بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی – پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

جدول 3-6-شرایط حضور میدان مغناطیسی و نمک برای الکتروریسی در این پژوهش

شماره اختصاری در حضور میدان مغناطیسی خارجی هم جت با میدان الکترواستاتیکی در حضور میدان مغناطیسی خارجی مخالف با جهت میدان الکترواستاتیکی در حضور نمک
1 *
2 *
3 * *
4 * *
5
6 *

برای انجام آزمایشات و مقایسه بین نمونه­های نانوالیاف تولید شده تحت شرایط ذکر گردیده در جدول 3-6، در هر یک از شش حالت مذکور، 10 نمونه وب تولید گردید. تا در مراحل بعدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

3-8-اندازه­گیری چگالی شار میدان مغناطیسی بین نازل و جمع کننده

چگالی شار مغناطیسی در فضای بین دو آهن­ربا به صورت غیرمستقیم به وسیله سنسور اثر هال بدست می­آید. آغاز ولتاژ گوسی خروجی در فضای بین دو آهن­ربا در فواصل 5/0سانتیمتری اندازه­گیری شده و اعداد بدست آمده از این اندازه­گیری برحسب ولت در پیوست 1 آورده شده می باشد. سپس به وسیله ارتباط تبدیل ارائه شده در جدول 3-4، متوسط چگالی شار مغناطیسی (B) محاسبه و در جدول 3-7 آورده شده می باشد.

 مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

مطلب مشابه :  پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی