خرید پایان نامه حقوق : وسایل ارتباط جمعی

دانلود پایان نامه

و استارک با نام‌های مختلف، اما محتوای یکسان، مورد استفاده الگوهای بعدی قرار گرفته‌اند و هم اینکه عمده تأکید این نوشتار در بررسی ابعاد دینداری بر الگوی دینداری آنها استوار است، از این‌رو، تشریح هر یک از این ابعاد ضروری است

بعد باور: آن چیزی است که انتظار می‌رود پیروان یک دین بدان اعتقاد داشته باشند. گلاک و استارک این باورها را در هر دین به سه نوع تقسیم کرده‌اند: «باورهای پایه‌ای مسلم، که ناظر بر شهادت به وجود خدا و معرفی ذات و صفات اوست. باورهای غایتگرا، که هدف و خواست خدا از خلقت انسان و نقش او در راه نیل به این هدف است. باورهای «زمینه‌ساز» که روش‌های تأمین اهداف و خواست خداوند و اصول اخلاقی را که بشر برای تحقق آن اهداف باید به آنها توجه کند، دربرمی‌گیرد». گلاک و استارک بُعد باور یا عقیدتی را بُعد ایدئولوژیکی هم نامیده‌اند.
بعد مناسکی(عمل): نظام اعتقادی در هر دینی وجود دارد، اما این اعتقادات به صورت مناسک نمود عینی می‌یابند. «تمام ادیان بنابر اقتضای نوع الهیات خود، نحوه خاصی از عمل و زیست را بر مؤمن الزام می‌کنند… که همان عمل دینی است. این عمل خواه‌ناخواه، در پرتو نظام فقهی و اخلاقی سامان می‌پذیرد». بعد عمل یا مناسک، اعمال دینی مشخصی نظیر عبادت‌های فردی، نماز، روزه، صدقه، زکات و… را دربرمی‌گیرد. گلاک و استارک در تشریح بُعد مناسکی بر این نکته تأکید کرده‌اند که در عملیاتی کردن این بُعد، علاوه بر مشارکت در فعالیت‌های مناسکی، تفاوت‌های مربوط به ماهیت یک عمل و معنای آن عمل نزد فاعلان آن نیز بررسی می‌شود. از نظر امیل دورکیم، تمامی مناسک و اعمال دینی در ادیان «کارکرد اجتماعی دارند و هدف آنها زنده ‌نگهداشتن حس تعلق به گروه و مواظبت از اعتقاد و ایمان است.»
بعد تجربه: تجربه دینی با احساسات، تجربیات و درون فرد دیندار مرتبط است. احساسات و عواطف دینی وجه عالی‌تری از دینداری است که کاملاً قلبی و درونی بوده و برخلاف مناسک و مراسم آیینی نمود بیرونی ندارد. دیندارانی که این بعد را کسب می‌کنند، «مخلص» نامیده می‌شوند.
در واقع تجربه «واقعه‌ای است که شخص خواه به عنوان عامل و خواه به عنوان ناظر، آن‌را تجربه کرده و نسبت به آن آگاه و مطلع است.» تجربه دینی را غیر از تجربه‌های متعارف می‌دانند، یعنی شاخص متعلق به این تجربه یا وجود حضوری مافوق طبیعی دارد یا آن‌را موجودی می‌انگارد که که به نحوی با خدا مربوط است و یا آن‌را حقیقتی غایی می‌پندارند، حقیقتی که توصیف‌ناپذیر است.
گلاک و استارک تجربه دینی را چندین نوع می‌دانند: تأییدی : حس مؤدت و تأیید به وجود خدا؛ ترغیبی: گزینش آگاهانه خدا و اشتیاق به او؛ شیدایی: حس صمیمیت و شور و وجد نسبت به خدا؛ وحیانی : مورد اعتماد خدا واقع شدن و کارگزار و فرستاده خداوند بودن.
بعد دانش: بعد معرفتی، عقلانی یا دانش با بعد عقیدتی بسیار نزدیک است. تفاوت این دو بعد، مربوط به آگاهی و شناخت در اعتقادات در بُعد دانش است. معرفت دینی، آگاهی به متون دینی است که می‌تواند الگویی برای باور، عمل و تجربه دینی باشد. از نظر گلاک و استارک، بعد معرفتی در ارتباط با مطالبی است که مردم از طریق عالمان دینی درباره مذهب می‌آموزند.
بعد پیامدی: این بُعد، به دلیل بیشترین انتقادات، در میان ابعاد الگوی دینداری گلاک و استارک پس از مدتی حذف شد، از جمله این که، بعد پیامدی فی نفسه پیامد دینداری است، نه بعدی از ابعاد آن. بعد پیامدی دینداری، که با این انتقاد از الگوی دینداری کنار گذاشته شد، به اعمالی گفته می‌شود که از عقاید، احساسات و اعمال مذهبی ریشه می‌گیرد و از ثمرات و نتایج ایمان در زندگی و کنش‌های بشر است. این بُعد، نقش چندانی در جهت‌گیری انسان ندارد، بلکه خود، تابع ساختارهای اجتماعی است. از نظر این دو محقق، «بعد پیامدی جدا از سایر ابعاد قابل بررسی نیست. رفتارهای دینی می‌توانند در معنای پیامدی سنجه‌ای از دینداری باشند که منجر به استواری ایمان مذهبی می‌شود. آنجا که منجر شود تا از باور، اعمال، تجربه و دانش دینی پیروی شود.
2.2.2 تبلیغ
تبلیغ که از نظر علم صَرْف باب تفعیل می‌باشد به معنای رساندن است. تبلیغ یعنی رساندن مطلبی به دیگران که شامل هر‌گونه پیامی می‌شود. در جهان امروز تبلیغ وسیله‌ای بسیار مهم برای جذب انسان‌ها به سوی افکار و عقاید مختلف است. و صاحبان افکار برآنند تا با استفاده از این وسیله مردم را پیرو خویش سازند. (جعفری : 1382: 31) ولی در این جا مراد ما از تبلیغ آشنا نمودن مردم است با احکام رهابخش قرآنی و در حقیقت رساندن پیام قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت به گوش مردم. و در این رابطه یکی از اساسی‌ترین ضامن حفظ و بقا بشر و گسترش دین اسلام مسئله ابلاغ احکام و امر به معروف و نهی از منکر است و این سه وظیفه مهم و خطیر به عهده همه پیروان دین است. یعنی هر فردی از مسلمین آنچه را از احکام الهی فراگرفته لازم است به افراد غیرمطلع ابلاغ نماید. (جعفری : 1382: 31)
تبلیغ از منظر قرآن و ائمه اطهار
آیات و روایاتی در رابطه با اهمیت و ضرورت تبلیغ وجود دارد که در این جا به بعضی از آیات و روایات در این زمینه اشاره می‌کنیم.
در سوره نحل آیه 125 آمده است :
خلق را به حکمت و برهان و موعظه نیکو به راه خدا دعوت کن و با بهترین طریق مناظره کن.
سوره بقره آیه 159 بیان می‌کند :
کیست گفتارش بهتر و نیکوتر است از آن کس که مردم را به سوی خدا بخواند و عمل نیکو کند و بگوید که من تسلیم پروردگارم.
و در سوره قصص آیه 87 آمده است :
که ای پیامبر، زنهار چیزی از ابلاغ آیات خداوندی پس از آن که بر تو نازل شده است جلوگیری کند و دعوت کن مردم را به سوی پروردگار خویش.
و از حضرت علی (علیه‌السلام) روایت شده است که :
هنگامی که عالم علمش را از اهلش پنهان دارد و نادان از آموختن احکام لازم تکبر کند و ثروتمند بخل ورزد و فقیر دین به دنیا فروشد، بلا و عذاب الهی بر مردم فرود آید.
و از امام صادق(علیه‌السلام) روایت شده است :
عالمی که علمش را پنهان کند در روز قیامت با جسد متعفّن محشور شود و مورد نفرین هر ذی‌روحی قرار گیرد.
تبلیغ اسلامی
تبلیغ در اسلام با هویت این دین ارتباط پیدا می‌کند و چنانچه فلسفه دین ارائه طرح برای حرکت رو به کمال انسان‌ها است، قطعاً این امر جز با رساندن این طرح به مردم ممکن و میسر نخواهد شد. بر این اساس، تبلیغ پدیده‌ای در کنار آموزش یا هم عرض امر به معروف و نهی از منکر نیست، بلکه روح کلی اسلام است که آموزش و امر به معروف و نهی از منکر و حتی جهاد جلوه‌هایی مختلفی آن به شمار می‌رود. تبلیغ در متون اسلام‌شناسی عبارت است از «شاخه‌ای از ارتباطات که از طریق ابلاغ و رساندن دین اسلام به کمک هر وسیله ممکن و مشروع، می‌خواهد مردم را به سوی اسلام متمایل سازد.» و هم‌چنین تبلیغ در دیدگاه روحانیون عبارت است از «رساندن پیام اسلام (از طرف روحانیون درس خوانده و آگاه) به مردم به هر وسیله‌ای. تبلیغ بر اساس تعریف ارتباطات این گونه تعریف می‌شود :
«فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده (با شرایط و ویژگی‌هایی که اسلام تعریف کرده است) برای گیرنده (همه مردم، مسلمانان، مومنان) با هدف آموزش یا اقناع یا برانگیختن مخاطب برای انجام یک عمل معیّن، مشروط بر آنکه درگیرنده پیام مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود.» (خندان،1374: 90)
در تبلیغ اسلامی، سه نوع متفاوت تبلیغ را به راحتی می‌توان متمایز ساخت:
تبلیغی که هدف آن قبل از هر چیز آموزش یعنی انتقال آگاهی‌ها و معارف و دانستنی‌هایی پیرامون موضوع تبلیغ است. مخاطبان این نوع تبلیغ، قبل از هر چیز غیرمسلمانانی هستند که مخاطب این دعوت قرار گرفته‌اند و یا تازه مسلمانانی که به این آیین گرویده‌اند. بهترین نمونه این نوع تبلیغ را می‌توان در صدر اسلام که مضامین وحی و معارف و احکام اسلام برای اولین بار به مردم منتقل می‌شد، سراغ گرفت. شاید بتوان از این مرحله به عنوان اسلام آوردن یاد کرد. امروزه نیز کارهایی مانند آموزش قرآن و اصول عقاید در شمار فعالیت‌های تبلیغی روحانیون محسوب می‌گردد. (خندان،1374: 90)
نوع دوم تبلیغی است که از مغز و عقل فراتر می‌رود و قلب و روح و درون مخاطب را هدف قرار می‌دهد. ایمان آورنده‌ای که پیام قرآن را با دل و روح خویش باور می‌کند، در فرهنگ قرآنی مومن نام دارد. شاید بتوان از این مرحله به عنوان مرحله تلاش برای ایمان آوردن مخاطب یاد کرد. در این نوع تبلیغ، هدف مومن کردن مخاطب است و در نوع دیگر، مسلمان کردن او. این نوع تبلیغ خالی از تعلیم و آگاه ساختن نیست ولی محدود به آن هم نمی‌باشد. تبلیغ برای مسلمانان و ارتقای سطح ایمان آنان در چنین تبلیغی جای می‌گیرد. تبلیغ و موعظه بزرگان حوزه‌های علمیه در درون حوزه‌ها و برای طلابی که خود مبلغ هستند نمونه‌ای از این نوع تبلیغ است.

نوع سوم تبلیغ، تبلیغی است که در آن وادار ساختن مخاطب به عملی معین، هدف اصلی است. در این تبلیغ هم، قهراً آگاه نمودن و باوراندن وجود دارد ولی وجهه و هدف اصلی افزایش معلومات مخاطبان یا تقویت ایمان آن‌ها نیست بلکه مهم این است که مخاطب در صحنه معینی حضور یابند، به رعایت مقررات معینی تن در دهند و یا به انجام عملی معین دست زنند. (خندان،1374: 91)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3.2.2 وسایل ارتباط جمعی
در دنیای امروز، با پیشرفت تکنولوژی، ارتباطات گسترش یافته است. در گذشته به دلیل سادگی روابط (رودررو) نیازی به وسایل فنی و پیچیده نبود ولی امروزه بعد مکان و زمان و گستردگی اطلاعات باعث شده است که روز به روز بر پیچیدگی و تنوع وسایل ارتباط جمعی افزوده شود که در قالب وسایل صوتی و تصویری شامل رادیو، تلویزیون و سینما و نوشتاری شامل کتاب، مطبوعات مطرح می‌باشند.
اصطلاح وسایل ارتباط جمعی به مجموعه فنون، ابزار و وسایلی که از توانایی انتقال پیام‌های ارتباطی، حسی و یا اندیشه ای در یک زمان به تعداد زیادی از افراد مخصوصا با فاصله‌های طولانی برخوردارند اطلاق می‌شود. این ابزار موجب انفجار زمان و مکان می‌شوند و در یک لحظه تمام فضاها را تحت سیطره خود می‌گیرند و موجب بقا و انباشت اندیشه‌ها و حفظ آن در تاریخ می‌شوند. (بیرو، 1370: 219)
علت اهمیت رسانه‌ها نزد متفکرین، کاربرد این وسایل در جامعه است. رسانه‌های جمعی در سه زمینه شناخت و ادراک، تغییر عقیده و ارزش و تغییر رفتار، بر مخاطب اثر می‌گذارند؛ به این معنا که وسایل ارتباط جمعی می‌توانند در سطوح فرد، گروه و سازمان تاثیر بگذارند و در این راستا تاثیرات، در زمینه‌های شناختی (در ارتباط با دانش و عقیده)، عاطفی (در ارتباط با گرایش‌ها و احساسات) و رفتاری صورت می‌گیرد. در نتیجه وسایل ارتباط جمعی باعث تغییرات خواسته یا ناخواسته، تغییرات کیفی، تسهیل در تغییرات، تقویت اطلاعات موجود (بدون تغییر) و یا اساسا مانع هرگونه تغییری می‌شوند.
معتمدنژاد در باب اهمیت رسانه‌های جمعی می‌گوید: “رسانه‌ها یا وسایل ارتباط جمعی چون روزنامه، رادیو، تلویزیون و سینما با انتقال اطلاعات و معلومات جدید، مبادله افکار و عقاید عمومی، در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی را بر عهده گرفته‌اند” و از این روست که دوران معاصر تاریخ بشر را “عصر ارتباطات” نامیده‌اند. (معتمدنژاد،1383: 9)
بررسی تاثیرات و کارکردهای وسایل ارتباط جمعی از منظر نظریه‌پردازان و اندیشمندان ارتباطات
در این بخش لازم است به بررسی تاثیرات وسایل ارتباط جمعی از جمله تلویزیون بپردازیم. و از منظر نظریه‌پردازان و اندیشمندان این عرصه، اهمیت رسانه و تاثیرات آن بر ابعاد مختلف فردی و عرصه‌های گوناگون اجتماعی از جمله فرهنگ، ارزش‌ها، عقاید، اخلاق و رفتار شناخته شود.
می‌توان گفت فرهنگ امروزه از طریق رسانه‌ها تولید و منتشر می‌شود. نماد یا الگوی لباس، آرایش، سخن گفتن، رفتار و سلوک فردی از طریق رسانه ارتباطی تبلیغ می‌شود. از سوی دیگر با تولید و عرضه محصولات، زمینه برای کالاهایی فراهم می‌شود که الگوهای تبلیغ شده را گسترش می‌دهند. برانگیختن افکار و احساسات عمومی، سوق دادن مردم به حمایت از اشخاص و نهادهای مورد نظر، شکل دادن گرایش‌ها به حوادث و