دانلود پایان نامه :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

خارجی نیز،اتباع خارجی فقط اجازه دارند برای سکونت یا شغل یا صنعت خود، اموال غیرمنقول تحصیل وتملّک کنند؛ در­8- برطبق ماده­ی 946 قانون مدنی، زن از اموال منقول به طور کلی ارث می­برد، امّا در مورد مال غیر منقول،تنها از قیمت آن ارث می­برد نه از عین مال، البته در­صورتی­که ورّاث از دادن قیمت امتناع کنند، زن می­تواند سهم خود را از عین خود مال استیفاء کند.[1]

ج- انواع مال منقول وغیر­منقول­

هریک از اموال منقول و غیر منقول نیز، دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. در اینجا به مطالعه آنها پرداخته خواهد گردید.

د- انواع اموال منقول:

اموال منقول خود به دو دسته  اموال منقول مادی و حقوقی که در حکم منقول می باشد تقسیم می­گردد که در زیر به مطالعه آن پرداخته خواهد گردید.

1- اموال منقول مادی:مقصود از این اموال، کلیه­ی اشیاء مادی خارجی می باشد که قابلیّت نقل و انتقال را از محلّی به محلّ دیگر دارد؛ خواه شیئی به خودی خود بتواند حرکت کند (مانند حیوانات) و یا نیروی خارجی قادر باشد که محلّ آن را بدون خرابی تغییر دهد (همچون کتاب، اتومبیل و اثاث منزل).

اموال منقول ممکن می باشد مصنوعاً صفت غیرمنقولی را کسب کنند و به نحوی در بنا یا زمین به کار روند که تغییر آن غیر از با خرابیِ محل یا عین مال ممکن نباشد، اما این وضع نمی­تواند خاصیّت ذاتی اموال منقول را از بین ببرد و به محض اینکه ارتباط­ی اشیاء مذکور با زمین یا بنا قطع گردید، در عداد اموال منقول قرار می­گیرد. ماده­ی 22 قانون مدنی، در تأیید این امر می­گوید:«مصالح بنایی، از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیّه شده یا به واسطه­ی خرابی، از بناء جدا شده باشند، مادامی که در بناء به کار نرفته، داخل در منقول می باشد».[2]

مطلب مشابه :  پایانامه در رابطه با : بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

2- حقوقی که در حکم منقول می باشد: حقوق مالی­ای که بر روی اشیاء منقول وجود دارند، به تبع موضوع حق، حق منقول نامیده می­شوند. قانون مدنی، در ماده­ی 20 ، فقط از حقوق دینیِ منقول به صراحت نام بردهگفت: «حقوقی می باشد که به صاحب آن اجازه می­دهد از منافعِ شکل خاصی از فعالیت و یا فکر بشر

[1].کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص 57.

[2].همان، ص 61.

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه