خرید پایان نامه حقوق : استفاده و رضامندی

دانلود پایان نامه

نظریه استفاده و رضامندی و نظریه کاشت می‌پردازیم:
الف) نظریه استفاده و رضامندی
رویکرد “کاربردها و خشنودسازی” یا “استفاده و رضامندی”، یکی از مشهورترین نظریات ارتباط جمعی است. در این رویکردکه به مخاطبان رسانه‌ها پرداخته می‌شود، تأکید می‌شود که انگیزۀ مخاطبان در مصرف محصولات رسانه‌ای، رضامندی و ارضای برخی از نیازهای تجربه ‌شده آنان است؛ مصرف نیز به سمت و سوی این رضامندی جهت‌گیری شده است. (ریش زاده،1385: 413)
این رویکرد ریشه در پژوهش‌های سال‌های 1940م در ایالات متحده آمریکا دارد. در این پژوهش‌ها به بررسی مسئله رضامندی‌ای که مخاطبان سریال‌های احساسی به دنبال آن بودند و کسب می‌کردند، پرداخته شده بود.
رویکرد استفاده و خشنودی اولین بار در مقاله‌ای از «الیهو کاتز» توصیف شد. در آن مقاله، کاتز به این ادعای «برنارد برلسون» که حوزه پژوهش ارتباطات به نظر مرده می‌آید، پاسخ داد و استدلال کرد که حوزه‌ای که مُشرف به موت است مطالعه ارتباط جمعی تحت عنوان متقاعدسازی است.
از جمله مطالعات اولیه‌ای که به خشنودی‌هایی که رسانه‌های جمعی برای مخاطبان فراهم می‌کنند، می‌پردازد، به مطالعات «لازارسفلد» و «استنتون» و «رایلی» می‌توان اشاره کرد.
«بلاملر» و «مک‌کوایل» نیز در سال 1969م در مطالعه‌ای راجع ‌به انتخابات سال 1964 انگلستان، از این رویکرد به عنوان راهبرد کلی پژوهش استفاده کردند. (دهقان،1386: 420)
مخاطب و رسانه
این نظریه که به عنوان نظریه “روابط مخاطب و رسانه‌ها” نیز مشهور است به جای پیام، بر مخاطب تأکید می‌کند و بر خلاف نظر تأثیرات شدید رسانه، مصرف‌کنندۀ رسانه را به جای بیان رسانه، به عنوان نقطۀ آغاز فرض می‌کند. این رویکرد مخاطبان را افرادی فعال می‌داند که از مفهوم و محتوای رسانه‌ها استفاده می‌کنند؛ نه افرادی که منفعل و تحت تأثیر رسانه هستند؛ بنابراین رویکرد استفاده و رضامندی، بین پیام‌های رسانه و تأثیرات، رابطه‌ مستقیمی فرض نکرده (میربخش،1384: 763)  و معتقد است مخاطب از میان مجاری ارتباطی و محتواهایی که به وی عرضه می‌شود، بر اساس نوعی ملاک، دست به انتخابی آگاهانه و انگیزه‌دار می‌زند.
لازم به ذکر است فعال انگاشته‌شدن مخاطب، در درجه اول بستگی به این دارد که مخاطب تا چه حد آگاهانه و با انگیزه دست به انتخاب می‌زند؛ البته به موضوعاتی مثل تأمل آگاهانه در رسانه و بهره‌برداری از آنچه رسانه به وی عرضه کرده است نیز مرتبط می‌باشد.( اجلالی، 1385: 331)
در این رویکرد، برخلاف بیشتر پژوهش‌های ارتباطی قبل از خود که معطوف به آثار رسانه بر روی مخاطبان بوده‌اند، بر این سؤال که مردم چه کاری با رسانه‌ها می‌کنند، تمرکز شده و برخاستگاه و پویایی اجتماعی و روان‌شناختی نیازهای فردی تأکید می‌شود.( دهقان،1386: 420) این نظریه با فاصله گرفتن از دیدگاه منفعل و ایستای زیر جلدی در خصوص تأثیرات رسانه‌ها، بر مخاطب فعال تأکید می‌کند. مخاطب فعال متشکل از افرادی است که فعالانه در جستجوی مجموعه‌هایی از رضامندی‌ها، از میان طیف برون‌داد رسانه‌ای گزینش ‌شده و استفاده ‌شده هستند.
مک‌کوایل در چارچوب همین نظریه، نیازهای مخاطب را که رسانه‌ها به شیوه‌های گوناگون سعی در فراهم کردن آنها برای رضامندی مخاطب دارند را از این قرار می‌داند: 1-سرگرمی 2- هویت شخصی 3- نظارت 4- روابط شخصی
میزان ابهام و مناسب دانستن موضوع به کار و زندگی فرد، تعیین کننده میزان تمایل فرد به رویارویی با وسایل ارتباط جمعی برای رفع نیازهای شناختی است. اساساً رویکرد افراد به رسانه‌ها به دلیل کسب دو پاداش است: پاداش آنی، اطلاع داشتن در مورد حوادث و رویداد‌های روز، پاداش آتی، خدمات مقوله‌های آموزش دراز مدت (نیاز به یافتن و جست‌وجوی آگهی‌ها، استفاده آموزشی)
مهم‌ترین انتقاده وارده به نظریه نیازجویی این است که تأثیر رسانه را بر ایجاد نیازها و تأمین آن‌ها نادیده می‌گیرد.
ب) اثرهای کاشت فرهنگی
تحقیقات جرج گربنر به طور مستقیم درباره تلویزیون و دین نیست ولی چون تماشای تلویزیون و نگرش نسبت به دنیایی که تماشاگران در آن زندگی می‌کنند را مرکز توجه خود قرار داده است، می‌تواند برای هدف این پژوهش مناسب باشد. علاوه بر این رابطه تماشای زیاد با بعضی نگرش‌ها مثل نا امن دانستن محیط زندگی و تحقیر دنیا می‌تواند تحلیل تأثیر تلویزیون بر دین‌داری از جنبه منفی باشد.

استدلال گربنر این است که تلویزیون بازوی فرهنگی اصلی جامعه آمریکا و به معنایی عضو اصلی خانواده شده است. او می‌گوید : از نظر تماشاگران پر مصرف، تلویزیون دیگر عملا منابع اطلاعات، افکار و آگاهی‌ها را به انحصار در می‌آورد و یک کاسه می‌کند. اثر مواجهه با این پیام‌های مشابه، چیزی را تولید می‌کند که گربنر آن را کاشت می‌خواند.
با توجه به تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در ایران می‌توان گفت که تلویزیون احتمالاً در تقویت و تضعیف ابعاد مختلف دین مؤثر است ولی این تأثیر مشروط به میزان تماشا و ویژگی‌های اجتماعی و نیازهای مخاطب است. (دهقان1386، 150)
10.2.2 جمع‌بندی مبانی نظری
در این تحقیق نظریات دین و رسانه اساس مبانی نظری را تشکیل می‌دهد.
همان طور که اشاره شد ، موضوع آثار رسانه‌ها در گسترش دین در میان اندیشمندان ، محل اختلاف نظر است. این عقیده وجود دارد که رسانه‌ها می‌توانند سبب گسترش دینداری در جامعه شوند و برخی نیز بر این باوراند که رسانه‌های نوین، ولو زمانی که به تولید و پخش برنامه‌های دینی روی می آورند، نتیجه‌ای جزعرفی شدن در جامعه بر جا نمی‌گذارد. ریشه این اختلاف نظر را می توان در حوزه فلسفه تکنولوژی و نگاه به عملکرد و آثار تکنولوژی‌ها در جامعه جست‌وجو کرد و دو دیدگاه متفاوت را برشمرد. نخستین دیدگاه، تکنولوژی را به منز له ابزار و وسیله می‌نگرد. این نگاه سنتی ابزارنگارانه در اندیشه‌های ارسطو ریشه دارد. در این نگاه، تکنولوژی و رسانه فی‌نفسه هیچ معنایی ندارد و دارای بار خنثی است . بنابراین می‌توان تکنولوژی و رسانه را متناسب با هدف‌های گوناگون به کار گرفت.این هدف می‌تواند گسترش دین باشد.
در جبهه منتقدان به نگاه ابزارگرایانه ، بیش از همه اندیشه‌های هایدگر مورد توجه قرار می‌گیرد. او با رد اندیشه ارسطو درباره تکنولوژی، فناوری را امری هستی‌شناختی می‌داند. هایدگر بر این باور است که اگر تکنولوژی را مسئله بی‌طرف و خنثی بدانیم، ماهیت آن را در نظر نگرفته‌ایم و تسلیم آن خواهیم شد. از این رو، تکنولوژی فقط وسیله نیست، بلکه نوعی انکشاف است. اندیشمندان رسانه‌ای هم‌چون مک‌لوهان که با نام «جبرگرایان رسانه‌ای» شناخته شده اند، در این جبهه قرار می‌گیرند.
اما رویکرد سوم یا هم‌گرا، بر لزوم هم‌گرایی ارتباطات سنتی و مدرن تاکید دارد . معنای هم‌گرایی ارتباطات سنتی و مدرن به این معنا است که مجاری نوین ارتباطی متکی به تکنولوژی، از مجاری ارتباط سنتی و بومی که در فرهنگ و جامعه ریشه دارد، جدا نشده اند و زیر ساخت‌های ارتباط سنتی، مکمل وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی نوین ارتباطی‌ می‌باشند.
در این تحقیق سعی شده تا هر سه نظریات دین و رسانه مورد سوال قرار گیرد تا بر اساس نظرات پاسخ‌گویان(استادان و روحانیان) مناسب‌ترین نظریه با توجه به اقتضائات جامعه ایران شناخته شود.
11.2.2 سؤال‌های پژوهش
الف) سوال‌ اصلی:
جایگاه دین در رسانه تلویزیون از دیدگاه متخصصان ارتباطات و کارشناسان مسائل دینی چیست؟
الگوی مطلوب ساخت برنامه‌های دینی تلویزیونی از دیدگاه متخصصان ارتباطات و کارشناسان مسائل دینی دارای چه ویژگی‌هایی است؟

مطلب مشابه :  خرید و دانلود پایان نامه قرار بازداشت موقت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) سوال‌های فرعی :
1- نکات مشترک میان متخصصان ارتباطات و کارشناسان مسائل دینی در مورد الگوی مطلوب ساخت برنامه‌های تلویزیونی کدامند؟
نکات افتراق میان متخصصان ارتباطات و کارشناسان مسائل دینی در مورد الگوی مطلوب ساخت برنامه‌های تلویزیونی کدامند؟
فصل 3
روش شناسی تحقیق

مقدمه
یکی از مهمترین بخش‌های تحقیق علمی، روش‌شناسی و متد دستیابی به نتایج آن است. در این فصل، روش پژوهش و مراحل انجام آن، جامعه آماری، نحوه نمونه‌گیری و سایر بخش‌های مرتبط با روش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1.3 روش پژوهش
محقق برای دستیابی به نقاط افتراق و اشتراک دیدگاه‌ها، نظرات و عقاید دو گروه آکادمیک و تجربی رسانه یعنی استادان و صاحب‌نظران ارتباطات و کارشناسان مسائل دینی با تجربه در ایران از روش “کیو” استفاده می کند.
روش‌شناسی کیو را ویلیام استیفنسن در دهه 1930 م ابداع کرد. او به منظور پاسخگویی به این پرسش که چه چیزهایی اشخاص را منحصر به فرد می‌سازد به این ابداع دست زد. (خوشگویان فرد، (16 – 34:1386
روش کیو، فنی است که پژوهش‌گر را قادر می‌سازد تا ادراکات و عقاید فردی را شناسایی و طبقه‌بندی کند و هم‌چنین به دسته‌بندی گروه‌های افراد بر اساس ادراکاتشان بپردازد. هدف این فن، آشکار ساختن الگوهای مختلف تفکر است، نه شمارش تعداد افرادی که تفکر‌های مختلفی دارند، این ویژگی روش کیو را به روش‌های کیفی نزدیک می‌کند زیرا از روش‌های آماری مانند تحلیل گروهی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی برای دسته‌بندی افراد کمک می‌گیرد.
روش کیو هم شیوه گردآوری (مرتب‌سازی کیو) و هم شیوه تحلیل داده‌ها (تحلیل عاملی کیو) را داراست. تفاوت اصلی آن با سایر روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی در این است که به جای متغیرها، افراد را تحلیل می‌کند و بنابراین به نوعی سنخ‌شناسی دست می‌یابد. (خوشگویان فرد،14:1386)
1.1.3 انواع روش کیو
روش کیو را می‌توان به دو نوع “با ساختار” و “بی‌ساختار” تقسیم کرد. “کرلینجر” در این باره می‌گوید: “دسته‌بندی کیویی بی‌ساختار مجموعه‌ای از ماده‌هایی است که بدون توجه خاص به متغیرها یا گروه‌های زیربنایی ماده‌ها گردآوری شده است. به طوری نظری، در یک دسته‌بندی کیویی بی‌ساختار هر نمونه‌ای از ماده‌های همگون را می‌توان به کار برند. مفهوم آن ساده است. تعداد زیادی از بیان‌ها را از منابع مختلف بیانی انتخاب کرده و در دسته‌بندی کیویی قرار می دهند … به طور نظری، یک جامعه نامحدود از ماده‌ها وجود دارند، و انتظار می‌رود مجموعه ماده‌هایی که توسط پژوهش‌گر در دسته‌بندی کیویی به کار بسته می‌شود، معرفی از این جامعه ماده‌ها باشد.
سپس از افراد خواسته می‌شود برای توصیف خود آن‌طور که فکر می‌کنند هستند، آن‌گونه که دیگران آنان را می‌بیندد، و غیره، کارت‌ها را دسته‌بندی کنند. کارت‌ها به صورت یک توزیع کیو دسته‌بندی می‌شوند، همبستگی متقابل دسته‌ها محاسبه می‌شود، و تحلیل اصلی بر همبستگی‌های بین اشخاص یا تحلیل عامل یا خوشه متمرکز می‌گردد. ( بدیعی،1370 به نقل از کرلینجر، 306 : 1376)
کرلینجر در ادامه در خصوص دسته‌بندی کیویی با ساختار می‌گوید: “در یک دسته‌بندی کیویی با ساختار، متغیرهای یک “نظریه” یا متغیرهای فرضیه یا مجموعه فرضیه‌ها، بر اساس اصول طرح آزمایشی و تحلیل واریانس در یک مجموعه تشکیل می‌شوند.
ساختار دادن به دسته‌بندی کیو در واقع به معنای وارد کردن یک “نظریه” در آن است. به جای ساختن ابزارهایی برای اندازه‌گیری خصایص افراد، آن‌ها را به گونه‌ای می‌سازیم که”نظریه‌ها” را متجلی کنند. (بدیعی، 1370 : 234-205)
این تحقیق از نوع Q “با‌ساختار” است، یعنی گویه‌ها برمبنای نظریه‌های دین و رسانه ساخته شده‌اند.
2.3 تکنیک تحقیق
فن یا تکنیک، وسیله یا ابزاری است که محقق در طول طی کردن روش و در مقاطع خاصی برحسب مورد نیاز برای سهولت رسیدن به مقصد، آن را مورد استفاده قرار می‌دهد و بعد رها می‌کند. تکنیک همیشه مورد استفاده روش است و باید محقق را در راه رسیدن به حقیقت علمی یاری رساند. (نقیب السادات ، 1384:34)
در تحقیق حاضر از تکنیک پرسش‌نامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. در این تکنیک با توجه به جامعه آماری پرسش‌نامه به پاسخگویان داده می‌شود تا به سؤالات مطرح شده پاسخ دهند و با توصیف و تبیین داده‌های جمع‌آوری شده از پرسش‌نامه حاصل کار ارائه می‌شود. (ترزال، 200 : 1377)
3.3 نحوه گردآوری داده‌ها
در این تحقیق گویه‌ها از دل ادبیات تحقیق، نتایج تحقیقات پیشین و هم‌چنین نظریه رسانه‌‌‌‌‌ و دین