دانلود پایان نامه ارشد: مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :

گذشته سری ها  وابسته می باشد. همچنین با بهره گیری از تصریح BEKK اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات بین بازارهای سهام ایران و سه کشور دیگر به صورت متقابل مطالعه می گردد.

  • فرضیات پژوهش

1- بازدهی بازارهای سهام کشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر بازدهی بازار سهام ایران اثر نداشته می باشد.

2- نوسانات بازارهای سهام کشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر نوسانات بازار سهام ایران اثر نداشته می باشد.

3- سرمایه‏گذارانی که در بازارهای مستقل از هم سرمایه‏گذاری می کنند با ریسک کمتر به سود می‏رسند.

  • اهداف پژوهش

1- آیا بازدهی های بازارهای سهام کشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر بازدهی بازار سهام ایران اثر داشته می باشد؟

2- آیا نوسانات بازارهای سهام کشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر نوسانات بازار سهام ایران اثر داشته می باشد؟

  • ساختار پژوهش

این پژوهش در پنج فصل تدوین گشته می باشد. در فصل نخست کلیات موضوع توضیح داده ‏گردید. این کلیات عبارت بودند از اظهار مساله، اهمیت موضوع، هدف پژوهش، فرضیه ها، حدود پژوهش و محدودیت ها. در فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع انجام شده می باشد. اطلاعات مورد بهره گیری در پژوهش، الگو و توضیح کامل داده های مورد بهره گیری در آن در فصل سوم نشان داده شده می باشد. در فصل چهارم فرضیه های پژوهش آزمون شده و نتیجه پژوهش در فصل پنجم ارائه شده می باشد. سرانجام این مطالعه با فهرست منابع پژوهش و پیوست‏ها پایان می یابد.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد:دعوای غیر منقول

 

2-1) ادبیات نظری پژوهش

جهانی سازی تجارت و سرمایه گذاری، تعاملات بین بازارهای مالی بین المللی را افزایش داده می باشد که این موضوع، تمایل شدیدی برای فهم اثر شوک ها و نوسانات یک بازار بر سایر بازارها به وجود آورده می باشد

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره