دانلود : محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

(20-2)

تابع همبستگی نامیده می‌گردد به این دلیل اگر مولکول‌ها مستقل از همدیگر باشند،  بایستی به‌راحتی برابر  باشد و همچنین ضریب  در معادله (20-2)  برای همبستگی بین مولکول‌ها تصحیح می‌گردد. با بهره گیری از معادله (18-2) داریم:

(21-2)

به‌طور خاص مهم می باشد به این دلیل که می‌توان آن را به‌طور آزمایشگاهی تعیین نمود.حال ، احتمال مشاهده‌ مولکول دوم در  داده‌شده، که یک مولکول در ناحیه  هست. بایستی ذکر گردد که احتمال به یک نرمالیزه نیست، اما در عوض ارتباط زیر را داریم:

(22-2)

در حقیقت معادله (22-2) تعداد حقیقی مولکول‌ها را در فاصله  و  حول مرکز مولکول نشان می‌دهد.

                              ;
        و

پس

 

که

 

که با جایگزینی در (23-2) داریم:

(24-2)

که این معادله فشار برحسب تابع توزیع شعاعی می باشد[5].

14-2  تقریب میدان میانگین

یکی دیگر از روش‌‌های محاسبه مدول بالک و دیگر خواص ترمودینامیکی مواد بهره گیری از تقریب میدان میانگین می باشد. چندین سال قبل آقای وانگ[1] رویکرد میدان میانگین تحلیلی(AMFP) را پیشنهاد دادند و برای تعداد زیادی از مواد به کار گرفتند. آقای بته[2] این روش را برای فلزهای قلیایی و سرب به کاربردند و نتیجه نشان می‌دهد [6].

همان‌طور که از اسم تقریب پتانسیل میدان میانگین تحلیلی پیداست برای مواد مختلف بایستی پتانسیل‌های مختلفی تعیین نمود تا با بهره گیری از آن پتانسیل بتوان پارامترهای موردنیاز در مسئله را تعیین نمود و در ادامه قادر به محاسبه خواص

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک

[1] wang

[2] Bhatte


محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی