دانلود پایان نامه توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان و توازن بین شاخص‌های هادی و تابع عملکرد

دانلود پایان نامه

مدل امتیازات متوازن چیست؟
انجام کارهای درست و انجام درست کارها(کارایی و اثر بخشی) باید دو فعالیت متوازن باشند.این امر نیازمند توسعه استراتژی‌های کسب و کار مناسب و فعالیتهای اثر بخشی می‌باشد. فشارها و نگرانی های ناشی از رقابت در بخش خصوصی و نیز فشار و نگرانی‌های ناشی از اصلاحات و بهبود عملکرد در بخش دولتی موجب شده است که سازمان‌ها دائما نگران این باشند که آیا استراتژی‌های آنها به خوبی اجرا می‌شود ؟ و نیز آیا فعالیت‌های کسب و کار به صورت اثر بخش در حال جریان می‌باشند ؟
امروزه سازمان‌ها نیازمند این هستند که هم از نظر راهبردی و هم عملیاتی در سطح مناسبی قرار گیرند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند و چالشهای آینده را پشت سر بگذارند.
یکی از راه‌هایی که کمک می کند تا سازمان‌ها بتوانند بین فعالیت‌ها و استراتژی‌ها توازن برقرار کنند، سنجش متوازن است.سنجش متوازن در واقع یک رویکرد مدیریتی است که بتواند بر روی نتایج مالی از یک سو و ارزشی که در آینده از طریق فعالیت‌های استراتژیک ایجاد می‌شود از سوی دیگر متمرکز شود.
سنجش متوازن عبارتست از یک فرایند کاربردی و پیشرفته برای بهبود و اجرای فرایند برنامه‌ریزی عملیاتی و راهبردی سازمان که از طریق آن پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شده و بازخورد مناسب برای عکس‌العمل صحیح و به موقع فراهم می گردد.سنجش متوازن یک شیوه برای بیان آشکار استراتژی به کارکنان و سپس ارزیابی پیشرفت از طریق این اهداف می‌باشد. سنجش متوازن استراتژی بلند مدت سازمان را در قالب اهداف کاملا مشخص و قابل اندازه گیری در همه ابعاد سازمانی تعیین می کند.سنجش متوازن می تواند موجب یکپارچه نمودن فراگردهای مالی و بودجه بندی و نیز برنامه‌ریزی استراتژیک گردد و به مدیران عالی این امکان را دهد که خیلی سریع اما جامع و کامل سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند و توازن واقعی را در ارزیابی بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت،بین شاخص‌های اصلی و فرعی و بین عملکرد داخلی و خارجی ایجاد نمایند.در واقع سنجش متوازن به سازمان‌ها کمک می‌کند استراتژی خود را به اهداف عملیاتی تبدیل نموده و از این طریق رفتار مناسب و عملکرد بهتر را فراهم نمایند (ربیعی،33،1383).
توازن در ارزیابی متوازن
شاید به نظر برسد که حکم متوازن در نام این روش به معنای ایجاد نوعی توازن در تعداد سنج‎های مربوط به چهار منظر مدل ارزیابی متوازن است.ولی در واقعیت این است که بر اساس تجربه مشاوران صاحب نامی چون کاپلان و نورتون هنوز اکثریت سنجه های ارزیابی متوازن در سازمانها به سنجه‎های مالی اختصاص دارد(حدود 35%) .بنابراین صف متوازن به تعداد سنجها بر نمی‎گردد بلکه روش ارزیابی متوازن از جهات زیر توازن برقرار می کند :
توازن بین سنجه های مالی و غیر مالی (از لحاظ اهمیت)
توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان
توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت
توازن بین شاخص‌های هادی و تابع عملکرد
نقاط قوت و ضعف مدل امتیازات متوازن
بطور کلی،مدل امتیازات متوازن با تاکید بر حوزه‎های چندگانه یاد شده دارای مزایایی است که در مدل‎های قبلی چندان مورد التفات قرار نگرفته است. یکی از امتیازات این مدل ارائه گزارش جامع و مختصر از عناصر اساسی و کلی سازمان است. همچنین این مدل قادر است تا استراتژی و رسالت سازمان را به اهداف قابل اندازه‎گیری و محسوس تبدیل نماید. از امتیازات دیگر این مدل به شرح ذیل می باشد (الوانی،15،1382) :
قابلیت انعطاف و سازگار با هرگونه سازمان
تمرکز بر تعداد معدودی معیار مهم و کنار گذاشتن اطلاعات غیرمرتبط
یادگیری و بکارگیری آسان مدل
مدل امتیازات متوازن یکی از بهترین مدل‎هایی است که برای سنجش و مدیریت عملکرد در بخش دولتی کاربرد دارد.این مدل با تمرکز بر استراتژی‎های سازمان قادر به اندازه‎گیری بهره‎وری درفضای بسیار پیچیده و سیاسی دولتی است .
علیرغم نقاط قوت ذکر شده ایراداتی نیز بر مدل متصورات که برخی از آنها عبارتند :
مدل امتیازات متوازن تنها یک مدل مفهومی است و به راحتی قابل تبدیل به یک مدل اندازه‎گیری نمی‎باشد.
ارتباط مقابل میان حوزه‎ها به وضوح قابل مشاهده نیست.
یک رویکرد جامع به سازمان ندارد بلکه در چهار حوزه کاملا بکار می‎آید.
تنها بر نتایج متمرکز است.
اساسا بر اندازه‎گیری عملکرد بالا به پایین متمرکز است.
نقش جامعه را در تعریف محیطی که سازمان در آن کار می‎کند، در نظر نمی‎گیرد.
کریمی نیز به بررسی نقاط قوت و ضعف مدل به شرح زیر می پردازد:
از مهمترین نقاط قوت این مدل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: