دانلود مقاله کارشناسی ارشد، مدینه فاضله

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مبانی قر آنی کرامات اولیاء

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-1. فیلسوفان سینوی

در آغاز سخن، به ذهن می‌آید که عقل­گروی محض فلسفه سینوی و فیلسوفان مشایی مجال پذیرش این گونه امور را تزکیه نفس این حالت را به گونه­ای در او می‌افزاید که زاید بر فطرت اوست تا به حد نهایی برسد و کسی که این حالت برایش روی می‌دهد و شریر می باشد او را به شر وامی­دارد پس او ساحر می باشد و گاهی قدر نفس خود را می‌شکند و در سحر پیش می‌رود و به هدف اولیا نمی‌رسد. موضوع چشم زخم ممکن می باشد از این قبیل باشد و منشأ آن، یک حالت نفسانی اعجاب‌آور می باشد که در شیء یا شخص مورد تعجب تأثیر بد می‌گذارد. این بر اثر خاصیت آن می باشد فقط کسی این مطلب را بعید می‌داند که فرض می‌کند فقط تماس باعث تأثیر در اجسام می باشد (یا جزیی از علت به سوی معلول) فرستاده می‌گردد یا کیفیتی را در واسطه ایجاد کند و هر کس اصول ما را مورد تأمل قرار دهد این شرط را از درجه اعتبار ساقط می‌داند. ایشان لب به پنددهی می­گشاید و از انکار و محال شمردن بی­دلیل شنیده­ها منع می­کند و می­گوید پس باید که این کارها را در حوزه امکان قرار داد.

بوعلی، فیلسوف سترگ اسلامی ایرانی، خارق عادت را خارق علت نمی‌داند. مخاطب اصلی وی در اینجا منکرین کشف و شهود و مبتدیان سلوک می باشد. او خوارق را آیات الهی می‌داند و آن را به قوت نفس برگردانده می باشد. از فارابی می باشد در مدینه فاضله که آورده که: بشر، آن زمان به سعادت می‌رسد که مانند عقول و مجردات بی­واسطه­ی اعضا، از او فعل سر زند.[1]

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی

و [هم] در نفس خودشان به آنان خواهیم نمایاند تا براى آنان روشن گردد که آن حقّ می باشد.»[2] و در جاى دیگر چنین می‌فرماید که: « و نیز در وجودتان [نشانه‏هایى می باشد] آیا نمى‏نگرید؟[3]»‏.[4]

ابن خلدون، چهره­ی منتقد نسبت به تصوف، در مقدمه­ی نامی‌اش که بیشتر باورهای صوفیان را به باد انتقاد می‌گیرد چند امر را به دید قبول نگاه کرده می باشد که یکی مسئله­ی کرامات اولیاست و چنین می‌گوید: اما گفتگو درمورد کرامات آ ن گروه و خبر دادن ایشان از مغیبات و تصرف آنان در کائنات نیز امری صحیح و انکار ناپذیر می باشد و اگر برخی عالمان به انکار آن گراییده‌اند شیوه ایشان موافق حقیقت نیست. اینکه استادِ ابواسحاق اسفراینی، از پیشوایان اشعریان، در انکار آن استدلال کرده که با معجزه مشتبه می‌گردد پذیرفته نیست…. گذشته از این، به وقوع بسیاری از کرامات، گواه می باشد و انکار آن، نوعی مشاجره می باشد. چنان­که برای صحابه و بزرگان پیشین، بسیار روی داده ومعلوم و معروف می باشد.[5]

همو فصلی درمورد خواب و تعبیر آن دارد که هم­دلانه و موافقانه سخن رانده و رؤیا را با فراخوانی دلیل، یکی از ادراکات غیبی خوانده می باشد. در فصل بیست و دوم که
 

[1]. حسن زاده آملی، حسن، دروس توضیح اشارات و تنبیهات، قم، آیت اشراق، اول، 1389، نمط دهم، ص12.

[2]. فصلت: 53.

[3]. ذاریات: 21.

[4]. ابن سینا، حسین بن عبدالله، کنوز المعزمین‏‏، ‏تهران، انجمن آثار ملى، 1331، اول‏، مقدمه، حواشى و تصحیح: جلال الدین همایى، مقدمه، ص31.

مطلب مشابه :  پایانامه با عنوان : بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی

[5]. ابن خلدون، عبدالرحمان، مقدمه، ترجمه­ی محمد پروین گنابادی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1353، ج2، ص989 و 990.