاده می شه (خیر، استوار، ۱۳۸۵). تفاوت بین جنبه­ های شناختی، رفتاری و فیزیولوژیکی اضطراب اجتماعی ممکنه واسه درک این مشکل مهم زیادی باشه. نشانگان خاص این مشکل ممکنه در موقعیت ترس­آور، قبل از موقعیت و پس از ترک موقعیت رو شن (کلارک، ولز،۱۹۷۷). در زیر به توضیح نشانگان مشکل اضطراب اجتماعی پرداخته می­شه:

 

۱- نشانگان شناختی

بطورکلی همه مدلای شناختی اضطراب اجتماعی (بک، چیزی، گرینبرگ، ۱۹۸۵، کلارک و ولز، ۱۹۹۵، راپی و هیمبرگ، ۱۹۹۷) تأکید می کنن که افراد مضطرب اجتماعی نگران این موضوع هستن که چیجوری اونا بوسیله بقیه درک و آزمایش می شن. در دیدگاه شناختی، اضطراب اجتماعی ممکنه از راه افکار منفی، تعیین استانداردهای افراطی واسه کارکرد شخصی و یا باورهای غیرواقعی درباره استانداردهایی که افراد واسه آزمایش بقیه استفاده می کنن بوجود آید (به نقل از استوار، ۱۳۸۶).

۲- نشانگان رفتاری

برابر با اصول شرطی سازی دلیلی ( اسکینر، ۱۹۷۲) اضطراب اجتماعی از راه رفتارای اجتنابی و ایمنی موندگاری پیدا میکنه. دوری ممکنه به روش ­های مختلفی بروز کنه.

مثلا وقتی که یه دانش آموز سرآمد از ورود به دانشگاه به دلیل ترس از صحبت کردن در کلاس و یا ارائه کنفرانسای کلاسی دوری کنه.

هم اینکه کلارک و ولز (۱۹۹۵) فکر می کنند که اضطراب اجتماعی از راه رفتارای ایمنی موندگاری پیدا میکنه. دوری از تماسای چشمی موقع صحبت کردن در کلاس، تلاش واسه مورد توجه قرار نگرفتن و تلاش واسه خوب به نظر رسیدن مثالایی از رفتارای ایمنی و اجتنابی هستن. این رفتارها به عنوان راهبردایی واسه کاهش خطر اجتماعی بکار می رن، اما در واقع اونا به تائید شدن باورهای منفی کمک می­ کنن ( به نقل از استوار و خیر، ۱۳۸۶).

۳- نشانگان فیزیولوژیکی

راپی(۱۹۹۵) بیان کرده که نشانگان فیزیولوژیکی اضطراب اجتماعی که افراد مضطرب اجتماعی در موقعیتای تهدید کننده تجربه می کنن، دقیقا” مثل علایمیه که در دیگر مشکلات اضطرابی مشاهده می شه. مثلا ، سرخ شدن، لرزش، تپش قلب، و غیره س ( به نقل از استوار و خیر، ۱۳۸۶).

[۱] – Chavira

[۲] – Rapee

[۳]- Kessler

[۴] – Schnier

[۵]- Beck, Emery, Greenberg

[۶]- Rapee, Heimberg

[۷]- Skinner

 

[۸]- Rapee