دانلود پایان نامه درباره وابستگی و همبستگی

دانلود پایان نامه

یکی از مهم‌ترین و موردتوجه‌ترین نظریه‌ها که به تبیین اجزا و انواع عشق می‌پردازد، نظریه سه وجهی عشق(مثلث عشق یا مثلث طلایی)است که توسط یکی از روان شناسان معاصر بنام استرنبرگ ابداع‌شده و به نام خود او مشهور می‌باشد(استرنبرگ، 1986، به نقل از حاتمی، 1389).
وی مفهوم عشق را در سه جز کلی که می‌توانند اضلاع یک مثلث باشند شرح داده است:


-صمیمیت: شامل احساس نزدیکی، عاطفه، ارتباط و پیوستگی عمیق، خود افشاگری و وابستگی فردی در روابط عاشقانه زوجین می‌باشد، صمیمیت جنبه هیجانی و عاطفی دارد و نوعی احساس گرمی، محبت و نزدیکی، مرتبط بودن و در قیدوبند طرف مقابل بودن را در فرد ایجاد می‌کند(طباطبایی، 1385).
-تعهد: به تصمیم‌گیری زوجین در مورد اقامت کردن با یکدیگر و در کنار همدیگر بودن اشاره دارد که شکل کوتاه‌مدت به رابطه با شریک معین و در شکل بلندمدت عاملی برای حفظ و تداوم و بقای روابط عاشقانه زوجین می‌باشد (رضازاده، 1381).
-میل: از تمایلاتی که به حالات عاشقانه، کشش فیزیکی و وصال جنسی پدیده‌های وابسته برمی‌گردد ناشی
می‌شود. نیازهای دیگری که در شوریدگی است شامل عزت‌نفس، پیوند جویی و حتی شکوفایی است (طباطبایی، 1385).
نظریه لی در مورد عشق:
در میان سایر روان شناسان اجتماعی که پیرامون عشق، مطالعه و تحقیق کرده‌اند. نام لی را هم نباید از قلم انداخت. او پس از تحقیقات گسترده‌اش در آمریکا و انگلیس و کانادا به این نتیجه رسید که 6 سبک مختلف برای عشق‌ورزی قابل‌طرح است. او البته بر این باور نیز پافشاری می‌کرد که: ممکن است یک عشق دربرگیرنده دو یا بیش از دو سبک از این سبک‌های عاشقانه باشد. یکی از مزایای تحقیقاتی لی نسبت به تحقیقات استرنبرگ این بود که او شدیداً به تفاوت‌های مردان و زنان در تجربه‌های عاشقانه توجه داشت. نتایج این تحقیقات نشان می‌داد که اغلب مردان مایلند که عشق را به‌صورت نقش بازیگرانه یا رمانتیک شروع کنند اما زمان به عشق دوجانبه و عشق واقع‌گرا تمایل بیشتری نشان می‌دهند. لی در تحقیقاتش سعی کرد 4 عامل را موردبررسی قرار دهد. رضایت از رابطه، آزادی در ارتباط، اهمیت ارتباط و نزدیکی و مجاورت فیزیکی او دریافت که این 4 عامل با 5 سبک از 6 سبک عشق‌ورزی‌اش یعنی عشق رمانتیک، مالکانه دوجانبه، واقع‌گرا و نقش بازیگرانه همبستگی دارد. مثلاً نزدیکی و مجاورت فیزیکی با شهوت بنابراین با عشق رمانتیک همبستگی مثبت داشت. اما همبستگی‌اش با عشق دوجانبه، منفی است. بنابراین لی به کمک این 4 عامل، 5 سبک عشق‌ورزی‌اش را بار دیگر مورد ارزیابی قرارداد (رضازاده، ‌1381).
جدول (2-1): سبک‌های عاشقانه لی ( Lee)
نوع
توصیف سبک عاشقانه
عشق رمانتیک
یک تجربه عاطفی عمیق اما تحلیل رونده و آنی نسبت به یک فرد
عشق دوجانبه
یک صمیمیت تسلی‌بخش که آرام‌آرام شکل می‌گیرد و شامل مشارکت متقابل و خودفاش سازی تدریجی است.
عشق نقش بازیگرانه
رابطه‌ای که بر پایه تفریح و تفنن شکل می‌گیرد و هیچ تعهد و اعتقادی در آن وجود ندارد. این رابطه معمولاً کوتاه‌مدت و موقتی است.
عشق مالکانه
عشقی شدید، حسادت آمیز و آزاردهنده ازنظر عاطفی است که به‌وسیله شخصیتی مضطرب که در ترس دائمی از مطرود شدن به سر می‌برد ظاهر می‌شود.
عشق
واقع‌گرا