دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی

تکه ای از متن پایان نامه :

 (3-20)

(3-21)

با در نظر داشتن معادله 3-21 اندازه بردار برایند برابر خواهد بود با :

 

(3-22)

اگر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی() تغییر کند، یعنی میدان مغناطیسی خارجی با میدان الکترواستاتیکی هم‌جهت گردد روابط به صورت زیر خواهد بود.

(3-23)

همان طور که در معادله 3-23 دیده می‌گردد وقتی که میدان مغناطیسی خارجی با میدان الکترواستاتیکی هم‌جهت می‌گردد نیروی حاصل از هر دو میدان در یک راستا بوده و با هم جمع می‌شوند. جهت برایند نیروی حاصل از این دو میدان به سمت  می‌باشد. در این حالت میدان تعداد دور سیم پیچ،  جریان عبوری از سیم پیچ و dl المان طول سیم پیچ می باشد. H در هر نقطه از طول مسیر برحسب شار مغناطیسی () برابر خواهد بود با:

(3-28)

A : سطح مقطع مدار در نقطه مورد نظر

 مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی