دانلود ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بخش دوم

مفهوم و مصادیق  دعوای غیرمنقول و مقایسه­یاین دعوا با دعوای منقول

 

 

 

 

 

3-غیرمنقول حکمی، مقصود اموال منقولی هستند که اختصاص به امور کشاورزی و آبیاری دارند. قانون گذار این دسته از اموال را تنها از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال، در حکم غیرمنقول قرار داده می باشد (ماده 17 قانون مدنی).پس دعوای مربوط به این اموال از حیث هزینه دادرسی تابع مقررات مربوط به مال منقول می باشد.

4-غیرمنقول تبعی یا حقوق مالی و دعاوی که موضوع آن غیرمنقول می باشد و از این حیث تابع اموال غیرمنقول تلقی می­گردد.

مبحث دوم: مصادیق دعوای غیرمنقول

در زیر به مطالعه چندین مصداق از مهم­ترین مصادیق دعاوی غیرمنقول و مطالعه ویژگی­های هریک از آن­ها پرداخته می­گردد.

 بند اول: دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول

یکی از دعاوی شایع در دادگستری، دعوای خلع ید و یا همان رفع تصرّف غاصبانه می باشد. در ذیل به بررّسی و مطالعه­ی دعوای مذکور و عناصر تشکیل­دهنده آن پرداخته می­گردد.

الف: تعریف دعوای خلع ید

خلع ید، در لغت، چیزی را از دست کسی در آوردن و به سلطه­ی کسی بر چیزی پایان دادن می باشد[1].خلع ید افزون بر معنای لغوی، دارای یک مفهوم فنّی و اصطلاحی نیز می­باشد؛بعضی از حقوقدانان معنای اصطلاحی خلع ید را در یکی از آثارش چنین اظهار کرده­اند: «خلع ید، رفع تصرّف از متصرّفِ مال غیرمنقول می باشد، به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی و یا حکم قانون».[2] خلع ید به لحاظ حقوقی، عنوان دعوایی می باشد که مالکِ یک مال غیر­منقول(خانه،مغازه،زمین)، به طرفیّت متصرّفِ غیر قانونیِ مال خود اقامه می­کند و از دادگاه(گاهی شورای حل اختلاف)می­خواهد که به روند تصرّفِ غیر مجازِ متصرّف، پایان بخشند و ملک وی را از تصرّف او خارج کنند و تحویل او بدهند.

مطلب مشابه :  ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی

تصرّف، ثابت گردد کافی می باشد، امّا در شکایت تصرّف عدوانی کیفری که طبق ماده­ی690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح می­گردد، اختلاف نظر هست. گروهی[3] مالکیّت را شرط می­دانند و گروهی دیگر[4]،تنها سبق تصرّف را کافی می­دانند که رویّه­ی قضایی، نظر نخست یعنی اثبات مالکیّت را پذیرفته می باشد.

[1]. دهخدا، علی­اکبر، منبع پیشین،ص112

[2].جعفری لنگروی، محمد جعفر،منبع پیشین ، ص 452

[3]..عبدی پور،ابرهیم (1391) مقایسه ماهیت و آثار دعوای تصرف عدوانی با دعوای غصب،گاهنامه علمی سروش عدالت،سال اول، شماره اول، ص 15 و16.

2..طیرانیان،غلامرضا (1381) دعاوی تصرف، چاپ دوم،تهران، انتشاراتگنج دانش،ص 350.

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه