بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی – دانلود پایانامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

3-7-2- انجام الکتروریسی

 

نانو الیاف در شش حالت متفاوت از نظر نحوه قرارگیری میدان مغناطیسی خارجی و وجود یا عدم وجود نمک در پلیمر پلی وینیل الکل بدست آمدند. پارامترهای ثابت الکتروریسی در جدول3-5 به اختصار آورده شده می باشد.

جدول 3-5-شرایط یکسان در نظر گرفته شده برای انجام آزمایشات

غلظت محلول

w.t% 5/7

ولتاژ اعمال شده

 kV17

فاصله نازل تا جمع کننده

cm7/2

جنس جمع کننده

پلی­اتیلن (نارسانا)

نرخ تغذیه محلول

ml/hr 5/0

قطر سوزن

mm8/0

فاصله بین دو آهن­ربا

cm9

مدت زمان نمونه­گیری

min10

 

 

 

 

 

 

 

برای تولید نانو الیاف تحت میدان مغناطیسی خارجی که جهت شار میدان مغناطیسی هم جهت با میدان الکترواستاتیکی می باشد نحوه قرار گیری آهن ربا ها به صورت آن چیز که در شکل 3-13-الف- آورده شده می باشد می‌باشد. شکل 3-13-ب- حالتی را نشان می‌دهد که میدان مغناطیسی خارجی دارای شار مغناطیسی در جهت مخالف میدان الکترواستاتیکی می باشد.

 مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی