بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی- دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت­خواهی در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :

ترجمه قسمت­هایی از فیلم­ها­ی فارسی یا انگلیسی که کنش­ها­ی زبانی معذرت­خواهی داشت پرداختند. این کار در گروه­ها­ی دو نفره و با کمک مدرس صورت گرفت. به هر دو گروه اطلاعات مربوط به ساختار­ها­ی معذرت­خواهی فارسی و انگلیسی داده گردید. گروه سوم همان اطلاعات را دریافت کرد ولی آن­ها را نه در غالب ترجمه بلکه در مکالمات نمونه تمرین کردند. گروه چهارم کنند.

پژوهشی با عنوان گونه­ی گفتاری زبان فارسی و تفاوت­ها­ی کلامی زنان و مردان توسط پورجهان(1378) تدوین شده می باشد. وی در این پژوهش به این نتیجه رسیده می باشد که در بیشتر تحقیقات انجام شده، زنان در مقایسه با مردان به حفظ اعتبار آشکار و یا به عبارت دیگر کاربرد صورت­ها­ی زبانی معیارکلامی تمایل بیشتری دارند.

پاک نهاد جبروتی(1381) در توجیه تفاوت­ها­ی جنسیتی موجود در زبان­ها گرایش بیشتری به فرضیه­ی تسلط مردان بر زبان و نابرابری دو جنس دارد(پاک نهاد جبروتی، 1381: صص36-35). البته او دو شیوه­ی مختلف اجتماعی شدن پسران و دختـــــران در جوامع را در شکل­گیری این نابرابری­ها مؤثر می­داند. به نظر او محـــدود شدن دختران به محیط خانه باعث می­گردد که آن­ها در یک محیط غیررقابتی رشد کنند اما پسران که آزادانه می­توانند از منزل خارج شده و در محیط خارج از خانه باشند، رفتاری رقابتی و کنترل­جویانه پیدا می­کنند. او به موقعیت بالاتر مرد نسبت به زن در خانه و خارج از خانه اشاره کرده و به این وسیله موقعیت اجتماعی پایین­تر زنان را میراثی فرهنگی تلقی می­کند که در هر دو محیط خانه و خارج از خانه به کودکان منتقل می­گردد. با این حال جبروتی به تضاد پایگاه اجتماعی مردان در خانه و بعضی موقعیت­ها­ی اجتماعی و نیز تضاد جایگاه آرمانی شخصیت مادر(ترویج شده در جامعه) و پایگاه اجتماعی واقعی او اشاره می­کند (همان، ص25). جبروتی با استناد به داده­ها­ی پژوهش خود نتیجه می­گیرد که در زبان فارسی نابرابری زبانی به نفع مردان هست.

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد پایان نامه، بازار سهام

ایسوندی(1390) عذر­خواهی در زبان فارسی و انگلیسی را از دیدگاه بین­فرهنگی و جنسیتی مطالعه نموده­می باشد.به این مقصود یک آزمون شامل ده موقعیت عذر­خواهی تنظیم شده­بود و باید توسط شرکت­کننده­ها تکمیل می­گردید. نتایج نشان داد که تفاوت­ها­ی معنی­داری میان زبان­آموزان ایرانی و آمریکایی­ها در بهره گیری از افعال مخصوص عذر­خواهی، توضیح دادن، قبول مسئولیت، جبران­کردن، حاشا­کردن، پرسیدن سلامت مخاطب، اصوات تعجب، و پرسش­کردن هست.ارتباط­ی زبان و جنسیت در تحقیقات از دو جهت مورد بررسی قرار گرفته­می باشد: جهت اول کاربرد متفاوت­ زبان توسط زنان و مردان و جهت دوم بررسی بازتاب ناهمسانی زنان و مردان در زبان می باشد. اگرچه  زبان­شناسان غیر­ایرانی و ایرانی از هر دو جهت مورد ذکر به پژوهش در زمینه­ی ارتباط­ی زبان و جنسیت پرداخته­اند، چنین به نظر می­رسد که محققان گفتاری

 مطالعه تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت­خواهی در زبان فارسی