بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)- دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

تکه ای از متن پایان نامه :

  • نادرست عملکرد می‌گردد.

 

جدول(2-1) انواع خطا

مرحله بروز خطا تعریف قابلیت تشخیص خطا نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد مثال
خطا در برنامه ریزی بهره گیری از برنامه نادرست به مقصود نیل به هدف به آسانی قابل تشخیص نیست اطلاعات‌‌بیمار، وضعیت موجود و چگونگی درمان.

بهره گیری از تحقیقات مبتنی بر شواهد

تجویز آنتی بیوتیک از سوی پزشک برای بیماریی که عامل بیماری زای آن نسبت به این دارو حساس نیست. این نوع خطا، خطای برنامه ریزی محسوب می‌گردد.
خطا در اجرا شکست در تکمیل برنامه‌ی از قبل طراحی شده قابل مشاهده می باشد اعتماد به عملکرد هایی که به صورت روتین انجام می‌گردد.

حواس پرتی، استرس و فراموشی پرسنل

پرستار، آنتی بیوتیک دیگری غیر از آن چه تجویز شده می باشد، را تزریق می‌کند. در این حالت برنامه درمان صحیح بوده اما در اجرا، اشتباه صورت گرفته می باشد. دلایل خطا می‌تواند متعدد بوده و مانند نامناسب بودن برچسب دارو  باشد.

 

 

2-2-6-1-4- خطاهای عمدی[1] / سهوی[2]

طبقه بندی دیگری که در ارتباط با خطاها مطرح می باشد، خطاهای برنامه ریزی و اجرایی می باشد که خطا در آن می­تواند عمدی یا سهوی در حیطه برنامه ریزی و اجرا باشد. خطاهای عمدی اغلب ناشی از روحیه و عوامل انگیزشی کارکنان می باشد که با سیستمهای مدیریتی / رهبری یا فرهنگ سازمانی در ارتباط می باشد. تخلفات ممکن می باشد در نتیجه بار کاری زیاد و مدت زمان محدود برای انجام کار بوده و سبب نقض قوانین، مقررات و رویه های اجرایی می گردد. نقض قانون امکان دارد بعلت قانون شکنی ، انجام اقدامات غیر ایمن و عمدی، بهره گیری از الکل و مواد مخدر، بکارگیری پرسنل غیر آموزش دیده یا حوادثی باشد که سوء بهره گیری از بیماران را سبب گردد. این گونه خطاها ، بجای تحلیل ریشه ای وقایع برای بررسی و تحلیل

Listen

Read phonetically

 

Dictionary – View detailed dictionary

  • انجام مداخله و تغییر عملکرد براساس نتایج مقایسه

[1] Intentional

[2] Unintentional

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

مطلب مشابه :  پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک