دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

تکه ای از متن پایان نامه :

2-2-7- بهره گیری از اطلاعات[1]

«اطلاعات زیر بنای هر سیستم دارای استاندارد و کیفیت می باشد»با معرفی حاکمیت بالینی جهت اجرا  به نظام سلامت انگلیس در سال 1998 ، کیفیت ، بعنوان محور اصلاحات قلمداد گردید. هدف اصلی حاکمیت بالینی، یکپارچه کردن کلیه فعالیتهای مؤثر بر مراقبت  بیمار  در یک استرتژی واحد و یگانه بوده که مشتمل بر ارتقاء کیفیت اطلاعات ، بهبود همکاری ، کار گروهی و یکسان سازی نحوه ارائه خدمات سلامت و طبابت مبتنی بر شواهد می باشد . بدیهی می باشد که هر سازمانی به مقصود نشان دادن بهبود کیفیت، نیازمند اطلاعات مناسب می باشد . اطلاعات خوب برای برنامه ریزی ، اجرا ، مدیریت و ارزیابی خدمات ضروری می باشد.زمانی که اطلاعات از صحت کافی برخوردار نبوده و نیز تلاشی برای بهبود اطلاعات انجام نمی گردد ، بهره گیری و بکارگیری آنها نیز با مشکل مواجه شده و نارسایی عمده ای در سیستم ایجاد می نماید که همانا عدم تمایل کادر بالینی به جمع آوری اطلاعات می باشد . .(وزارت بهداشت ،1390: 5)

گریتون و نیکولاس  (2001) در خصوص کار با اطلاعات بالینی موارد ذیل را متذکر می شوند :

  • کل کادر بالینی را در اتخاذ تصمیم مرتبط به نوع داده ای که قرار می باشد جمع آوری گردد، مشارکت دهید.
  • از آگاهی مناسب کادر بالینی در ارتباط با دلایل جمع آوری اطلاعات مطمئن شوید .
  • کادر بالینی را در خصوص فواید اطلاعات جمع آوری شده در جهت ارتقاء خدماتشان آگاه نمایید .
  • اطلاعات را در فواصل زمانی طولانی جمع آوری نمایید تا تغییر آن در طی زمان (روند) مشخص گردد .
مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی

شواهد ایجاد می گردد، بهبود در ارائه خدمات می باشد. اثربخشی بالینی در مورد انجام کار درست، در زمان مناسب،  برای بیمار مناسب بوده و با بهبود  کیفیت و عملکرد ارتباط دارد.

اثربخشی بالینی دامنه ای ازفعالیتهای ارتقا کیفیت می باشد و شامل:

  • شواهد، راهنماهای بالینی و استانداردهایی برای تعیین و اجرای بهترین عملکرد
  • ابزار ارتقای کیفیت (مثل ممیزی بالینی، ارزشیابی) به مقصود بازنگری و ارتقای درمانها و خدمات
  • سیستم اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد جاری و تدارک شواهدی برای ارتقاء
  • ارزیابی شواهد از نظر هزینه- اثربخشی ارتقا و بهره گیری از سیستمها و ساختارهایی که یادگیری درون
  • سازمانی را توسعه می بخشد

[1] Use of Information

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی