ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

ب: ارکان لازم برای طرح دعوای خلع ید

زمانی که خواهان، دادخواستی به خواسته­ی خلع ید، به دادگاه تقدیم می‌کند، بایستی شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده­ی این دعوا فراهم باشد. ارکان تشکیل دهنده دعوای خلع ید عبارت می باشد از  اثبات مالکیّت، تصرّف غاصبانه و یا در حکم غاصبانه­ی خوانده­ی دعوا. در زیر، چگونگی ارکان تشکیل­دهنده­ی دعوای خلع ید مطالعه می­گردد.

1-تصرّف غاصبانهو به نحو عدوان

یکی از ارکان تشکیل­دهنده­ی دعوای خلع ید، تصرّف غاصبانه و عدوانی می باشد. ماده 308 قانونقانونمدنی به تعریف غصب پرداخته می باشد. این ماده مقرر می­دارد که « غصب استیلا بر حق غیر می باشد به نحو عدوان . اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی هم در حکم غصب می باشد.» ؛پس هنگامی تصرّف، غاصبانه تلقّی می­گردد که قصد عدوان و تجاوز در آن موجود باشد و شخص استیلا بر مال غیر پیدا کرده باشد بدون مجوز قانونی؛ به عبارت دیگر، شرط دعوای خلع ید، اثبات عنصر تصرّف به نحو عدوان می باشد و چنانچه متصرّف، در مقام دفاع از خویش، اعلام نماید که از تصرّف خود مطلّع نبوده و فکر می­کرده می باشد که در ملک خویش تصرّف می­کند، می­توان به به دفاع وی اتّکاء نمود. [1]

2-اثبات مالکیت

در دعوای خلع ید، رکن مالکیّت، مهّم­ترین و اساسی­ترین رکن به شمار می­آید؛ به سخن دیگر، در دعوای خلع ید، خواهان در صدد اثبات مالکیّت خود بر ملک مورد نظر می­باشد و موضوعی که در این بینمذکور، ناظر به خلع ید از اموال غیرمنقول می باشد. دیگر آنکه استناد به مواد 46، 47 و48 قانون ثبت، صرفاً راجع به موردی می باشد که اداره­ی ثبت در آن محل مستقر و ثبت کلیّه­ی عقود و ایقاعات در آن محل اجباری باشد. پس در محل­هایی که اداره­ی ثبت استقرار نیافته می باشد، دعوای خلع ید، به اعتبار علت های دیگر قابل استماع می­باشد. از طرفی، عدم استماع چنین دعوایی، مخالفت صریح با اصل 159 قانون اساسی دارد؛ زیرا دادگستری، مرجع رسیدگی به تظلّمات می باشد و عدم استماع دعاوی، مخالف نص می باشد. مناسب[1].همان، ص 357.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه