پایان نامه ارشد درباره کارشناسی ارشد، پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

(6-3)

پس  داده‌شده به‌وسیله معادله (6-3) تشکیل‌شده می باشد از خواص ترمودینامیکی منحصربه‌فرد اندازه‌گیری شده، که هریک از آن‌ها به‌طور چشم‌گیری با دما تغییر می‌کنند اما نسبت این خواص همچون معادله (6-3) داده‌شده زیاد با دما تغییر نمی‌کند بعضی وقت‌ها هم به‌هیچ‌وجه تغییر نمی‌کند. به‌این‌علت معادله (6-3) به‌طور عمومی نسبت گرون آیزن نامیده می‌گردد. تقریب‌ها برای معادله (6-3) برای  شامل کلمه نسبت نمی‌گردد و نام‌های خاص و زیر وند خاص می‌گیرد. اگرچه نسبت گرون آیزن تقریباً به این میل می‌کند که مستقل از دما باشد به‌ویژه در دمای بالا، اما به‌طور عمومی هم‌زمان با کاهش حجم، کاهش پیدا می‌کند.

یک تقریب که اغلب برای جامدات بهره گیری می‌گردد به‌صورت زیر می باشد:

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار