دانلود پایانامه ارشد : بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی

تکه ای از متن پایان نامه :

آن­ها اذعان داشتند که با بکار بردن میدان الکتریکی دیگر به طور عمود بر میدان اولی، کنترل آرایش یافتگی الیاف بر روی جمع کننده حاصل می­گردد. آن­ها روش­های گوناگونی برای تلفیق میدان الکتریکی دوم و جمع کننده برای رسیدن به بهترین آرایش یافتگی در نانوالیاف را مطالعه نمودند. در بهترین روش میدان دوتایی (از لحاظ نظم در نانوالیاف تولیدی) از ترکیب دو الکترود نیم­کره­ای عمود بر میدان اصلی و یک جمع کننده دوّار بهره گیری شده می باشد. الکتروریسی الیاف پلی­لاکتیک اسید تحت شرایطی که تولید الیافی با قطر بیشتر از nm400 مد نظر بوده، انجام گرفته می باشد. همچنان که در شکل 2-2-ب- مشاهده می­گردد، الیاف جمع­آوری شده به کمک میدان دوتایی آرایش بهتری نسبت به الیافی که تحت یک میدان اما با شرایط یکسان دیگر تولید شده، دارند [37].

بهر حال با این روش‌ها نمی توان نانو الیاف تولیدی را به طور کامل کنترل نمود و به صورت طرح چیدمان در آورد. نیروهای اعمال شده خارجی به نانو الیاف به وسیله نیروی شارژ مثبتی که درون الیاف می باشد و همچنین میدان الکتریکی مشکلاتی را برای نانوالیاف موازی ایجاد می‌کنند. اگر بتوانیم نانو الیاف را کنترل کنیم وآنها را به صورت طرح چیدمان بر روی صفحه جمع کننده قرار دهیم می‌توانیم کاربردهای جدید گوناگونی از نانو الیاف داشته باشیم [42-47]. برای کنترل نانو2-4-الکتروریسی با میدان نزدیک

 مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

مطلب مشابه :  کارشناسی ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی