بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)- پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

تکه ای از متن پایان نامه :

مدل مقدار R R2

 

F Sig
A 644/0 414/0 81/118 001/0
B 648/0 419/0 05/59 001/0
C 652/0 425/0 26/39 001/0
D 663/0 440/0 34/32 001/0

متغیر ملاک: اجرای حاکمیت بالینی

  1. a. تعیین کننده: تعهد مدیریت
  2. b. تعیین کننده ها: تعهد مدیریت و دید سیستمی
  3. c. تعیین کننده ها: تعهد مدیریت، دید سیستمی و فضای باز و آزمایشگری
  4. d. تعیین کننده ها: تعهد مدیریت، دید سیستمی، فضای باز و آزمایشگری و انتقال و یکپارچه سازی دانش با در نظر داشتن جدول شماره(4-30)می توان گفت که 440/0 از پراکندگی اجرای حاکمیت بالینی توسط متغیرهای تعهد مدیریت، دید سیستمی، فضای باز و آزمایشگری و انتقال و یکپارچه سازی دانش قابل پیش بینی می باشد.

 

 

 

5-1- نتیجه گیری

5-1-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی

نتایج بدست آمده در موردپاسخگویان نشان می دهد که 1/37 درصد کارکنان مرد هستند و 9/62 درصد زن هستند..4/69 درصد کارکنان با بیشترین فراوانی30تا40سال سن دارند 5/13درصدزیر30سال، 5/16 درصد بین41 تا50 سال سن دارند،50سال بالاتر0.6 درصد می­باشد. برحسب میزان تحصیلات 23نفرتا5/13درصد دیپلم ،23نفرتا5/13 درصدفوق دیپلم 108نفر تا5/63 درصد لیسانس،4نفر فوق لیسانس تا4/2درصد، 12نفر دکتری تا1/7 درصد می باشد. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع پایان نامه، محاسبه