دانلود پایانامه : محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

(6-3)

پس  داده‌شده به‌وسیله معادله (6-3) تشکیل‌شده می باشد از خواص ترمودینامیکی منحصربه‌فرد اندازه‌گیری شده، که هریک از آن‌ها به‌طور چشم‌گیری با دما تغییر می‌کنند اما نسبت این خواص همچون معادله (6-3) داده‌شده زیاد با دما تغییر نمی‌کند بعضی وقت‌ها هم به‌هیچ‌وجه تغییر نمی‌کند. به‌این‌علت معادله (6-3) به‌طور عمومی نسبت گرون آیزن نامیده می‌گردد. تقریب‌ها برای معادله (6-3) برای  شامل کلمه نسبت نمی‌گردد و نام‌های خاص و زیر وند خاص می‌گیرد. اگرچه نسبت گرون آیزن تقریباً به این میل می‌کند که مستقل از دما باشد به‌ویژه در دمای بالا، اما به‌طور عمومی هم‌زمان با کاهش حجم، کاهش پیدا می‌کند.

یک تقریب که اغلب برای جامدات بهره گیری می‌گردد به‌صورت زیر می باشد:

(7-3)

را در نظر نگرفت و می‌توان تعداد درجات آزادی ارتعاشی را تقریباً برابر 3N در نظر گرفت. با در نظر داشتن اطلاعات در مورد نوسانگر هارمونیک مستقل، تابع پارش بندادی به شکل زیر می باشد [22]:

(10-3)

که  دمای مشخصه دبای می باشد. مدل دبای جامدات همچون یک جسم الاستیک همسانگرد رفتار می‌کند[22]. با بهره گیری از تابع پارش ارتباط بالا می‌تواند به شکل زیر درآید[35]:

(11-3)

که دمای مشخصه دبای به‌وسیله پارامتر گرون آیزن مشخص می‌گردد :[36-37]

(12-3)

که  چگالی می باشد. ما پارامتر گرون آیزن [38-39] را با چگالی [40] متناسب کردیم.نتایج برای نمونه ما یعنی آهن به‌صورت زیر می باشد:

(13-3)

که  و  می باشد. یافتن دمای مشخصه دبای از پارامتر گرون آیزن به‌وسیله معادله (12-3) به‌صورت زیر می باشد:

مطلب مشابه :  پایان نامه : بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن
(14-3)

که  یک ثابت می باشد. از طرف دیگر معادله (9-3) به‌صورت زیر بازنویسی می‌گردد:

شکل3-1  نمای کلی محاسبات عددی انجام شده برای محاسبه مدول حجمی


محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی