دانلود پایانامه ارشد : بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

تکه ای از متن پایان نامه :

خطا از طریق مدیریت و مسئولان قانونی مجاز ، اداره و کنترل می شوند. تمامی خطاها به صدمه / آسیب منجر نمی­شوند.

خطاهایی که به صدمه، آسیب یا جراحت منجر می شوند گاهی اوقات از آنها با عنوان وقایع ناخواسته قابل پیشگیری یاد می گردد. وقایع ناخواسته آسیبی می باشد که در نتیجه مداخله پزشکی رخ می دهد و وابسته به وضعیت بیمار در زمان بستری نیست. در حوزه مراقبت های بالینی، آسیب های قابل پیشگیری در حدود 3 تا 4% از بیماران بیمارستان را در بر می­گیرد. مانند این آسیب ها، تجویز دارو به بیمارانی می باشد که نسبت به دارو آلرژی و حساسیت دارند. آسیب دیگر زمانی می باشد که پیش از انجام اقدام جراحی، آنتی بیوتیک پروفیلاکسی به فرد مربوطه تزریق نشود. هر دوی این موارد را جزو خطاهای پزشکی بشمار می­آورند. آسیب غیر قابل پیشگیری می­تواند شامل تجویز یک داروی جدید به بیماری باشد که آن دارو را قبل از این اخذ نکرده می باشد ولی بعد از مصرف آن دارو بدن وی واکنش نشان می دهد.

2-2-6-1-5-  مدیریت خطر  و مراحل آن

وجود خطر یک جزو اجتناب ناپذیر از زندگی می باشد و بطور کامل نمیتوان آن را حذف کرد ولی میتوان آنرا به حداقل رساند . همه جنبه های مراقبت های سلامتی نیز همراه با خطر می باشد .درگذشته مدیریت خطر در محیط بالینی با نگاه reactive یا واکنشی،  بررسی می گردید یعنی این که پس از بروز واقعه به تحلیل علل و عوامل آن پرداخته می گردید تا از تکرار مجدد آن جلوگیری به اقدام می آمد ولی اکنون تأکید بر شیوه پیشگیرانه یا proactive بوده که در این شیوه احتمال خطر پذیرفته شده در واقع خطر ، احتمال ایجاد یک اتفاق، ناخوشی ویا از دست دادن بوده که به طور مداوم با آن مواجه هستیم. مانند مخاطرات موجود در جاده ها، محل کار، منزل و ….. و ما پیوسته کوشش  میکنیم  که از آنها اجتناب کرده و یا به حداقل عبارتند از:

  • احتمال رخداد حادثه
  • هزینه حادثه در صورت وقوع (چه مادی وچه غیر مادی)
  • دردسترس بودن روشها برای کاهش احتمال رخداد یک حادثه
  • هزینه راه حل های موجود کاهش خطر (مادی وغیره)
  • مرحله چهارم: برخود با خطر:
مطلب مشابه :  پایانامه کارشناسی دانلود: بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی

دامنه ای از انتخابها برای مقابله با خطرات بالینی قابل دسترس می باشد.  تصمیم گیری باید براساس هزینه مالی مقابله با خطر و هزینه بالقوه جبران آن خطر، استوار باشد. هزینه جلوگیری از یک حادثه شدید ولی نادر ممکن می باشد بسیار بیشتر از هزاران حادثه خفیف باشد.

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی