دانلود پایان نامه: بررسی دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

دعوا عبارت می باشد از اخبار به حق برای خود و به ضرر دیگری. حال اگر این حق، مالی باشد، دعوا مالی خواهد بود و اگر غیرمالی باشد، دعوا به تبع آن غیرمالی خواهد بود. دکترجعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق[1]، در تعریف دعوای مالی و غیر مالی چنین آورده می باشد: «دعوای مالی دعوایی می باشد که خواسته­ی آن مال باشد و دعوای غیر مالی، دعوایی می باشد که خواسته­ی آن غیر مالی باشد».

الف -دعاوی مالی:

دعوایی که موضوع آن مال یا حق مالی و یا روابط مالی باشد، دعوای مالی نامیده می­گردد. در واقع چنانچه حق ماهوی که تضییع یا انکار شده، حق مالی باشد، دعوایِ به وجود آمده، مالی می باشد. پس در تشخیص دعوای مالی از غیر مالی، در نخستین گام بایستی حق مالی را از غیرمالی تشخیص داد.

حق مالی، امتیازی می باشد که حقوق هر کشور، برای  تأمین نیازهای مالی، به اشخاص اعطاء می­کند؛ مانند حق مالکیّت، حق انتفاع یا حق مطالبه­ی مبلغی پول[2]؛ در واقع حق مالی آن می باشد که اجرای آن منتهی به ایجاد منفعتی قابل تقویم به پول برای دارنده­ی آن می­گردد.4

از دعوای الزام به تنظیم سندِ رسمیِ انتقالِ مالکیت، دارای ارزش مالی می باشد لذا در مورد الزام به تنظیم سند اتومبیل، دعوا مالی محسوب می­گردد و خواهان، مکلّف به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه­ی دادرسی، به توضیح و میزان مذکور در قانون می­باشد».[3]

مطلب مشابه :  ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

بعضی از حقوقدانان معیار تشخیص دعوای مالی از غیر مالی را اینگونه اظهار می­کنند:«دعاوی­ای را می­توان مالی شناخت که هدف از طرح آن، مستقیماً کسب مالی باشد و بتوان خواسته­ی آن را به هنگام تقدیم دادخواست و یا در زمان صدور حکم، ارزیابی نمود و در مقابل دعاوی­ای را که در درجه اول، مالی را مطالبه نمی­کنند، بایستی به عنوان دعاوی غیرمالی شناخت».[4]

اگرچه در تعریف دعوای مالی اختلاف می باشد، امّا برای تشخیص آن می‌توان از ملاک زیر بهره برد:

دعوای مالی دعوایی می باشد که هدف طرح کننده­ی آن (خواهان)، به دست آوردن مال باشد؛ مثلاً در دعوای مطالبه­ی وجه سفته، به دست آوردن وجه آن مقصود می باشد، ولی در دعوای غیرمالی، هدف خواهان، مستقیماً

  1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1388) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران، نشر گنج دانش، ص255.
  2. کاتوزیان، ناصر (1382)حقوق مدنی، اموال و مالکیّت، چاپ هفتم، تهران ، نشر میزان، ص 11 و12.

4.امامی، حسن (1352) حقوق مدنی، جلد چهارم، چاپ چهارم، تهران، نشر اسلامیه، ص 4.

[3].زراعت ، عباس(1379) آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چاپ اول، تهران ، نشر خط سوم، ش 54، ص 863.

[4].مدنی، جلال­الدین،منبع پیشین، ص 227.

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه