دانلود پایانامه : بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت­خواهی در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :

بار(1984) با مطالعه جامعه­ی زبانی گویشوران کانتونی هنگ­کنگ به این نتیجه رسید که هر دو کمک می­کند تا این ارتباط مستقر گردد. این شرایط را به همراه دیگر پاره­گفتار­ها رخداد گفتاری گوییم. ماهیت رخداد گفتاری این می باشد که تعیین می­کند یک پاره­گفتار به منزله­ی اجرای یک کنش گفتاری تفسیر گردد. در یک رخداد زبانی تعاملاتی میان افراد صورت می­گیرد که طی آن چندین کنش­گفتار رخ می­دهند و عذرخواهی نیز به عنوان یک کنش­گفتار در چنین شرایطی می­تواند رخ دهد. هر جامعه از رخداد زبانی خاص خود برخوردار می باشد که با جوامع دیگر متفاوت می­باشد. هایمز(1974) می­گوید: رخداد زبانی یک تعامل میان دو یا چند نفر می باشد که در آن بیش از یک کنش­گفتار اتفاق می­افتد. هایمز(1974) در یک پژوهش قوم­نگارانه درمورد­ی رخداد ارتباطی اذعان می­دارد که برای درک این مطلب که چگونه یک رخداد زبانی خاص به اهداف خود دست پیدا می­کند بایستی همه­ی ابعاد را در­نظر گرفت. هرگاه اعضای یک جامعه­ی زبانی با یکدیگر سخن می­گویند یک کنش­گفتار خاص را نشان می­دهند. از آن­جا که هر جامعه­ی زبانی، هنجار­ها­ی خاص خود را دارد رخداد زبانی یک جامعه­ی زبانی با جامعه-ی زبانی دیگر متفاوت می باشد.

برای درک چگونگی کاربرد یک رخداد زبانی بایستی بدانیم که از چه عناصری تشکیل شده می باشد. قوم­نگاران اجزای تشکیل­دهنده­ی رخداد زبانی و در نتیجه شرایط رخداد زبانی را جداگانه مطالعه می­کنند. یک اقدام ارتباطی از سه قسمت تشکیل شده می باشد: پیام، فرستنده و گیرنده. پیام می تواند شفاهی یا غیر­شفاهی باشد. فرستنده و گیرنده­ی پیام، مشارکت­کنندگان رخداد زبانی هستند و به آن­ها گوینده و شنونده نیز گفته می­گردد. دیگر اجزای رخداد زبانی به این توضیح می­باشند: مجرای انتقال پیام که به شیوه­ی گفتاری یا نوشتاری ابلاغ پیغام گفته می­گردد؛ موضوع چیزی می باشد که راجع به آن سخن گفته می­گردد یا نوشته می­گردد؛ موقعیت زمانی و مکانی، ابعاد زمانی و مکانی رخداد زبانی می­باشد. کد به شیوه­ها­ی متنوع ابلاغ پیام در یک بافت اجتماعی اطلاق می­گردد، هدف، آن چیزی می باشد که گوینده از طریق بهره گیری از کلمات و به وسیله­ی حالت و چگونگی اجرای گفتار می­خواهد به شنونده انتقال دهد. (کولتارد، 1985؛ هایمز1997؛ واردها، 1990و اروین –تریپ 1964) به توضیح چگونگی تعامل عوامل مختلف در یک رخداد زبانی می­پردازند. لاور و هاچسون(1972) به گردآوری مقالات مهم درمورد­ی تاثیر موقعیت خانوادگی و میزان صمیمیت مشارکت­کنندگان در انتخاب­ها­ی زبانی واقع در رخداد زبانی می­پردازند. زبان­شناسان همواره درمورد­ی ارتباط میان صورت­ها­ی زبانی و بخش­ها­ی دیگر صوری و ساختاری آن در دوره قبل، باعث گردید تا بیشتر زبان­‌شناسانی که در عرصه مکاتب ساختگرائی یا زایشی-گشتاری قلم می­‌زدند، از در نظر داشتن جنبه‌­ها­ی دیگر زبان، مانند کارکرد آن به عنوان نهادی اجتماعی و یا تأثیر‌­ها­ی دیگر آن، همچون تأثیر بینافردی یا متنی غافل بمانند(براون و یول، 26-19:1989)؛ زیرا به اعتقاد آنان، بخش قابل ملاحظه‌ای از تنوعات سبکی و نقشی، جنبه‌­ها­ی ناشی

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع مروری بر ادبیات نظری، کارشناسی ارشد

 مطالعه تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت­خواهی در زبان فارسی