بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

الکتروریسی می‌کنند. هنگامی‌که جهت شار میدان مغناطیسی خارجی مخالف جهت شار میدان الکترواستاتیکی می باشد، مساحت وب‌های تولیدی کوچکتر از وب‌های تولید شده در الکتروریسی متداول می باشد. در این حالت میدان مغناطیسی خارجی مانند یک عامل بازدارنده از نیروی در خلاف جهت نیروی میدان الکترواستاتیکی به جت وارد می‌کند و از افزایش شعاع مارپیچی جت پلیمری جلوگیری می‌کند.

تأثیر متقابلی بین متغییر نمک و میدان مغناطیسی خارجی وجود ندارد. به طوری که افزایش یا کاهش مساحت وب‌های تولیدی بیشتر به علت وجود و یا عدم وجود میدان مغناطیسی خارجی می باشد. به نظر می‌رسد این امر به علت افزایش شتاب جت پلیمر باشد. زیرا زمانی که کلرید سدیم به پلیمر اضافه می‌گردد رسانایی آن را افزایش می‌دهد و باعث می‌گردد که جت حاوی جریان با سرعت بیشتری به سمت صفحه جمع کننده حرکت کند. با افزایش سرعت، میدان مغناطیسی خارجی فرصت کمی برای تأثیر گذاشتن بر روی جت الکتروریسی را دارد. افزایش سرعت و تأثیر کم میدان مغناطیسی خارجی باعث می‌گردد که متغیرهای نمک و میدان مغناطیسی اثر متقابل کمی داشته باشند.

بهره گیری از نمک کلرید سدیم باعث افزایش اغتشاشات خمشی می‌گردد. زیرا وقتی که پلیمر حاوی نمک کلرید سدیم می باشد طول مستقیم جت کوچکتر شده و طول مسیری که ناپایداری خمشی در آن هست افزایش می‌یابد. علت این امر تجمع سریع الکترون‌ها در محلول پلیمری می باشد. زیرا در این حالت رسانایی پلیمر افزایش یافته می باشد و با تجمع سریع الکترون‌ها جت پلیمر زودتر به نقطه بحرانی (آغاز ناپایداری خمشی ) می‌رسد. هر چه فاصله ناپایداری خمشی جت پلیمر  با مخروط تیلور کمتر باشد نشان دهنده آن می باشد که نقطه بحرانی سریع‌تر شکل گرفته می باشد. سریع‌تر شکل گرفتن نقطه بحرانی باعث می‌گردد که جت پلیمر تعداد لایه‌های مارپیچی بیشتر را طی کند تا به صفحه جمع کننده برسد. اگرچه این امر باعث بیشتر کشیده شدن الیاف  می‌گردد اما از طرفی مساحت وب‌های تولید شده را نیز افزایش می‌دهد.

مطلب مشابه :  کارشناسی ارشد، پایان نامه

 مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی