دانلود پایان نامه درباره امام زمان، امام صادق

دانلود پایان نامه

کند، هماره یک وظیفه تلقی شده به خصوص اگر وی برای صاحب امر باشد بیداست که تا چه چیزان ارزش دارد.
روایت امده که مقصود از مضطر در آیه کریمه «امن عیب … امام زمان ات پس شایسته است که از دعا مکتب ترتیبی آن عقلت نورزیم و انتظار خود را در پرتو دعا برای بقیه الله به کمال خود نزدیک گردانیم.
2- توسل به حضرت مهدی ( عج)
محدث نوری در بیان تکلیف شیعه در ارتباط با مولا مهدی (عج) پس از دعا از توسل می گوید:
پس از آن توسل و استخانه به آن جناب و طلب اعانت و شفاعت در انجام آنچه می خواهد و باید به آن مبارک او جاری می شود به نظر نور او بگذرد و تضرع دانا به که نظر لطف و رافت خود را از سر او بر ندارد خود را به نیکی در نزد آن جناب مذکور نماید که او آنچه سزاوار بزرگی است در این شب که زمام امور به قدرت الهه اوت با او رفتار نماید.
3- زیارت امام
از دیگر اعمال ، زیارت ات زیارت ؟ از سویی تعلیم می دهد و از دیگر سو یاد آوری و تداوم معرفت های دینی است ودر قسط مفهوم و جهت دلایت و خویشتن بانی زاثر تاثیر سزایی دارد چه از راه دور و چه از راه نزدیک عدم بر قرار ساختن ارتباط باطنی با مقام الهی ولایت می باشد. از این رو زیارت در فرهنگ شیعه یک اصل ترتیبی – اجتماعی است.
برای روز جمعه ارزش مخصوص قائل شده انذ، چرا که روز ظهور روز جمعه خواهد بود و این روز مختص مهدی علیه السلام است.
4- مراقبه
شیخ طبرسی دومین امین الاسلام در تفر مجمع البیان درباره آیه شریفه ( قل اعملوا فسیری الله عملکم در سوله و المومنون)
گفته است: اصحاب ما روایت کردند که اعمال است عرضه می شود بر پیغمبر (ص) در هر دوشنبه و پنج شنبه پس می شناسد. آنها را همچنین عرضه می شود بر ائمه هدی – علیهم السلام پس می شناسند انها را و ایشان که مقصود از قول خداوند و المومنون در قران کریم پیوسته بر عمل تاکید شده است عمل صالح به طوری که می توان گفت مقصود از ایمان عمل و تجسم آثار عقیده در زندگی و رفتار مومنان است.در دوران غیبت ول یعصر عج بیش از عصرهای دیگر؛ با اندیشه ها و بهانه های بنی اسرائیل مواجه هستیم. که البته هنگام غیبت حجت خداست و دور از انتظارات که برای گریز از عمل و تعهد و مسولیت های دینی و اجتماعی و اخلاقی برخی دستاویز های شرعی هم پیداست و تمک به ولایت امرالمومنین را از ترک تکلیفو عمل تلقی کنند یا سوگواری و گریستن بر حین بن علی – علیه السلام- را شفاعت و نجات از کیفر خداوند شجاعند و بر این همه نام شیخ شیعه هم بار کنند.
امام صادق علیه السلام خطاب به مصقل از رنج و نگرانی خود پرده بر می دارد و مدعیان ولایت اهل بیت را رسوا می کند. برحذر باش از این مردم : جز این نیست که شیعه علی کسی است که عفیف باشد بطن و فرج او لقمه حلال به جنگ آورد و پاکدامنی پیشه کند. و شدید باشد جهاد او و عمل کند برای افریدگارش و امید ثواب او را داشته باشد. وخوف عقاب اورا وقتی این جماعت را دیدی آنها شیعه جعفر بن محمد هستند.
بی گمان سخن و پیام مهدی عج هم عین است عفت و سر سختی در جهاد و عمل خالصانه و خوف ورجا . خیال باطنی است که با فرزندان دعای ندبه دیگر ارعیه و زیارات و صلوات مکرر بر حضرت دایم نام مبارک مولا را بر زبان آوردن و در عین حال با عفت ورزیدن از ایمان عمل صالح و تزکیه تقالی و احتمام در امور مسلمانان شیعه مهدی علیه السلام باشم. از این رومراقبت نیست به اعمال و انگیزه ها در غیبت صاحب امر، از جمله تکلیف های شیعیان منتظر می باشد. و انتظار مطلوب چیزی نیست غیر از گزرندان حق تقوا و حق بها ء یعنی عمل دوریت عمل کردن
امام خمینی قدس سره که عمری را بر پایه ایمان و تکلیف گرایی سپری نمود و کارنامه حیات پرافتخارش آینه لای بود از موفق و ولایت و عمل در این زیمنه سختی آموزنده دارد:
بیچارگمان می کند. مجرد دعوی شیع وحب اهل بیت طهارت و عصت ،جواز ارتکاب هر حمرمی را فدای نخواسته دارد و قلم تکلیف نفوذ بالله – از او برداشته شده بربخت نمی داند که شیطان بر او تهیه کرده ودر آخر عمر بیم آنست که محبت بی قعر بی فایده نیز از دستش برود و با کف تهی نواصب اهل بیت محشور گردد. آخر دعوی محبت کی اگر بنیه نداشته باشد پذیرفته نیست. ممکن نیست من با شماردت باشم و محبت و اخلاص داشته باشم و بر خلاف تمام مقاصد و مطلوبات اقدام کنم.
دوخت محبت ثمره نتیجه اش عمل بر طبق آنست و اگر این ثمره و نداشته باشد باید دانست که جهت نبوده خیال محبت بود
5- صبر
آنچه از وظیفه شیعه در غیبت امام زمان علیه السلام باد شد در مقایسه با صبر و پایداری عقیدتی در حکم کالبدی ات که روح رسیده در آن صبر است. هیچ یک از اصول و بنیاد های مکتب وحی بدون خبر شناخته نشده و در بسته اقدام واقیعت خویش را به دست نخواهد آورد.
از این رو برترین ویژگی زندگی منتظران مهدی در غیبت صبرانه و پای فشردن در صراط تحقق جامعه و دولت آینه حق گریبان قران کریم پس از سوگند به عصر – که سصداق باند ان حضرت مهدی – علیه السلام در عصر دادگستری است – ایمان و عمل صالح و تواصی سفارش متقابل مومنان صالح به حق و صبرانه موجب فلاح و رستگاری نهایی معرفی می کند. و سهل انگاری دستی و انجام وظیفه های انسانی و اسلامی رایانه زیانکاری
6- انتظار فرج
وظیفه بزرگ شیعه و در عصر غیبت کبری همانا انتظارگشایش وج می باشد امام علی بن ابیطالب علیه السلام در این بالا چنین فرمود.
( انتظردا و الفرج و لا تیا سوا من روح الله فان احب الا عمال ای الله عزوجل انتظار الفرج)
چشم به راه گشایش باشید و هرگز از لطف الهی نومید نشوید بی گمان برترین کارها نزد خدا امنتظار تشایش است.
شیعه علوی از غم ناگواری و دشواری هایی که تاریخ سرخ اش از آن آکنده است هماره شیعه امید را در جان و خانواده و جامعه اش روشن و فروزان نگاه داشته است و نسلی از پی نسلی در میان آتش وخون دربیم موج تکلیف انتظار را آموخته است. اگر نیک بنگریم از برکت انتظار شیعیان علوی ، روح تعهد و مسولیت گرایی و حماسه آفرینی در میان اهل قبله بلکه ملت های ستمدیده و غیر مسلمان زنده گشته و آنان را به جنبش و دفاع از حقوقی انسانی و اجتماعی گزا خوانده است.
طول عمر امام زمان
موضوع طول عمر امام زمان (ع) نیز یکی دیگر از مسائل مهم و جالبی است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و عدهای تصور می کنند موضوع عمر طولانی امام زمان مشکلترین مسائل مربوط به آن حضرت می باشد وحتی تا چندی پیش انرا یکی از موشوعات لاینحل می دانستند و می پنداشتند سوالی است که بدن پاسخ می ماند در صورتی که اتفاقا امروز با پیشرفت علم و در دسترس داشتن منابع و مدارک پر ارزش علی و تاریخی این موضوع جزءمسائل حل شده است و باید آنرا یک حربه زنگ زده دانست .
امکان طول عمر از نظر عقل
باید از کسانی که درباره عمرهای طولانی اشکال می کنند و در وجود طویل العمر تردید نمایند پرسید مگر از نظر عقلی عمر طولانی محال است مگر عقل حدود مرزی عمر تعیین کرده است از نظر عقلی چه اشکالی دارد که با وجود شرایط و برطرف ساختن موانع شخصی عمر طولانی کند ؟ کی گفته است عمر انسان و هر جاندار دیگری بغلان حد معین که رسید حتما خواهد مرد و پیش از آن زنده نمی ماند ؟ لازم به ذکر نیست که پاسخ این سوالات منفی است و طول عمر از نظر عقلی امری ممکن است زیرا از نظر عقل چنانچه ما بتوانیم عوامل و عللی که موچب پیری و مرگ آدمی است از میان ببریم ، را ه برای طول عمر طولانی و درقرنهای متمادی بارز است و اگر تا کنون نتوانستند این عوامل و علل را از میان ببرند دلیل نیست که ما عمرهای طولانی افرادی که تاریخ و قول آنرا ثبت کرده است انکار کنیم این مطلب از همان از همان روزگار که هنوز امام زمان بیش از صد سال نداشته است مورد اعتراض مخالفان شیعه بوده و دانشمندان ما به ادله عقلی و نقلی به آنها پاسخ داده اند
دانشمند گرانقدیر شیعه شیخ صدوق افزون از ده قرن پیش در (کماالدین ) و نیز شیخ طوسی در کتاب «غیبت )) راجع به این موضوع بحث طولانی نموده و ازجمله شیخ طوسی می گوید : مخالفان ما می گوید امتداد زمان و زیادی سن موجب پیری و نقص بدن آدمی می شود ولی این صحیح نیست و همیشه چنین نمی باشد . آری معمول این است که امتداد زمان و زیادی سن عامل پیری و نقض آدمی باشد محلی خداوند این قدرت را هم دارد که (روی مصالحی ) این وضع را تغییر دهد چون این مطلب روشن شد می گوییم عمرهای طولانی امان پذیر است و از نظر عقلی محال نمی باشد . ما قبلا جماعتی را نام بریم (در کتاب غیبت ) که با عمر طولانی و زیادی سنشان تغییر نکردند ……
دانشمندی عالیقدر دیگر ما سید مرتضی استاد شیخ طوسی در کتاب «غرردر)9بحث جامعی در همین زمینه دارد و از جمله می نویسد پیری زیادی سن و نقض بنیه که به واسطه طول زمان روی می دهد چیزی نیست که حتی باید پدید آید طولعمر امری ممکن است و محال نمی باشد . کسی که آن را محال می داند معتقد است که استمرار حیات شخص زنده فباید از طبیعت و نیروی خودروی باشد و بنابراین محال است که دوام داشته باشد ، ولی به نظر ما اگر اینان آنرا نسبت به خدایی می دانند که دست تصرف وی در همه امور باز است دیگر آنرا محال نمی دانستند . بنابراین محال است که دوام داشته باشد ، ولی به نظر می رسد ما اگر اینان امتدا آنرا نسبت به خدائی می دادند که دست تصرف وی در همه امور باز است . دیگر ان را محال نمی دانستند . بنابراین اشکال طول عمر از نظر عقلی کاملًا بی اساس است و پایه استواری ندارد .
بخش پنجم
انتظار فرج
انتظار ویرانگر
برداشت قشری از مردم از مهدویت و قیام و انقلاب مهدی موعود اینست که صرفا ماهیت انفجاری دارد، فقط و فقط از گسترش و اشاعه و رواج ظلما و تبعیضها و اختناقها و حق کشیها و تباهیها ناشی می شود، نوعی سامان یافتن است که معلول پریشان شدن است.
آن گاه که صلاح به نقطه صفر برسد، حق و حقیقت هیچ طرفداری نداشته باشد، باطل، یکه تاز میدان گردد، جز نیروی باطل نیروئی حکومت نکند، فرد صالحی در جهان یافت نشود، این انفجار رخ می دهد و دست غیب برای نجات حقیقت- نه اهل حقیقت زیرا حقیقت طرفداری ندارد- از آستین بیرون می آید علیهذا هر اصلاحی محکوم است، زیرا هر اصلاحی یک نقطه روشن است. تا در صنحه اجتماع نقطه روشنی هست دست غیب ظاهر نمی شود؛ بر عکس، هر گناه و هر فساد و هر ظلم و هر تبعیضی و هر حقکشی، هر پلیدیی به حکم این که مقدمه صلاح کلی است و انفجار را قریب الوقوع می کند رواست زیرا«الغایات تبرر المبادی» هدفها وسیله های نامشروع را مشروع می کنند. پس بهترین کمک به تسریع در ظهور و بهترین شکل انتظار، ترویج و اشاعه فساد است.
اینجا است که گناه هم فال است و هم تماشا، هم لذت و هم کامجویی وهم کمک به انقلاب مقدس نهایی. اینجا است که این شعر مصداق واقعی خود را می یابد:
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد
طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد
این گروه تبعا به مصلحان و مجاهدان و آماران به معروف و ناهیان از منکر با نوعی بغض و عداوت می نگرند، زیرا آنان را از تاخیر اندازان ظهور و قیام مهدی موعود(عج) می شمارند. بر عکس، اگر خود هم اهل گناه نباشند در عمق ضمیر و اندیشه با نوعی رضایت به گناهکاران و عاملان فساد می نگرند زیرا اینان مقدمات ظهور را فراهم می نمایند.
شبه دیالکتیکی
این نوع از برداشت از آن جهت با اصلاحات مخالف است و فسادها و تباهیها را به عنوان مقدمه یک انفجار مقدس، موجه و مطلوب می شمارند باید«شبه دیالکتیکی» خوانده شود. با این تفاوت در تفکر دیالکتیکی، با اصلاحات از آن جهت مخالفت می شود و تشدید