اندازه گیری و یکسان سازی

دانلود پایان نامه

مجهز به فیلتر اگزاز به ابعاد


مجهز به فیلتر روشنایی و UV با کلید مربوطه
شکل (3-1)، هود لامینار
3-2-2-سانتریفیوژ:
دستگاهی است که از آن برای چرخاندن مواد با سرعت بالا استفاده می شود.
محققین معمولاً دستگاه سانتریفیوژ برای جدا کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف آن به کار می گیرند. مخلوط را درون لوله ای قرار میدهند به گونه ای که با چرخش دستگاه به سمت خارج از مرکز حرکت می کند و به حالت افقی قرار می گیرند. در این حالت نیروی گریز از مرکز می خواهد مخلوط را بر خلاف مرکز سانتریفیوژ براند و از این نقطه دور کند.
و ذرات یا مایع سنگین تر بیشتر به سمت بیرون ( ته مخلوط ) رانده می شوند . وقتی دستگاه از حرکت باز می ایستد ، مواد به همین حالت غیر مخلوط می مانند . در این آزمایش از سانتریفیوژ 16 شاخه یخچال دار مدل 5702R اپندورف که قابلیت قرار گیری فالکون 50 و 100 سی را دارد استفاده شد.
شکل (3-2)، سانتریفیوژ
3-2-3- اتوکلاو
دستگاه استریل کننده با بخار است که شامل یک محفظه دارای فشار است که در آن از بخار اشباع شده برای افزایش دما جهت استریلیزاسیون استفاده می شود اکثر اتوکلاوها به دو محدوده می رسند
الف ) محدوده پایین 254-250 فارنهایت (123-121 درجه سانتی گراد )
ب ) محدوده بالا 274-270 درجه فارنهایت (134-132 درجه سانتی گراد )
کل مدت زمان کار دستگاه اتوکلاو از فشار دادن دکمه Start (شروع کار) تا پایان کار سیستم مجموع سه زمان : Preheating time (زمان اولیه)
( زمان استریلیزاسیون ) sterilization time و drying time ( زمان خشک شدن ) است . برنامه کامل استریل عبارت از 9 مرحله می باشد : آبگیری – پیش خلأ – افزایش دما – استریل – تخلیه – پس خلأ – خشک شدن – یکسان سازی – پایان کار.
شکل (3-3)، اتوکلاو
3-2-4- اچ پی تی ال سی : سیستم کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا
شامل پیمایشگر 3 به همراه لکه گذار لینومات 5 و نرم افزار وینکاتس از شرکت کاماگ بود . صفحات تی ال سی مورد استفاده ، سیلیکاژل با ابعاد سانتی متر محصول مرک بوده و از اتاقک عمودی جهت توسعه لکه ها استفاده شد. سرنگ هامیلتون 100 میکرولیتری برای نمونه برداری استفاده شد.
شکل (3-4)، تانک حاوی کاغذ سیلیکاژل
شکل (3-5)، اچ پی تی سی ال
3-2-5- التراسونیک
کلمه التراسونیک به معنای مافوق صوت است. ازمهمترین کاربردهای امواج فراصوت در شستشوی التراسونیک است. برای این کار فالکون های مورد نظر در مایعی که آب است غوطه ور شدند. مایع بافرکانس و شدت بسیار بالایی به ارتعاش در می آید و این ارتعاشات منجر به مرتعش شدن کالوسها در فالکون شده و سبب جدا شدن عصاره گیاهی می شود. التراسونیک به کاربرده در این تحقیق مدل پاورسونیک 405 ساخت شرکت هاوشین تکنولوژی 48 کره جنوبی می باشد.
شکل (3-6)، اولتراسونیک
3-2-6- لوکس متر
اندازه گیری شدت روشنایی با دستگاهی به نام نورسنج یا لوکس متر انجام می شود هر لوکس متر از سه جزء اساسی تشکیل شده است که عبارت اند از : دریافت کننده ، پردازشگر، نمایشگر .
3-2-7- PHمتر
دستگاه الکترونیکی برای محاسبه PH مواد است. این دستگاه متشکل از دو بخش اصلی یعنی میله کاوشگر (probe) و اندازه گیر (meter) است. میله کاوشگر PH محلول را تبدیل به سیگنال الکتریکی کرده و اندازه گیر آن را تحلیل و میزان PH را نمایش می دهد . PH متر مورد استفاده در آزمایش از نوع رو میزی و ثابت بود که دارای دقت بسیار بالایی می باشد.