بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل) – دانلود

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

تکه ای از متن پایان نامه :

 مدل ها و الگوهای مختلفی جهت تعریف و  توضیح حاکمیت بالینی در پیشینه تحقیق می توان یافت که یکی از الگوهایی که در سیستم طب ملی انگلستان به کار گرفته شده می باشد. مدل 7 محوری یا 7 ستونی (مشارکت بیمار و جامعه[1]، آموزش مهارت آموزی[2]، مدیریت خطروا یمنی بیمار[3]، بهره گیری از اطلاعات[4]، اثربخشی بالینی[5]، ممیزی بالینی[6] و مدیریت کارکنان[7]) می باشد که با در نظر داشتن جامعیت آن ازطرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران به عنوان مدل پیشنهادی معرفی شده می باشد.

قابلیت یادگیری سازمانی
– تعهد مدیریت

– دید سیستمی

– فضای باز و آزمایشگری

– انتقال و یکپارچگی دانش

 

 

 

 

 

 
شکل(2-2) مدل مفهومی پژوهش ،تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی  بر اجرای حاکمیت بالینی

(مدل اصلاح شده گومژ و همکارانش)

الف : پیاده سازی و ادغام سازمانی CRM

ب  : اهداف استراتژیک و عملیاتی پیاده سازی CRM در سطح بیمارستانی

ج  : بررسی اجمالی از CRM درخدمات مختلف  .

این ابزارها به بیمارستان ها اجازه می دهد تا به جمع آوری اطلاعات سیستماتیک عملکرد  CRMو شناسایی راههایی برای بهبود بیشتر بپردازند. شپس( 2006) در تحقیقی  با عنوان «مرزهای جدید و رویکرد به حاکمیت بالینی از دیدگاه آمریکای شمالی» به مطالعه مرزهای جدید و رویکرد حاکمیت بالینی در آمریکای شمالی پرداخته  وبه این نتیجه رسیده می باشد که یک عنصر مهم در رفع چالش های جدید در حاکمیت بالینی تغییردر فرهنگ مدیریتی و بالینی می باشد. [1] Patient And Public Involvement

[2] Education & Training

[3] Risk Management & Patient Safety

[4] Use Of Information

[5] Clinical Effectiveness

[6] Clinical Audit

[7] Staff & Staff Management

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

مطلب مشابه :  دانلود مقاله کارشناسی ارشد، مدینه فاضله