دانلود پایان نامه درباره روابط زناشویی و ترس و اضطراب

دانلود پایان نامه

ایدل ویچ و بروسکی دلزدگی را به‌عنوان سرخوردگی پیشرونده در نظر می‌گیرند که شامل چهار مرحله تصاعدی است. این مراحل شامل:
1- اشتیاق 2- ایستایی و رکود 3- ناامیدی 4- بی‌علاقگی و بی‌احساسی (اسکافی و یونگ، 2003).
متغیرهایی که سبب تشدید سرخوردگی می‌شوند
در اینجا سه خصیصه که بیشترین تأثیر را بر سرخوردگی دارند و سه خصیصه‌ای که می‌توانند آن‌ها را خنثی کنند ذکر می‌شود( پاینز، 2003). این خصایص را از طریق یک پژوهش که در آن از افراد خواسته شد تا جنبه‌های مختلف رابطه‌شان را شرح دهند و آن را با پاسخ‌هایی که به مقیاس سرخوردگی داده‌اند مرتبط کنند استخراج کرد. این مطالعه صد زوج را شامل می‌شود متوسط طول مدت زندگی زناشویی 15 سال بود که از چند ماه تا 34 سال متغیر بود، تمام پژوهش‌هایی که در این بخش ذکرشده از این منبع می‌باشند.
بار مسئولیت اضافی :
نشان می‌دهد که هرچه احساس بار مسئولیت اضافی بیش‌تر باشد درجه سرخوردگی هم بالاتر می‌رود. این پدیده برای هر دو نوع کمی و کیفی بار مسئولیت اضافی صادق است. بار اضافی کمی وقتی رخ می‌دهد که اشخاص حس می‌کنند وظایفی که به آن‌ها محول شده است بیش از آن است که بتواند به‌خوبی آن را انجام دهند یا در زمانی محدود کارهای زیادی بر دوش آن گذاشته‌شده است. بار اضافی کیفی هنگامی است که فرد حس می‌کند وظیفه محول شده بیش از توانایی‌های اوست. چنین مشکلاتی باگذشت زمان حتی ممکن است ازدواجی خوب را از بین ببرند. (پاینز، 2003).
مطالبات متناقض :
«چند مرتبه حس کرده‌اید که گرفتار مطالبات متناقضی شده‌اید که حداقل تا حدی تقصیر همسرتان بوده است؟» هرچه تعداد این مطالبات بیشتر باشد، میزان سرخوردگی بیشتر است. زوجین احساس می‌کنند گرفتار خواسته‌های یکدیگر در توجه بیشتر، امنیت مالی و تخصیص زمان بیشتر هستند. چنین خواسته‌هایی منطقی باشد یا خیر، واقعی باشد یا خیالی، برآورده کردن همه‌ی آن‌ها باهم ممکن باشد یا نه، تنش‌زا هستند. (پاینز، 2003).
تعهدات خانوادگی :
هر چه فشار تعهدات خانوادگی بیشتر باشد، میزان استیصال و سرخوردگی بالاتر است. بار مسئولیت اضافی، مطالبات متناقض و تعهدات خانوادگی، وجه اشتراک مهمی دارند. هر سه بیانگر ناکامی در برابر انجام بایدها، برآورده کردن توقعات و معیارها هستند. ناکامی یا ترس از ناکامی سبب ایجاد بار اضافی، فشار و تضاد می‌شود.
شباهت دیگر این سه عامل این است که هر سه آن‌ها سبب تخلیه انرژی می‌شوند. در هر سه مورد، احساس غالب، حس از پا افتادگی است. احساس از پا افتادن و ناکامی، عشق رویایی را از بین می‌برد. بعضی اشخاص مسائل بیرونی را به خاطر تضعیف عشقشان ملامت می‌کنند و برخی همسرشان را به‌طور ناعادلانه ملامت می‌کنند. سایر علل سرخوردگی شامل : استرس‌های دیگری از قبیل خستگی، کار شاق خانه، لزوم همیشگی ابراز وجود، زندگی در مناطق پرازدحام، آلودگی‌های هوا و آلودگی‌های صوتی نیز مطرح هستند. (پاینز، 1996. ترجمه شاداب، 1381).
متغیرهایی پیشگیری‌کننده سرخوردگی:
تنوع: ‌
هر چه تنوع بیشتر باشد، سرخوردگی کمتر است. تنوع را می‌توان جایی در میان بار مسئولیت اضافی و خستگی یافت. باوجود مسئولیت‌های اضافی تنوع زیاد ممکن است سبب استرس و اضطراب شود، درحالی‌که یکنواختی می‌تواند به خستگی بینجامد و سبب رنجیدگی گردد. بدون وجود تنوع، خستگی و یکنواختی حتی ممکن است، روابط زناشویی خوب را از بین ببرد. اشخاص هنگامی‌که تنوع در زندگی‌شان بر غم خودشان به حد ایده آل برسد، بهترین عملکرد را دارند، همانطور که زوج‌ها باهم فرق دارند، روش‌هایی که به زندگی‌شان تنوع می‌بخشد نیز متفاوت است، تنوع به هر شکلی که باشد، اوقات خاصی را در زندگی زوجین پرشور و هیجان می‌کند و سبب برانگیختگی عاطفی می‌شود و حالت عاشقانه رابطه‌شان را احیا می‌کنند (پاینز، 1991).
موفقیت‌هایی برای خودشکوفایی: ‌
هر چه محیط برای زوج‌ها موقعیت‌های بیش‌تری را جهت خودشکوفایی و رشد شخصیتی فراهم بیاورد، احتمال اینکه آن‌ها دچار سرخوردگی شوند، کم‌تر می‌شوند، محیط‌هایی که به زوج‌ها این امکان را می‌دهد تا به خودشکوفایی برسند و روندی را آغاز کنند که طی آن هر دو فرد بکوشند به رشد معنوی و شناخت خویشتن نائل شوند و قابلیت‌های انسانیشان را تحقق بخشد، محیط‌هایی هستند که شعله عاشقانه را مشتعل می‌کنند (پاینز، 1996، ترجمه شاداب، 1381).
در خانواده متعالی و شکوفا، نه‌تنها مشکلات موردبررسی قرار می‌گیرند و تلاش برای حل آن‌ها می‌شود، بلکه ظرفیت‌ها و استعدادهای افراد تا مرز خودشکوفایی مورداستفاده قرار می‌گیرند.
در این خانواده: ‌
– افراد از هویتی پرمعنا، روشن و منسجم برخوردار هستند.
– افراد به اعتلای جمعی اعضای خانواده می‌اندیشند و برای تحقق آن طرح و اندیشه‌ی جدیدی ارائه می‌دهند.
– کار و مسئولیت به زندگی، معنا و دوام می‌بخشد.