دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

تکه ای از متن پایان نامه :

2-2-7- بهره گیری از اطلاعات[1]

«اطلاعات زیر بنای هر سیستم دارای استاندارد و کیفیت می باشد»با معرفی حاکمیت بالینی جهت اجرا  به نظام سلامت انگلیس در سال 1998 ، کیفیت ، بعنوان محور اصلاحات قلمداد گردید. هدف اصلی حاکمیت بالینی، یکپارچه کردن کلیه فعالیتهای مؤثر بر مراقبت  بیمار  در یک استرتژی واحد و یگانه بوده که مشتمل بر ارتقاء کیفیت اطلاعات ، بهبود همکاری ، کار گروهی و یکسان سازی نحوه ارائه خدمات سلامت و طبابت مبتنی بر شواهد می باشد . بدیهی می باشد که هر سازمانی به مقصود نشان دادن بهبود کیفیت، نیازمند اطلاعات مناسب می باشد . اطلاعات خوب برای برنامه ریزی ، اجرا ، مدیریت و ارزیابی خدمات ضروری می باشد.زمانی که اطلاعات از صحت کافی برخوردار نبوده و نیز تلاشی برای بهبود اطلاعات انجام نمی گردد ، بهره گیری و بکارگیری آنها نیز با مشکل مواجه شده و نارسایی عمده ای در سیستم ایجاد می نماید که همانا عدم تمایل کادر بالینی به جمع آوری اطلاعات می باشد . .(وزارت بهداشت ،1390: 5)

گریتون و نیکولاس  (2001) در خصوص کار با اطلاعات بالینی موارد ذیل را متذکر می شوند :

  • کل کادر بالینی را در اتخاذ تصمیم مرتبط به نوع داده ای که قرار می باشد جمع آوری گردد، مشارکت دهید.
  • از آگاهی مناسب کادر بالینی در ارتباط با دلایل جمع آوری اطلاعات مطمئن شوید .
  • کادر بالینی را در خصوص فواید اطلاعات جمع آوری شده در جهت ارتقاء خدماتشان آگاه نمایید .
  • اطلاعات را در فواصل زمانی طولانی جمع آوری نمایید تا تغییر آن در طی زمان (روند) مشخص گردد .
مطلب مشابه :  دانلود بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

شواهد ایجاد می گردد، بهبود در ارائه خدمات می باشد. اثربخشی بالینی در مورد انجام کار درست، در زمان مناسب،  برای بیمار مناسب بوده و با بهبود  کیفیت و عملکرد ارتباط دارد.

اثربخشی بالینی دامنه ای ازفعالیتهای ارتقا کیفیت می باشد و شامل:

  • شواهد، راهنماهای بالینی و استانداردهایی برای تعیین و اجرای بهترین عملکرد
  • ابزار ارتقای کیفیت (مثل ممیزی بالینی، ارزشیابی) به مقصود بازنگری و ارتقای درمانها و خدمات
  • سیستم اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد جاری و تدارک شواهدی برای ارتقاء
  • ارزیابی شواهد از نظر هزینه- اثربخشی ارتقا و بهره گیری از سیستمها و ساختارهایی که یادگیری درون
  • سازمانی را توسعه می بخشد

[1] Use of Information

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی