بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل) – پایانامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

تکه ای از متن پایان نامه :

توجه سیستمی کمک می کند که الگوهای کلان (تصویر بزرگ) را ببینیم و توان ما را برای تغییر آن بهبود می بخشد. روشی می باشد برای روابط متعامل میان اجزاء که رفتار کل را می سازند و نه یک زنجیره به هم متصل از اجزاءبرای اینکه سیستمی را قادر سازیم که به گونه ای اثربخش اقدام کند باید آن را بفهمیم یعنی بتوانیم رفتارآن را توضیح دهیم و این مستلزم آگاهی از کارکرد و تأثیر آن سیستم در سیستم بزرگتر می باشد. توجه سیستمی چنین امکانی را فراهم می سازد. .(اقدسی و خاکزاربفرویی،1387)

2-2-13– فضای باز و آزمایشگری

یادگیری خلاق یا همان یادگیری حلقه دوم، نیازمند فضای باز می باشد و به ایده ها و نقطه نظرات جدید داخل سازمانی یا بیرونی اهمیت می دهد.

همچنین این نوع یادگیری باعث می گردد، دانش فردی همواره نوسازی شده، گسترش و بهبود یابد.

2-2-15- مدل مفهومی پژوهش

در این مدل تاثیرابعاد چهارگانه قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل استخراج خواهد گردید. متغیر یادگیری سازمانی به عنوان متغیر مستقل دارای چهار عنصر تعهد مدیریت ، دید سیستمی ، فضای باز و آزمایشگری و انتقال و یکپارچگی دانش بوده که تأثیر این ابعاد بر اجرای حاکمیت بالینی (متغیروابسته) مورد سنجش و تجزیه تحلیل قرار خواهد گرفت.

اجرای حاکمیت بالینی
مشارکت بیمار و جامعه

اموزش ویادگیری

مدیریت خطر و ایمنی بیمار

بهره گیری از اطلاعات

اثربخشی بالینی

ممیزی بالینی

مدیریت کارکنان

 

3-8-2- روش­میدانی

برای گردآوری داده­ها پرسشنامه­ای که شامل مقیاس‌های قابلیت یاگیری سازمانی و تاثیر آن براجرای حاکمیت بالینی بود در روش میدانی مورد بهره گیری قرارگرفت. این پرسشنامه ها بین170نفر از کادر درمان بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل که به روش  نمونه­گیری تصادفی ساده بدون جایگزین انتخاب شده بودند توزیع گردید که پرسشنامه های تکمیل شده مورد مطالعه وتجزیه و تحلیل قرار گرفت.

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها

3-9-1- روش رگرسیون

در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون بهره گیری می‌گردد، هدف معمولاً پیش‌بینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش‌بین می باشد. چنانچه هدف پیش‌بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش‌بین باشد از مدل رگرسیون چند‌گانه بهره گیری می‌گردد. در صورتی که هدف، پیش‌بینی همزمان

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوع کارشناسی ارشد، پایان نامه