دانلود : بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی

تکه ای از متن پایان نامه :

-5-3-عوامل محیطی

به غیر از پارامترهای محلول و فرآیند، پارامترهای دیگری نیز هست که بر فرآیند الکتروریسی تأثیر می­گذارد. این پارامترها، عوامل محیطی شامل رطوبت، دما و غیره می­باشد.

اثر محیط اطراف جت الکتروریسی، زمینه­ای می باشد که تاکنون به طور ضعیف مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. هرگونه اثر متقابل بین محیط و محلول پلیمری می­تواند روی مورفولوژی لیف الکتروریسی شده مؤثر باشد. برای مثال مشخص شده که رطوبت بالا موجب تشکیل خلل و فرج­هایی روی سطح لیف می­گردد. نظر به این­که الکتروریسی تحت تأثیر میدان الکتریکی خارجی می باشد، هرگونه تغییری در محیط الکتروریسی نیز بر روی فرآیند الکتروریسی تأثیر خواهد داشت [23].

1-5-3-3-نوع جوّ

ترکیب هوا در محیط الکتروریسی بر فرآیند الکتروریسی تأثیرگذار خواهد بود. گازهای متفاوت رفتارهای متفاوتی تحت میدان الکترواستاتیکی بالا دارند. به عنوان مثال هلیم تحت میدان الکترواستاتیکی بالا تجزیه می­گردد و پس الکتروریسی ممکن نخواهد بود. اگرچه وقتی یک گاز با ولتاژ تجزیه بالاتر مانند فرئون-12 بهره گیری گردد، الیاف بدست آمده قطری دو برابر قطر الیافی را دارند که در هوا و در سایر شرایط یکسان الکتروریسی شده­اند [40].

1-5-3-4-فشار

تحت شرایط بسته، این امکان هست که اثر فشار بر روی جت الکتروریسی را مطالعه نمود. به طور کلی کاهش فشار محیط اطراف جت الکتروریسی، فرآیند الکتروریسی را بهبود نمی­بخشد. وقتی فشار کمتر از فشار اتمسفر باشد، محلول پلیمری درون سرنگ تمایل بیشتری به جریان یافتن به سمت خارج سوزن خواهد داشت و پس موجب شروع جت ناپایدار می­گردد. در مدت زمانی که فشار کاهش می­یابد، حباب زدن سریع محلول در نوک سوزن رخ خواهد داد. در فشار بسیار کم، الکتروریسی در نتیجه تخلیه مستقیم بارهای الکتریکی، غیرممکن می باشد 

مطلب مشابه :  مقاله درمورد پایان نامه، بازار سهام

 مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی