دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

تکه ای از متن پایان نامه :

گاسک و همکاران (2008) در تحقیقی « با عنوان فراتر از حاکمیت بالینی :در مورد سلامت روان درمراقبت های اولیه انگلستان» به مطالعه سلامت روان در مراقبت های اولیه انگلستان پرداخته  و به این نتیجه رسیده اند که تغییرات دائمی در داخل انگلستان چارچوب مشکلی را ارائه می دهد که در آن تلاس برای پیاده سازی حاکمیت بالینی یا در واقع مراقبت های اولیه بهداشت روان نیاز به بازبینی دارد ودر صورت عدم وجود شواهد روشن یا هدایت مستقیم در مورد مراقبت های اولیه بهداشت روان و عدم وجود حامیان مقتدر و ماهر در مورد تحقق آن ،حامیان حامکیت بالینی دانش کمی به اشتراک گذارده و یا درک درستی از تأثیر خود در بهبود کیفیت مراقبت از سلامت روان خواهندداشت و عدم مالکیت سلامت روان به عنوان بخش نرمال مراقبت های اولیه تبدبل خواهد گردید.

ملا حسینی و همکاران(1389) ،طی مطالعه ای با عنوان مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکردهایSME های شهرستان کرمان نشان دادند که تمام ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی  بر عملکرد ُSMEها تاثیر مثبتی دارد.

محمد اقدسی ومرتضی خاکزاربفرویی (1387 )، درتحقیقی تحت عنوان سنجش سطح قابلیت های یادگیری سازمانی در بیمارستانها با بهره گیری از یک مدل معادلات ساختاری سطح قابلیت های یادگیری در بیمارستانها اندزه گیری شده می باشد که شامل چهار بعد تعهد مدیریت ،دید سیستمی ،فضای باز و آزمایشگری وانتقال و یکپارچه سازی دانش می باشد.نتایج نشان می دهد یادگیری سازمانی بوسیله این چهار بعدقابل اندازه گیری می باشد ومدیران می توانند با بهره گیری از این ابزار قابلیت یادگیری سازمانی را بهبود دهند.

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع قابلیت یادگیری سازمانی، یادگیری سازمانی

 

3-1- مقدمه

پژوهش در بردارنده فعالیتهای جستجو ،مطالعه ،آزمون و آزمایش می باشد . این فرایندها راباید بطور منظم به دقت منتقدانه و عینی و منطقی به اجرا در آورد . نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی می باشد که به ما کمک می کند تابا مشکل موجود برخورد کنیم . مجموعه فرایندی را که کوشش می کنیم توسط آن معضلات را حل کنیم پژوهش می نامند . پژوهش مستلزم یک رشته فعالیتهایی می باشد که به درستی اندیشیده شده اند و به دقت به اجرا در می آیند . در این فصل آغاز پژوهش از لحاظ هدف و روش اجراتقسیم بندی می گردد ،سپس فرضیه های پژوهش تشریح می گردد . د رادامه جامعه اماری ،روش نمونه گیری و حجم

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی