دانلود پایان نامه درباره میزان سازگاری و روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه

«شخصیت مجموعه تفکیک‌ناپذیر آن خصایص بدنی و نفسانی است که شناخته دوستان نزدیک شخص یا به‌عبارت‌دیگر، آن نقاب یا ماسکی است که فرد برای سازش با محیط، که در حقیقت نوعی بازیگری در صحنه زندگی است، به چهره خود نهاده است». (ایزدی، 1351).
«شخصیت مجموعه‌ای پایدار از ویژگی‌ها و گرایش‌هاست که مشابهت و تفاوت‌های رفتار روان‌شناختی افراد (افکار، احساسات، و اعمال) را که دارای تداوم زمانی بوده و ممکن است به‌راحتی نمی‌توان آن‌ها را تنها پیامد فشارهای اجتماعی و زیستی یک‌لحظه در نظر گرفت». (مدّی، 1996).


«شخصیت الگویی از رفتار اجتماعی و روابط اجتماعی متقابل است. بنابراین شخصیت یک فرد مجموعه راه‌هایی است که او نوعاً نسبت به دیگران واکنش یا با آن‌ها تعامل می‌کند». (فرگوسن، 1970).
شخصیت هر فرد همان الگوی کلی یا هم سازی ساختمان بدنی، رفتار، علایق، استعدادها، توانایی‌ها، گرایش‌ها و صفات دیگر او می‌باشد(ساعتچی، 1377).
شخصیت از دیدگاه اسلام
از مهم‌ترین عناصر شخصیت که در قرآن وجود دارد مفهوم شاکله است. در سوره اسراء آیه 84 آمده است:
«بگو هر کسی بر شاکله (ساختار روانی و بدنی) خویش عمل می‌کند و خدای شما به کسی که راهش از هدایت بیشتری برخوردار است داناتر است».
استنباطی که از این آیه می‌شود این است که منشأ اعمال آدمی شاکله اوست که معادل شخصیت در روان‌شناسی است. حال اگر بخواهیم تعریف دقیق و تا حدودی خالی از اشکال از شاکله یا همان شخصیت ارائه دهیم می‌توانیم به این تعریف بسنده کنیم: «شاکله عبارت است از ساخت و هیئت واحد روانی انسان که در اثر تعامل وراثت، محیط و اختیار شکل‌گرفته است به‌گونه‌ای که محرک‌ها محیطی را منطبق با خود تفسیر کرده و در مقابل آن‌ها به شیوه‌ای خاص پاسخ می‌دهد. » به‌طورکلی شاکله به معنای نیت، خلق‌وخوی، حاجت و نیاز، مذهب و طریق و هیئت و ساخت می‌باشد.
اصلی‌ترین معنای شاکله هیئت و ساخت روانی است. هیئت روانی انسان مجموعه واحدی است که نیات از آن برمی‌خیزد. خلق‌وخوی حاصل آن است، مذهب بر اساس آن پذیرفته‌شده و خرد موجب شکل‌گیری آن می‌شود و بالاخره نیازها در بروز و ظهور خود متأثر از آن هستند. درواقع شاکله عبارت است از ساخت و هیئت روانی انسان که در اثر تعامل وراثت، محیط و اختیار شکل‌گرفته به‌گونه‌ای که محرکات محیطی را منطبق با خود تفسیر کرده و در مقابل آن‌ها به شیوه‌ای خاص پاسخ می‌دهد. همان‌طوری که در سوره اسرا آیه 82-84 آمده است :
«و ما آنچه را برای مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل می‌کنیم و کافران را جز زیان چیزی نخواهد افزود و ما هرگاه به انسان نعمتی عطا کردیم رو بگردانید و دوری جست و هرگاه شر و بلایی به او روی آورد، به‌کلی مأیوس و ناامید شد، بگو هرکسی بر شاکله خود عمل می‌کند خدای شما به کسی که راهش از هدایت بیشتری برخوردار است، داناتر است».
پیام این آیه این است که مردم به اقتضای شاکله خود عمل می‌کنند و رسول گرامی (ص) می‌فرماید : «این خود مردم هستند که اعمالشان بر طبق شاکله و فعالیت‌های موجودشان صادر می‌شود، آن کسی که دارای شاکله معتدل است راه یافتنش به‌سوی کلمه حق و عمل صالح قدری آسان‌تر است و آن کسی که شاکله ظلم و سرکشی دارد او هم می‌تواند به‌سوی کلمه حق راه یابد اما برای او قدری دشوارتر است»(احمدی، 1392).
خرده مقیاس‌های الگوی پنج عاملی مک کری و کوستا (حق‌شناس، 1390)
عصبیت
عصبیت یاروان نژندگرایی میزان سازگاری، ناسازگاری و ثبات عاطفی را می‌سنجد.
-اضطراب
افراد مضطرب نگران و یا مستعد نگرانی، ترسیده، عصبی، پرتنش و وحشت‌زده هستند.
-خشم و کینه
گرایش فرد به تجربه‌های خشم و حالت‌های وابسته به آن همچون احساس درماندگی و ناکامی.
-افسردگی
این افراد ناامید بوده و تنهایی را اغلب باغم و اندوه تجربه می‌کنند.
-احساس