بهداشت روانی از دیدگاه رفتارگریان

از جمله نظریه پردازان رفتاری اسکینر[۱] و پاولف[۲] هستن . پاولف عقیده داره که بیشتر رفتارای آدم یاد گرفته شدن. آدما نه خوب هستن و نه بد . بلکه زندگی رو با لوح سفید ننوشته ای شروع می کنن .آدما در صورت موجوداتی واکنشی هستن و به محرکهای محیطی جواب میدن . رفتار و الگوهای رفتاری از راه تعامل با محیط یاد گرفته می شن. بعضی از رفتارها به وسیله وراثت یا رابطه دوطرفه محیط و وراثت تعیین می گرند(آرین ،۱۳۷۲ به نقل از امیدی ۱۳۸۵).

تعریف سلامت روان از نظر پائولف اینه که رفتار عادی ،رفتاریه متعادل که خوب می تونه در مفابل استرسا مقاومت کنه(حسینی ،۱۳۸۰).

استرس

۲-۳-۴-۳- بهداشت روانی از دیدگاه شناخت گرایان

آلبرت الیس[۳] عقیده داره ،هر فردی وقتی که با حادثه ای بد مواجه می شه ممکنه دو برداشت متغاوت از حادثه داشته باشه . یکی برداشت منطقی و عقلانی که اون رو به نتیجه گیری منطقی میرسونه و شخصیت سالم داره و در این حالت کار اومد ،خوشحال و تواناست و دیگری تصور غیر منطقی و غیر عقلانیه که به نتیجه گیری نادرست می رسه و شخصیت ناسالمی داره . الیس عقیده داره که فرد موجودی فعل پذیر نیس ،بلکه فعاله و قدرت انتخاب و قبول مسئولیت داره . فرد باید از تفکر انحرافی ،رفتار و احساسات ناجور دست برداره و آخرسر سلامت روان خود رو باز یابد (خدا رحیمی ،۱۳۸۴).

آلبرت آلیس مبدع نظریه روان درمانی عقلانی /عاطفیه . به طور خلاصه میشه گفت که براساس این دیدگاه :”منطق و دلیل آوردن تا حد امکان به کار بسته می شه و الیس عقیده داره که ناراحتیا و اضطرابای هر فرد زائیده افکار غیر عقلانی اونه . در نتیجه اون واسه درمان مشکلات رفتاری پیشنهاد کرد که باید از آموزش ،دلیل آوردن ،منطق ، هدایت روشن و مستقیم ،بیشترین حد استفاده رو به عمل آورد ،تا بشه افکار منطقی تر و عقلانی تر رو جانشین افکار غیر عقلانی کرد “(شفیع آبادی و نصر آبادی ،۱۳۸۶).

اضطراب

الیس برداشتای غیر منطقی و غیر واقعی رو عامل مشکلات عاطفی می دونه . به نظر ایشون اون چیزی که باعث اشکال می شه تنها شرایط نیس بلکه اشکال از تعبیر و تفسیریه که از موقعیتا و شرایط می شه.طبق نظریه آلیس ناراحتیای فکری مستقیما از مشکلات زندگی یا احساسات ضمیر ناخود آگاه ناشی نمی شه ،بلکه در درجه اول از نگاه و خیالات غلط و غیرمنطقی خود آگاه یا ناخود آگاه نسبت به این جوری امور بوجود میان.

مشکلات

۲-۳-۴-۴- بهداشت روانی از دیدگاه گشتالتیون

به نظر گشتالتیون از جمله کرت لوین[۴] سلامت و کمال روان شناختی موجب فرق و برتری بیشتر شخص و محیط روان شناختی اون می شه و استواری و استواری مرزهای سیستم روانی فرد رو زیاد می کنه؛و یه جور رابطه سلسله مراتبی و انتخابی پیچیده در بین سیستم روانی فرد به وجود می آورد . پس فرد سالم از لحاظ روان شناختی خود ،به نظر لوین کسیه که ،بین خودش و محیط روان شناختی خود تفاوت و فرق قایل شه ، مرزها و بخشهای جور واجور شخصیت و روان شخص سالم ،با استواری و استواری هر چی بیشتر کنار همدیگه قرار گرفتن(خدارحیمی ؛۱۳۸۴).

 

۲-۳-۴-۵- بهداشت روانی از دیدگاه آدم گرایان

آدم گراها آدم رو موجود خود آگاه و آزاده می دونن ،در این نظریه سه موضوع کلی مطرحه :

الف )آدم موجودی منطقیه .

ب)آدم موجودی خودآگاهه .

ج)آدم موجودی کمال گراست .

وقتی فرد معنی مناسبی از خود نداشته باشه به شکل دفاعی عمل می کنه و به دلیل تراشی می پردازه . کومب[۵] به دیدگاه تونلی اشاره میکنه و میگه :فردی که بدون اطمینان شخصی باشه مانند کسیه که در بازی بسکتبال صورت خود رو با پارچه ای بسته س و همه چیز رو تهدیدی واسه خود می دونه.

نتیجه کارکرد روش های والدین واسه پرورش کودک ،رشد شخصیته . روش های سالم والدین موجب می شه که کودک از خود و بقیه تصویر مثبتی داشته باشه (من خوب هستم ،تو خوب هستی ). نگاه همه کودکان در اول زندگیشون براساس اعتماده . مهمترین مهارت والدین اینه تا به کودک کمک کنن تا این جایگاه رو بازم حفظ کنن(دادگر ،۱۳۸۲).

علائم و نشونه های رفتار بینظم از دیدگاه انسانگرایان عبارتند از :از دست دادن بصیرت و از دست دادن کمال و پیشرفت شخص .

از دست دادن بصیرت به سه دلیل مشکل آفرینه ،اول اینکه این حالت فرد رو از دلیل آوردن محروم می کنه و همیشه فکر خود رو مشغول به جنبه های منفی شخصیت خود می سازه. دوم اینکه آزمایش خود رو از خودمون دچار اختلال می سازه و باعث آزمایش غیر واقعی از خودمون می شه؛و سوم اینکه کفایت شخصی و توانائی خود رو واسه خود شکوفائی کم می کنه. هر چی از وسیله و بروز خصوصیات ذاتی و استعدادهای بالقوه آدم جلوگیری کنه باعث اشکال رفتاری می شه . آدم می خواد نیازای خود رو برآورده سازه وبه خودشکوفائی و کمال برسه ،وقتی نیازای پائین تر ارضاء نشه ،فرد دچار محرو میت می شه در این صورت تلاش می کنه تا نیازای اولیه خود رو ارضاء کنه ،در این صورت اگه شرایط مناسب نباشه فرد زیر فشار قرارگرفته و باعث مشکل رفتار می شه(دادگر،۱۳۸۲).

[۱] Skinner

[۲]Pavluf

[۳]Aliess

[۴]Lewin.K

[۵] Komb

[۶] Schultz