تحقیق درباره سن و تحصیلات و رای دادن

دانلود پایان نامه

حتی بهترین پژوهشگران همیشه سؤال‌های بی‌عیب و نقص طرح نمی‌کنند. بنابراین بهتر است که سؤال‌ها آزمون شوند. دو روش آزمون توصیه شده است که عبارتند از:
پیش آزمون
آزمایش مقدماتی یا میدانی
اولی آزمونی با مقیاس کوچک و دقیق است که در آن همه مراحل فرآیند پرسش و پاسخ کنترل میشوند.
تعداد کمی از پاسخگویان بالقوه به مرکز تولید داده دعوت میشوند و مصاحبههای عمیق و فشرده انجام می‌شود که در خلال آنها پژوهشگر بررسی می‌کند که آیا همه مراحل فرایند پرسش و پاسخ با موفقیت انجام شده‌اند یا نه. معمولاً پس از عمل پیش‌آزمون پرسشنامه اصلاح می شود تا درک و فهم اصطلاحات کلیدی آسانتر شود.
آزمایش مقدماتی یک آزمون واقعی با مقیاس کوچک در میدان آمارگیری کل است و شامل آزمایش پرسشنامه اصلاح شده، دستورالعملهای مصاحبهگر، پیدا کردن پاسخگویان، گردآوری داده‌ها، کدگذاری و ویرایش است.
5-4-3 پاسخگو
پاسخ دادن به سؤال‌ها کاری مشکل است و پاسخگویان ممکن است نتوانند پاسخ‌های رسا را ارائه کنند. پاسخگویان ممکن است برحسب تصادف از برخی سؤال‌ها بگذرند و آنها را بی‌جواب بگذارند. ممکن است از پاسخ دادن امتناع کنند و یا ممکن است نتوانند یک پاسخ درست عرضه کنند. این مشکل می‌تواند به‌دلیل مشکلی در فرایند پرسش و پاسخ باشد (مثلاً پاسخگو سؤال را نمی‌فهمد، یا نمی‌تواند اطلاعات خواسته شده را بازیابی کند). این موضوع ممکن است به عدم انگیزه از سوی پاسخگو منجر شود. این مشکل میتواند به واسطه موضوع سؤال (مثلاً موضوعات حساس)، بهواسطه ساختار سؤال (مثلاً با پاسخ باز در مقابل پاسخ بسته)، بهواسطه مشکل بودن سؤال و یا بهواسطه بد طراحی شدن پرسشنامه باشد.
مشخصات پاسخگویان که همواره با بی‌پاسخی سؤال همبستگی دارند، عبارتند از سن و تحصیلات. معمولاً پاسخگویان سالمند و کم‌سواد تعداد بیشتری دادههای گم شده (بیپاسخی) دارند. با وجود این همبستگی‌های پایدار، فرض گم شده کاملاً تصادفی (MCAR) معقول نیست.
شیوههای مختلفی برای حداقل کردن ضعفهای پاسخگویان وجود دارد که پژوهشگران از آنها استفاده میکنند. نخستین و مهمترین آنها این است که توجه ویژه‌ای به پرسشنامه، انشای سؤال، و آزمون سؤال شود. این موضوع را به‌طور مفصل در بالا بحث کردیم. در ادامه تنها به آن جنبه‌هایی که از اهمیت بهخصوصی برای نقش پاسخگو در موضوع داده‌های گم شده برخوردارند، میپردازیم.
هنگام آزمون پرسشنامه‌ها باید توجه ویژه‌ای به درک سؤال و قرار دادن همه رسته‌های پاسخ مربوط به آن شود. پرسشنامه‌ای که کاملاً آزمون شده باشد پایه و اساس کیفیت خوب داده‌هاست.
دومین روش برای پیشگیری و حداقل کردن ضعفهای پاسخگویان، طراحی کارشناسی پرسشنامه و دستورالعمل‌های مربوط به آن است. چنین پرسشنامهای به پاسخگو در ارائه پاسخ صحیح در جای صحیح کمک می‌کند.
همانطورکه یک مصاحبهگر خوب، آموزش دیده و دقیق میتواند پاسخگو را برای دادن پاسخهای دقیق به شوق بیاورد، یک پرسشنامه با انشای خوب و سؤالهای مناسب میتواند باعث انگیزه در پاسخگو شود.
روش سوم، روش‌ CASI است که از اشتباهات یا امتناع‌های پاسخگو جلوگیری میکند. برنامه مصاحبه نقش مصاحبه‌گر را مشخص می‌کند و از طرفی منطق پرسشنامه و جریان پرسشنامه را درنظر دارد. این برنامه کار پاسخ دادن را برای پاسخگو به‌منظور جواب دادن پاسخ سؤال‌ها آسان سازد. پاسخگو مرکز کنترل است و سرعت مصاحبه را تعیین می‌کند. این امر به پاسخگو زمان بیشتری می‌دهد تا سؤال را بفهمد و آن را بازیابی کند و به‌صورت یک پاسخ یا جواب بیان کند که کیفیت جواب را بهبود می‌بخشد. مصاحبه رایانهای به انشای بیشتر پاسخ سؤال‌های حساس نیز منجر می‌شود. هنگامی که پاسخگویان خیلی تمایل ندارند اطلاعات