خرید پایان نامه حقوق : نظریه کارکردگرایی

دانلود پایان نامه

ترتیب،ارتباط جمعی و ارتباطات میان فردی که دارای ساختارهایی متفاوت هستند، در تعامل با یکدیگر پیام‌ها را شکل می‌دهند و بر پیام‌آفرینان و هم دریافت‌کنندگان آن تاثیر می‌گذارند.
یکی دیگر از ویژگی‌های این سیستم، پویایی آن است. این دیدگاه در برابر نوآوری‌های پدید آمده در ارتباطات انسانی نه مقاومتی نشان می‌دهد و نه آن‌ها را ترد می‌کند، بلکه خود را با تحولات مستمر در فناوری‌های ارتباطات که سبب روی آوری از کانال‌های چاپی به کانال‌های الکترونیک ارتباطات شد و امروزه نیز فناوری‌های فوق پیشرفته‌ای را در دستور کار خود دارد تطبیق می‌دهد و تغییرات لازم را برای پاسخگویی مناسب به شرایط نوین به وجود می‌آورد.( باهنر،1386: 77)
مدل سیستم ارتباطی متعامل پویا، سیستم اجتماعی را به ارتباطات رسانه‌ای و کاربردهای فردی رسانه‌ها را به نیازهای فردی و اجتماعی پیوند می‌زند.
روابط میان ارتباطات جمعی و ارتباطات سنتی در درون سیستم متعامل پویا، ممکن است به دو صورت تحقق پیدا کند : واگرا و همگرا که همگرایی خود به دو گونه مشابه و مکمل تقسیم می‌شود. رابطه واگرا زمانی صورت می‌پذیرد که کانال‌های مختلف سنتی و مدرن پیام‌هایی را تولید کنند که در تضاد با یکدیگر باشند. این رابطه که با اعتبار منبع پیوندی نزدیک دارد ممکن است نتایج مختلفی از جمله سردرگمی مخاطبان، خنثی‌سازی کارکردها و تاثیرات یکدیگر و مهجور ماندن برخی کارکردهای ارتباطی، کانال‌های خاص و از این دست را در پی داشته باشد و مخاطبان در چنین شرایطی مجبورند یا خود را به کانال‌های خاص محدود کنند یا اینکه برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال‌های متعدد مراجعه نمایند. ( باهنر،1386: 77)
رابطه هم‌گرا، رابطه‌ای است که در آن کانال‌های گوناگون ارتباطی با یکدیگر مشابهت و هم‌پوشانی داشته یا یکدیگر را تکمیل نمایند و برآیند ارتباطی آن‌ها وحدت‌گرا و هم‌سو باشد. مشابهت آن نوعی از رابطه همگرایانه است که کانال‌های مختلف ارتباطی اقدام به تولید پیام‌های یکسان و هم‌پوشان می‌نمایند. اگر چه این نوع رابطه ‌می‌تواند در تقویت اعتماد مخاطبان به پیام‌های ارسالی موثر باشد، اما گسترش این نوع از پیام رسانی مستلزم صرف هزینه و نیروی زیاد از سوی ارتباط‌‌‌‌ گران با حصول مقاصد محدود ارتباطی و پاسخگویی کمتر به تعداد بی‌شمار نیازهای مخاطبان خواهد بود و گاه نیز دلزدگی آنان را به همراه خواهد داشت. ( باهنر،1386: 78)
روابط مکمل میان کانال‌های ارتباطی، زمانی پدید می‌آید که اطلاعات از کانالی ارائه شود و دیگری آن را ارسال نکند، یا اینکه وقتی گیرنده‌ای دسترسی به یک کانال ندارد، آن اطلاعات را از طریق دیگری به دست آورد . این نوع رابطه، از جمله روابط همگرایانه به شمار می‌آ‌‌‌ید که می‌تواند امکان دستیابی مخاطبان به علایق متنوع خو از طریق کانال‌های در دسترس را فراهم سازد. ( باهنر،1386: 78)
روابط همگرا و مکمل سنتی- مدرن اصل دیگری است و همان گونه که بیان شد شرایط فرهنگ و ارتباطات در ایران اقتضا می‌کند که انواع ارتباطات سنتی و جمعی در مسیری همگرایانه و نه واگرایانه هم در محتوا و هم در کارکردهای خود حرکت کنند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روابط همگرا و مکمل در سیستم متعامل ارتباطات سنتی و نوین، مقتضی توجه به اصولی است که اصل مزیت نسبی کارکردی یکی از آن‌ها است. در موضوع ارتباطات دینی، هم‌گرایی این روابط، زمانی محقق می‌شود که رسانه‌های سنتی دینی با وسایل ارتباط جمعی نوین اهداف مشترک دینی را تعقیب نمایند و هم‌سو هم جهت با یکدیگر عمل کنند. مکمل بودن چنین روابطی به معنای پذیرش نقش‌ها و وظایفی است که برآیند آن‌ها، مجموعه مقاصد این سیستم ارتباطی را پوشش می‌دهد. از آنجا که دیدگاه مطرح شده کارکردی است، تحقق روابط همگرا و مکمل زمانی میسر ‌می‌شود که مزیت نسبی کارکردهای دینی هر یک از دو نوع ارتباطات تبیین گردد. این امر باید با عنایت به مجموعه‌ای از عوامل مشخص که از جمله آن‌ها توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های ذاتی کانال‌های ارتباطی، شرایط فرهنگی و علایق و خواسته‌های مخاطبان ‌می‌باشد. و این همگرایی زمانی میسر است که رسانه‌های سنتی و مدرن به لحاظ اعتبار منبع و مشروعیت دارای شرایط مشابه باشند. (باهنر،1386: 79)

علاوه بر همگرایی رسانه‌ای بین رسانه‌های سنتی و مدرن، یک بُعد و محور دیگر همگرایی یا تعامل میان رسانه‌ای را می‌توان بین رسانه‌های مدرن نیز در نظر گرفت.
هر جامعه‌ای براساس یک نظام میان‌رسانه‌ای استوار می‌شود و هر جامعه با جامعه دیگر در یک تعامل میان رسانه‌ای نیز واقع می‌شود. کتاب به عنوان قدیمی‌ترین رسانه و مؤثرترین رسانه (به علت تأثیر بر نخبگان جامعه) شناخته می‌شود و سپس بر دو رسانه دیگر تأثیر می‌گذارد؛ یعنی بر سینما و مطبوعات. سینما نیز بر تلویزیون و مطبوعات بر رادیو تأثیر می‌گذارند و این اساس نظام رسانه‌ای هر کشور و جامعه را تشکیل می‌دهد ولی همه این رسانه‌های پنج‌گانه دارای تعامل‌های درونی نیز هستند که می‌توان این تعامل میان رسانه‌ای درونی و برونی را در یک الگو و مدل تشریح کرد. کتاب در الگوی رسانه‌ای یک جامعه به منزله مغز آن جامعه و مطبوعات و سینما به عنوان دو دست و رادیو و تلویزیون به عنوان دو پای آن عمل می‌کنند ولی در ارتباطات میان فرهنگی و میان رسانه‌ای ارتباطات از راه مطبوعات و رادیو، یک ارتباطاتِ میان فرهنگی موفق است؛ چون این دو رسانه نه مثل کتاب هستند که در اوج انتزاع است و قابل ارتباطات دقیق نیست و نه شباهتی به تلویزیون و سینما دارند که از فرط سادگی (چون زبان تصویر است) قابل فهم نیستند؛ چون سادگی تصویر، مطالب آن‌ها را در پشت خود پنهان می‌کند. پس مطبوعات و رادیو می‌توانند به عنوان رسانه‌های بینابینی نقش بسیاری در ارتباطات میان فرهنگی و میان رسانه‌ای بازی کنند و این برعکس ارتباطات جهانی (مورد نظر آمریکایی‌ها) است که در خط مقدم آن رسانه‌های تلویزیون و سینما قرار دارند. (فیاض،1386 : 353-354)
البته این سخن به معنای عدم امکان استفاده از تلویزیون و سینما در ارتباطات مورد نظر ما نیست بلکه بیان‌گر توانایی بیشتر دیگر رسانه‌ها نسبت به این‌هاست.

نظریات حوزه جامعه‌شناسی
نظریه کارکردگرایی ساختی
نظریه کارکردگرایی ساختی، یکی از نظریه‌های عمده جامعه‌شناسی، پس ازشکل‌گیری جامعه‌شناسی است. این نظریه، دوره کلاسیک جامعه‌شناسی با دوره مدرن را از یکدیگر متمایز می‌کند. تالکوت پارسونز، مؤسس این نظریه در جامعه‌شناسی است.
نظریه کارکردگرایی ساختی، به جامعه، همانند یک ارگانیسم زنده نگاه می‌کند، یعنی مانند نظام‌های سامان‌مندی از اجزای متفاوت، که هر یک باید در نگهداشت کل جامعه نقش ایفا کنند. (تنهایی،1371: 18) در واقع هرگاه یکی از اجزای این ارگانیسم با مشکل روبه‌رو شود و کارکرد خود را درست انجام ندهد، نه تنها خودش به مشکل برمی‌خورد، بلکه کل ارگانیسم و ساختار را دچار مشکل می‌کند.
این نوع نگرش نظریه کارکردگرایی ساختی درباره آن دسته از رسانه‌های سنتی و مدرن که به امر تبلیغ دین اسلام مبادرت می‌ورزند، این نتیجه را حاصل می‌کند که نهاد رسانه به عنوان جزئی از ساختار جامعه، اگر کارکردها و نقش‌های مشخص و متناسب خود را درست ایفا نکند و یا در جای خود درست عمل نکند، هم خود و هم کل فرآیند تبلیغ اسلامی را دچار مشکل می‌کند و با توجه به اهمیت تبلیغ در جامعه اسلامی، مشکل ناشی از به کار نگرفتن مناسب رسانه‌ها براساس کارکردهایشان، می‌تواند زیان بزرگی را به کل جامعه اسلامی وارد سازد.
براساس دیدگاه صاحب‌نظران (معتمدنژاد، 1383: 3-7)، تحقیقات انجام‌شده درحوزه دین و رسانه در ایران (باهنر، 1381) وهم‌چنین فرهنگ‌نامه تولید صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، کارکردهای ارشادی، آموزشی، اطلاع‌رسانی و سرگرمی، برای تلویزیون در نظر گرفته شده است.
انواع کارکردهای تلویزیون از نگاه تئوری کارکرد گرایی ساختی
تئوری کارکرد گرایی ساختی با تفکیک سطح جامعه و فرد از یکدیگر، کارکرد نهاد ارتباطی را در هر دو سطح به صورت زیر ارائه می‌کند :
در سطح جامعه :
– اطلاعات درباره وقایع و شرایط جامعه و جهان، روابط قدرت، نوآوری و پیشرفت
– ارتباط و همبستگی در تبیین اطلاعات، حمایت از هنجارها، اجتماعی کردن، همکاری فعالیت‌های جداگانه، ایجاد توافق و ایجاد علایم راهنما در رابطه با پایگاه‌های اجتماعی
– تداوم به عبارت دیگر بیان فرهنگ جامعه، حفظ و ساخت ارزش‌های مردم
– سرگرمی و تفریح و کاهش تنش اجتماعی
– بسیج نیروها برای حل معضلات اجتماعی
در سطح فردی :
– اطلاع رسانی : اطلاع حاصل کردن از رویدادها، ارضای کنجکاوی و علاقه عمومی، فراگیری خودآموزی، کسب امنیت
– هویت شخصی : کسب تایید برای ارزش‌های شخصی، جذب الگوهای رفتاری، هم‌ذات پنداری با دیگران ارزشمند، پیدا کردن بینش راجع به خود.
– یک‌پارچه‌سازی و تعامل اجتماعی : هم‌دلی اجتماعی، کسب احساس تعلق، تعامل اجتماعی، کمک به اجرای نقش‌های اجتماعی
– تفریح و سرگرمی : گریز یا انحراف توجه از مشکلات، آسودن، کسب لذت درونی فرهنگی و زیبایی شناختی، تخلیه عواطف . ( مک‌کوئیل، 1382: 112-105)
نظریات حوزه ارتباطات
سیر تاریخی نظریه‌های مرتبط با میزان تاثیر رسانه‌ها
دانشمندان تلقی‌شان از اثر رسانه‌ها دائماً در حال تغییر بوده است . البته این تغییرات الزاماً در جهت مثبت و رو به جلو پیش‌نرفته است، بنابراین برخی برای نشان دادن چگونگی این تغییرات سه مقطع زمانی را بر می‌شمارند :
1) دوره نظریات تاثیر قدرتمند رسانه‌ها
2) دوره نظریات تاثیر محدود رسانه‌ها
3) دوره نظریات مطرح شده درباره ظهور مجدد رسانه‌های قدرتمند ( مهرداد، 1381 : 159-156)
مرحله نخست که از اوایل قرن بیستم آغاز شد و تا اواخر سال 1930 ادامه ادامه داشت، دوره‌ای است که باور نظریه‌پردازان بر این بوده است که رسانه‌ها قادر به همه گونه تاثیرگذاری و ایجاد تغییر در جامعه هستند. (Bauer,1960,p.36)
هنگامی که برای اولین بار در بین سال‌های بین دو جنگ جهانی این سوال مطرح شد که رسانه چه تاثیری بر مخاطب دارد؟ فرض بر این بود که صورت موضوع، سوالی ساده است و جوابی ساده هم دارد، یعنی آن که رسانه‌ها اثر اقناعی و فراگیر دارند ؛ پیام‌های ساده قابل تعمق را به عموم مردم منتقل می‌کنند که از آن طریق ؛ مخاطبان بی‌واسطه و مستقیم و به صورت قابل پیش‌بینی به نحوی هم‌شکل و یکسان و چشمگیر تحت تاثیر قرار می‌گیرند. (Lowery,1983,p.113)
از آنجایی که پیام رسانه در برخی موارد با اصطلاحات فیزیکی توصف شده‌اند ( درست مثل اینکه گلوله‌ای از یک تفنگ خارج شود و نتیجه عمل، حتمی و پیش‌بینی شده است ) به همین دلیل این پیام‌ها را گاهی به نظریه گلوله‌ای تعبیر کرده‌اند و گاه آن را نظریه محرک-پاسخ مربوط به رفتار مخاطب خوانده‌اند. (کراسیل،1381 :340)

نظریه محرک –پاسخ شروعی شد برای دو مکتب فکری جدید که اغلب با هم تداخل و هم‌پوشانی دارند. گروه اول معتقداند که تاثیر رسانه‌ها آن طور که فکر می‌شد، نیست و این تاثیرات بقدری جزئی است که می‌شود از آن‌ها صرف‌نظر کرد. (Comber batch,1989,p.4) گروه دوم معتقداند که رسانه‌ها بیشتر در تثبیت عقاید و نگرش‌های مخاطبان و نه تغییر آن‌ها مؤثرند.(کراسیل،1381: 343-342)
بدین ترتیب مرحله دوم بر اساس نتایج تحقیقاتی ایجاد شد که طی سال‌های 1930 تا 1960 انجام گرفت. در این سال‌ها متغیرهای جدیدی در تحلیل اثرگذاری رسانه‌ها وارد شد و نظریه‌پردازان را به این باور رساند که رسانه‌های همگانی به طور معمول برای اثرگذاری بر مخاطبان، علت لازم یا کافی بشمار نمی‌آیند بلکه تاثیرات آن‌ها غیرمستقیم و از طریق سایر متغیرهای واسطه‌ای بر مخاطبان عمل می‌کند.(Berlson,1959,p.6)
مرحله سوم، ظهور مجدد نظریه رسانه‌های قدرتمند بود . این نظریه پس از حصول این نتایج تحقیقاتی بروز کرد که مبین تاثیرات غیرمستقیم رسانه‌ها بود و دلیل ظهور مجدد ان هم ورود تلویزیون به عرصه ارتباطات بود. دستگاهی که بیش از هر رسانه دیگر از قدرت، کشش و جذابیت برخوردار بود و تاثیرات مهمی بر زندگی اجتماعی و فردی انسان داشت. (Neumann,1973,p.60)
در این جا به توضیح دو