خرید پایان نامه حقوق : مشتری مدارانه

دانلود پایان نامه

ن رهگذر سه ویژگی بنیادین مشاهده، آزمایش و تجربه را در حیات کمی و کیفی انسان فارغ از جلوه گری و هدایت گری منبع و سرمنشأ حقیقت که تبلور آن در ادیان آسمانی است، اصالت می‌بخشد. (گولدنر، 1978: 306) چنین فرایندی طی چند دهه اخیر، سبب بروز تحولاتی بنیادین در عرصه زندگی بشر امروز گردید که از آن جمله می‌توان به رویکرد تقلیل‌گرایانه از دین در قالب موضوعاتی چون دین‌زدایی، عصری کردن دین و کالایی شدن دین اشاره کرد.
دین‌زدایی یکی از مقولات بنیادی رویکرد تقلیل‌گرایانه از دین است که پیدایی و پایایی آن متأثر از تعامل ملحدان و موحدان فرهنگ غرب است. به عبارت دیگر، ملحدان با نیّات بدخواهانه و به قصد نجات از دین مدام سکولاریزم را طرح و ترویج کردند و موحدان با نیّتی نیک‌خواهانه به قصد نجات دین، به سکولاریزم تن در دادند. آنان از پایگاه تقدم خرد بر وحی و حجیّت انحصاری عقل و به نیّت کنار گذاردن دین از صحنه حیات و تثبیت اندیشه‌های لیبرالیستی، اومانیستی، از سکولاریزاسیون جانب‌داری کردند و اینان از جایگاه دلسوزی برای حفظ دین و حراست از قداست آن، سکولاریزاسیون را به مثابه مسلکی جهت تدبیر اجتماع پذیرفتند. (کاظمی،1377: 114)
پدیده کالایی شدن دین نیز که یکی دیگر از قرائت‌های تقلیل‌گرایانه از دین به شمار می‌رود و ریشه در فرهنگ بازار محور دارد. از مختصات و تبعات کالایی شدن دین تزریق انواع تحریف‌ها به ساحت ادیان است. به این معنی که خصلت مشتری مدارانه بازار سبب می‌شود تا قرائت‌هایی متناسب با سلایق مردم از دین ارائه گردد و از این رهگذر آموزه‌های دینی که با نفس مصرف‌زدگی و لذت‌جویی انسان در تقابل است حذف و نگرشی نوین از اصول و مبانی دینی ارائه می‌گردد. (هوور، 1382: 223)
بر اساس این نظریه معرفت دینی از جمله معارف انسانی است که متکی به پیش‌فرض‌های برگرفته شده از سایر دانش‌های بشری است. به این معنی که این دانش‌ها مانند دیگر معارف با تغییر زمینه‌ها و شرایط زمانی و مکانی دچار تحول می‌شوند. مفهوم علمی این نظر آن است که در هر عصری آنچه به عنوان دین در جامعه مطرح است، در واقع تفسیر و قرائت خاص از آن است و در نتیجه نمی‌توان به وجود احکام یا تعالیمی جهان‌شمول، ابدی و غیرقابل زوال باور داشت. (کاظمی،1377: 114)
ب)رویکرد حداکثری به دین
دین اسلام با قرائتی غایت‌مدار و متعالی تفسیری حداکثری از دین که همه ساحت‌های زندگی بشر را احاطه می‌نمود ارائه کرد. هدایت‌گری، معنادارسازی عالم هستی، حفظ سامان اخلاقی جامعه و … همگی نمودهایی عینی از تبلور آموزه‌های دین در زندگی بشر است.
1) هدایت‌گری انسان: اگر دین را به مثابه راه و روشی متعالی جهت هدایت انسان به سر منزل مقصود فرض کنیم، آنچه در این میان رخ‌نمایی می‌کند پیوند آموزه‌ها و انگاره‌های بنیادین دین با فطرت تازه‌خواه و جست‌وجوگر آدمی است. دین به انسان می‌گوید که راه‌ها و ابواب منتهی از خاک به افلاک کدام است و برای عبور از این مسیرهای پرفراز و نشیب چه تهمیداتی را باید اندیشه کند. (کاظمی،1377: 114)
2) حفظ سامان اخلاقی جامعه: تنها قانونی که می‌توان به مدد آن سامان اخلاقی جامعه را نظم بخشید، تشبّث به ادیان آسمانی است که در اصول بنیادین ماهیتی مشترک برای تعالی بشر دارند. از منظر دیگر چون دین برای انسان، امری حیاتی است، خداوند نیز انسان و دین را با هم در این زمین خاکی فرود آورد. این گونه است که اولین انسان، اولین پیامبر نیز هست. (کاظمی،1377: 114)
ابعاد دین
تعالیم و برنامه‏های دینی، هدایتگر انسان و بر آورنده‏ی نیازهای او در ابعاد فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، فکری و عاطفی می‏باشد،و ابعاد آن متناسب با ابعاد حیات انسانی است. و به عبارت دیگر بحث پیرامون ابعاد دین، به بحث درباره‏ی رابطه‏ی دین با انسان باز می‏گردد. ابعاد دین را می‏توان در موارد زیر جستجو کرد:
بعد عقیدتی (دین و عقیده)
یکی از ابعاد دین، بُعد عقیدتی آن است؛ یعنی تفسیری که از هستی و مبدء و غایت آن ارایه می‏دهد؛ زیرا دین در حقیقت راهنمای انسان در زندگی است، ویکی از ابعاد وجودی انسان بعد اندیشه و عقیده اوست،و از این نظر ادیان، نخست به دو دسته الهی و مادی، و سپس ادیان الهی به توحیدی و ثنوی تقسیم می‏شوند.
بعد اخلاقی (دین و اخلاق)
اخلاق که ریشه در خرد و فطرت آدمی دارد، از مسائل لاینفک زندگی اوست، و دین که آیین‏نامه و راهنمای زندگی انسان است نمی‏تواند نسبت به مسائل اخلاقی بی‏تفاوت باشد. بنابر این، هر دین متناسب با جهان‏بینی خود دستورات اخلاقی ویژه‏ای دارد، مقصود از اخلاق اعم از فردی و اجتماعی است.
بعد عبادی (دین و پرستش)
عبادت به معنای خضوع ناقص در برابر کامل است، و اعتقاد به کمال غیر متناهی عنصر مشترک همه‏ی ادیان الهی است، بدین جهت خضوع و خشوع در برابر خدا(عبادت) یکی دیگر از ابعاد دین است، و دین کامل آن است که انسان را فقط به پرستش خدا فرا خواند، و پرستش غیر خدا را ممنوع سازد.
بعد اجتماعی (دین و اجتماع)
حیات انسان حیاتی است اجتماعی (اعم از اجتماع‏های کوچک مانند خانواده، و اجتماع‏های بزرگ مانند آموزشگاه و کارگاه، و بزرگتر مانند شهر و کشور و غیره) و دین باید شیوه‏ی صحیح و عادلانه‏ی تنظیم روابط اجتماعی را بیان نماید، و از طرفی پاره‏ای از مراسم و نهادهای دینی نیز جنبه‏ی اجتماعی دارد.
بعد غریزی و عاطفی(دین و غرایز و احساسات)
وجود انسان از غرایز و تمایلات گوناگونی تشکیل گردیده است، مانند: غریزه‏ی خودخواهی، سودجویی، مال دوستی و نظایر آن، چنان‏که عواطف و احساسات بسیاری نیز در کانون وجود او ریشه دارد، مانند: عاطفه پدری و مادری و فرزندی، ترحم و مهرورزی به تهی‏دستان و ضعیفان، احساس خشم و غیرت و انتقامجویی و مانند آن، و نقش مذهب در این باره این است که غرایز انسان را تعدیل کرده و احساس او را در جهت معقول هدایت نماید، چنان که عاطفه‏ی دینی نیز عامل برقراری پیوند ویژه‏ای میان پیروان یک دین می‏باشد.
بعد تاریخی (دین و تاریخ)
حیات انسان گذشته‏ای دراز آهنگ دارد، چنان که دین نیز تاریخی کهن را پشت سر گذاشته است. بر این اساس بعد تاریخی دین دو چهره دارد، یکی نگرش عبرت‏آموز دین به سرگذشت انسان و فراز و نشیب‏های تاریخ او که غربیان آن را «بعد اسطوره‏ای» دین می‏نامند، و دیگری بررسی و تحلیل تاریخ دین و تطورات آن. جهت نخست، سرگذشت بشر از دیدگاه دین، و دومی، سرگذشت دین از دیدگاه بشر است.
بعد شهودی و تجربی (دین و روان)
گفتیم که اعتقاد به کمال مطلق یکی از عناصر مشترک ادیان است، و از طرفی انسان از درون خود عشق به کمال مطلق را احساس می‏کند، رسالت دین در این راستا این است که روش‏های عملی وصول به کمال و جمال مطلق را به او بیاموزد، این آموزش‏های دینی همان است که تحت عنوان تزکیه و تهذیب نفس یا خودسازی دینی از آن یاد می‏شود، چنان که قرآن کریم تزکیه انسان‏ها را در سرلوحه برنامه پیامبران الهی به شمار آورده است، ناگفته معلوم است که دستورات عبادی و اخلاقی دین راه عملی تهذیب نفس و خودسازی را فرا روی بشر قرار می‏دهند.

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه روابط زناشویی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بُعد تجربی دین، تفسیر دیگری نیز دارد و آن عبارت است از:تجربه‏های روحی و فردی که در شرایط ویژه برای دینداران حاصل می‏شود و آنان تجلیّات الوهیت را در ضمیر خویش احساس می‏کنند.
الگوهای دینداری
این مسئله که ایران، جامعه‌ای دینی است و دین در تحولات اجتماعی آن تأثیر داشته، تاکنون بارها به بحث گذاشته شده است. پژوهش‌هایی چون بررسی «آگاهی‌ها و نگرش‌های فرهنگی _ اجتماعی در ایران» و «بررسی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان»، که در سطح ملی و گسترده‌ای انجام شده‌اند، نشان دهنده میزان بالای دینداری و تمایلات مذهبی ایرانی‌هاست. اما نکته‌ای که در پژوهش‌های فوق توجه چندانی به آن انجام نپذیرفته است، عدم انتخاب الگویی برای سنجش دینداری و ابعاد آن است. مطالعه حاضر با بررسی الگوهای دینداری از میان آنها، یکی را به عنوان الگو قابل استفاده برای سنجش دینداری برمی‌گزیند.
الگو دینداری گرهارد لنسکی
لنسکی از نخستین افرادی است که الگوی دینداری خود را در قالب سنجش ابعاد و شاخص‌های دینداری در اوایل دهه 1960 ارایه کرده است. دین از نظر لنسکی عامل مؤثری است که اندیشه و عمل فرد را حتی در جوامع مدرن متأثر می‌کند. وی برای سنجش این تأثیرگذاری، مهمترین جنبه‌های دینداری، یعنی «جهت‌گیری دینی» و «میزان درگیر بودن با گروه‌های دینی» را مورد بررسی قرار داده است. لنسکی با استفاده از رویکردهای اجتماعی و شخصی، بیرونی و درونی، چهار بُعد مختلف برای دینداری تعریف می‌کند. دو بعد از این ابعاد، با فعالیت‌های جمعی دینداری ارتباط دارند و به فعالیت‌های مشارکتی و نیز فعالیت‌های معاشرتی مشهور شده‌اند. دو بعد دیگر نیز با گرایش‌های گوناگون دینی در ارتباطند که «راست‌کیشی» و «عبودیتی» نامیده می‌شوند. بررسی‌های اولیه با تأکید بر اهتمام دینی در شهر دیترویت در سال 1958 نشان دادند که، بین دو فعالیت دینی مشارکتی و معاشرتی و دو نوع جهت‌گیری راست‌کیش و عبودیتی رابطه بسیار کمی وجود دارد. وی با تکیه بر تحقیقات خود، معتقد است که این چهار بعد، کاملاً جدا و مستقل از هم هستند. لنسکی هر یک از ابعاد دینداری را این‌گونه شرح می‌دهد: پایبندی معاشرتی مبتنی بر تعامل فرد با خانواده و دوستان و همکیشانی است که با او در دین و فرهنگ دینی سهیم هستند. در‌حالی‌که، پایبندی مشارکتی به مشارکت فرد در انجام فعالیت‌های دینی، به خصوص به صورت جمعی اشاره دارد. به عقیده لنسکی، جهت‌گیری عبودیتی یعنی همان ارتباط شخصی انسان دیندار با خدا، که موجب می‌شود فرد در تصمیمات مهم‌ خود به خواست خدا، به طور جدی توجه کند. به نظر وی، دو بعد راست‌کیشی و عبودیتی فرد را به خود دین متصل می‌کنند و ابعاد مشارکتی و معاشرتی، فرد را به گروه‌های دینی پیوند می‌زند.

لنسکی، راست‌کیشی را میزان پذیرش نظریه‌های دینی(احکام) و دستورهای مجامع دینی و عبودیت را جهت‌گیری فرد در عرصه خصوصی در عبادت می‌داند. منظور از بعد التزام مشارکتی نیز التزام فرد به چارچوب‌ها و ساختارهای رسمی و جمعی یک دین است که سنجش آن با توجه به متوسط فعالیت‌های نیایشی و فعالیت‌های رسمی عبادتی میسر می‌شود. لنسکی الگوی دینداری خود را از آزمون بر کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها و یهودیان به دست آورده است و یافته‌های پژوهش وی با ساختار و محتوای دینی این سه شاخه از دینداران منطبق است.

الگوی دینداری گلاک و استارک
سرآغاز ظهور دیدگاه‌های مبتنی بر چندبعدی بودن دینداری، اوایل دهه 1960 است. دهه 1970 مطالعات سنجش دینداری دستخوش تغییراتی شد که روش‌ها و تکنیک‌های جدیدی در این گونه مطالعات به کار گرفته شد. در این دهه، دینداری یا اهتمام دینی به اعتقاد و رفتارهای انسان، که در ارتباط با ماورالطبیعه و ارزش‌های غایی قرار دارد، اطلاق می‌شد. در این زمان، دینداری شامل اعتقادات و رفتارهای نهادینه و غیرنهادینه بود که شامل فرقه‌های وابسته به کلیسا یا مستقل از کلیسا می‌شد.
چارلز گلاک طی دو دهه 50- 60 میلادی در تلاش برای فهم و تبیین دین در امریکا بود. وی بحث ابعاد التزام دینی را در این کشور زنده کرد و با همکاری رادنی استارک در سال 1965، به شرح و بسط الگوی جدیدی از دینداری پرداخت. هدف اصلی آنها، عموماً درک شیوه‌های گوناگونی بود که مردم با توسل به آن، خود را مذهبی تلقی می‌کردند. گلاک و استارک بر این عقیده بودند که به رغم آنکه ادیان جهانی در جزییات بسیار متفاوتند، اما دارای حوزه‌های کلی هستند که دینداری در آن حوزه‌ها و یا ابعاد ـ جلوه‌گر می‌شود.
آنها برای دینداری چهار بعد اصلی «عمل»، «باور»، «تجربه»، «دانش یا معرفت» را تحت عنوان ابعاد عمومی الزام دینی مطرح کرده‌اند. این ابعاد چندگانه، در سطح مقیاس‌های اولیه به پنچ شاخص یا مقیاس تقسیم شده‌اند که افزایش آن، ناشی از تفکیک بُعد عمل به دو بخش شاخص مناسکی و عبادی است. در مقیاس ثانویه، شاخص‌ها در نهایت به هشت عدد افزایش یافته است که شاخص‌های ناظر به روابط اجتماعی دینداران هم به آن اضافه شده است.
نظر به اینکه ابعاد دینداری مورد نظر گلاک