دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : روابط بین فردی

دانلود پایان نامه

برای زنان مجرد و متأهل به ترتیب 6/49 و 25 درصد بوده است.

در مطالعه اسفندیاری (1379 ) در میان دانشجویان علوم پزشکی کردستان صورت پذیرفته است ، از نظر سلامت عمومی تفاوت معنی داری بین دانشجویان دختر و پسر ، مجرد و متأهل ، بومی و غیر بومی ، رشته های تحصیلی ، سهمیه های قبولی ، مدت تحصیل در دانشگاه ، دانشکده های مختلف و دانشجویان روزانه و شبانه مشاهده نشد . همچنین از نظر نمره عوامل استرس زا معنی داری بین دانشجویان مجرد و متأهل ، بومی و غیر بومی ، سهمیه های قبولی و دانشجویان روزانه و شبانه مشاهده نشد .همچنین مهم ترین عامل استرس زا از نظر دانشجویان ( نگرانی از سلامتی اعضای خانواده و نگرانی از آینده شغلی ) ذکر شده است و همچنین رابطه بین عوامل استرس زا و سلامت عمومی دانشجویان معنی دار بوده است .
هومن (1377) نشان داد که عوامل و منابعی چون مسایل شخصی، مشکلات جسمی، مشکلات خانوادگی، مشکلات تحصیلی ، مشکلات هیجانی ، مسایل اجتماعی و مسایل زناشویی، سطح استرس دانشجویان را بالا می برد .
2- 18- چکیده تحقیقات انجام شده در خارج کشور
در مطالعه انجام شده توسط ( پرسود ، 1994 ؛ به نقل از براون ، 2008 ) ، تغییر در نوع تغذیه ، تغییر آب و هوا ، جدایی از خانواده و تغییر در نوع نقش از جمله عوامل استرس زایی می باشند که دانشجویان با آن ها مواجه شده و بر عملکرد آن ها تأثیر گذار می باشد .
نتایج پژوهش انجام گرفته در چین توسط چن، وانگ و گائو (2007) نشان می دهد که زنان بیشتر از مردان ، از استرس رنج می برند و سلامت روانی آن ها نسبت به مردان در سطح پایین قرار دارد . همچنین نتایج مطالعه اسدی، نخعی، نجفی و فاضل ( 2007 ) نشان داده است که مشکلات سلامت روانی در فارغ التحصیلان و زنان شایع تر است .
طبق تحقیقات آبی و اندرو ( 1985 ؛ به نقل از بورلو ، 2005 ) افرادیکه روابط بین فردی نزدیک و صمیمانه دارند ، قادرند که بهتر با استرس های مختلف مانند مرگ عزیزان ، تجارب آسیب زا و بحران های مختلف از قبیل دست دادن شغل و بیماری های جسمی کنار بیایند .
کوگ، بوند و فلکس من (2005 ) در تحقیقی، طی بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان، نشان دادند که این کار هم عملکرد تحصیلی و هم سلامت روان دانش آموزان را افزایش می دهد.
سینک (2005 ) در تحقیق خود نشان داده است که افزایش تعامل اجتماعی و روابط بین فردی افراد با ناتوانی های جسمی ، منجر به افزایش شاخص های بهزیستی روان شناختی و همچنین کسب درآمد و به دنبال آن کیفیت بخشی به زندگی آن ها می شود .
در پژهش شرینا ، رمپال و کانسون (2004 ) که در میان دانشجویان پزشکی در مالزی انجام داده اند ، مشخص شد که 9/41% از دانشجویان دارای استرس های روانشناختی مشخص و مشکوک به اختلالات روانی می باشند.
مطالعه میسرا و کاستیلو (2004 ) نشان داد که بعد از کنترل سن ، در عوامل ایجاد کننده استرس و واکنش ها نسبت به آن ها بین دو جنس تفاوت معنادار وجود دارد و زنان در مجموع ، در مقایسه با مردان استرس تحصیلی بیشتری گزارش می کنند .بر این اساس مردان در مقایسه با زنان در خرده مقیاس تعارض و زنان در مقایسه با مردان در واکنش های رفتاری و فیزیولوژیک نسبت به عوامل استرس زا نمرات بیشتری کسب کردند .
در تحقیق مایرز ( 1999) ، گزارش می شود افرادی که حداقل 5 دوست صمیمی دارند در مقایسه با کسانی که هیچ دوست صمیمی ندارند ، به احتمال 60 درصد شادی بیشتری خواهند داشت . علاوه بر این مایرز (2000) گزارش می کند ، 38 درصد کسانی که بیشتر از 5 دوست صمیمی دارند خودشان را به صورت افرادی خیلی شاد معرفی می کنند .
در تحقیقی که توسط جونز و جانسون (1997 ) در اسکاتلند در مورد دانشجویان پرستاری انجام شده، استرسهای مربوط به تحصیل در دانشگاه شامل عدم رضایت از رشته تحصیلی ، عدم هماهنگی آموزش نظری و بالینی ، امتحانات ، نامناسب بودن روش مطالعه، حجم زیاد تکالیف ، کمبود وقت ، و ترس از ناکامی درگذراندن واحد درسی و غیره می باشد.
لو (1994 ) نشان داده است که عوامل استرس زا در سلامت عمومی دانشجویان، اثر نامطلوبی دارد و با افزایش عوامل استرس زا نشانه های جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی افزایش و سلامت عمومی کاهش می یابد.
نتایج مطالعه ای که بنیتز ، کاواس و رودریگرز پالیدو (1989) در اسپانیا به صورت مقایسه ای بر روی دانشجویان 50 دانشگاه با بهره گرفتن از پرسشنامه 28 سوالی- GHQانجام داده اند ، نشان دادکه میانگین نمره سلامت روان بالایی دانشجویان بیانگر وجود اختلالات روانشناختی و پایین بودن سلامت روانی در آن ها می باشد که از این میان دانشجویان پزشکی نسبت به سایر دانشجویان از میانگین نمره بالاتری برخوردار بودند .
علاوه بر مسائل مذکور ، رابینستین، مای، سون و بتس ( 1989) ، در تحقیق خود نشان دادند که دانشجویان در رویارویی با استرس ممکن است پاسخ های ناسازگاری مانند روی آوردن به سیگار ، سوء مصرف الکل و داروها و نیز مواد مخدر و اقدام به خودکشی از خود بروز دهند.
در مطالعه صورت گرفته توسط هارویتز، روزنبرگ، بائر، یورنو و ویلاسنور ( 1988) ، نشان داده شده است که کاستی های مزمن در روابط بین فردی حاکی از اختلالات شخصیتی است ، از این رو اشخاصی که از مشکلات روابط بین فردی رنج می برند ، بیش از سایرین احتمال دارد در معرض اختلالات شخصیتی و روانی قرار گیرند.
در تحقیق صورت گرفته توسط وستنمن، گرندی، لوپو و میشل ( 1986) ، نشان داده شده است که، دانشجویانی که سطح بالاتری از استرس دارند، نسبت به دانشجویان در شرایط مشابه ولی با سطح استرس پائین تر ، نمرات ضعیف تری کسب می کنند .
2- 19- خلاصه و جمع بندی
در این فصل نظر اندیشمندان در قالب مبانی نظری مرتبط با متغیر های پژوهش به صورت مروری مورد بررسی قرار گرفت . برخی از تحقیقات گذشته نیز در خصوص متغیر های پژوهش نشان دهنده آن بود که میزان برقراری و حفظ روابط و تشریک مساعی با دیگران در سلامت روانی افراد نقش دارد و آرامش روحی و امنیت روانی بیشتر از کارکرد های روابط بین فردی مؤثراست و به عنوان یکی از مؤلفه های پیش بینی کننده سلامت روان محسوب می شود .همچنین بنا بر نظر دانشمندان استرس ، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کنند ه اختلالات روانی از قبیل اضطراب ، افسردگی ، اختلال خو اب و . . . محسوب می گردد .از آن جا که هیچ پژوهش مشابهی به طور مستقیم به بررسی تأثیر روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی نپرداخته است همچنین دانشجویان غیربومی مقیم خوابگاه که تنش روانی فروانی همچون دوری از خانواده و تغییرات فرهنگی و اجتماعی محل تحصیل و تجربه جدل ها و کشمکش ها در محیط خوابگاه به علت پایین بودن سطح روابط بین فردی را تجربه می کنند ، کم تر به عنوان جامعه مورد مطالعه ، مورد بررسی قرار گرفته اند ، در این پژوهش پرداخته شده است .
2- 20- مدل تحلیلی پژوهش
مولفه
شاخص
متغیرها ی تعدیل گر
متغیر وابسته
مفهوم
ناسازگاری(تعارض)

 

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه روانشناسی درباره رفتار کارکنان

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صمیمیت
متغیر های مستقل
روابط بین فردی
استرس زندگی دانشجویی
واکنش
ناکامی ها
تعارض ها

فشار ها
تغییرات
قیود شخصی
جنسیت
مقطع تحصیلی
وضعیت تاهل
وضعیت تأهل
علائم فیزیولوژیک
هیجانات
رفتارها
ارزیابی شناختی

های جسمانی نشانه
اضطراب
سلامت روان
افسردگی
بدکارکردی اجتماعی
فصل سوم:
روش تحقیق

مقدمه
برخی را عقیده بر این است که علم همان روش است. در هر حال می توان به خوبی پذیرفت که هیچ علمی فاقد روش نیست و دستاورد های هرتحقیق علمی به همان نسبت حائز اهمیت اند که با روش هایی درست اخذ شده باشند. در واقع چهارچوب اصلی هر پژوهش بر پایه روش آن بنا می شود. اینکه محقق نحوه کار خود را چگونه تنظیم کند که با کمترین موانع و مشکلات و از طرف دیگر بیشترین سودآوری را در جمع آوری اطلاعات داشته باشد، و نیز تا حد امکان در وقت خود صرفه جویی کند، همگی از اصول مورد نیاز در روش تحقیق می باشند.
فصل حاضر به نحوه انجام پژوهش و چگونگی جمع آوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار سنجش، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته است.
3- 1- روش اجرای تحقیق
این پژوهش، به روش توصیفی از نوع علی مقایسه ای انجام گرفته است ، چون پژوهشگر به دنبال مشخص کردن تاثیر روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان می باشد . در مطالعات علی مقایسه ای ، متغیر مستقل یا علت ، دستکاری نمی شود زیرا قبلاً اتفاق افتاده است . متغیر مستقل در مطالعات تطبیقی ، متغیر هایی هستند که نمی توان آن را دستکاری کرد . در این نوع تحقیق گروه ها بر حسب یک متغیر وابسته با هم مقایسه می شوند . این گروه ها قبل از اینکه مطالعه آغاز شود از لحاظ یک متغیر با هم تفاوت دارند ، در هر حالت تفاوت بین گروه ها ( متغیر مستقل ) نباید و نمی تواند توسط محقق تعیین ( کنترل ) شود ( خاکی ، 1387 ) .
3- 2- جامعه آماری
جامعه ی آماری در این پژوهش، کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه های مستقر در دانشگاه شهید باهنر کرمان می باشند ، که با توجه به آمار به دست آمده از امور خوابگاه های دانشگاه شهید باهنر ، در مجموع 3844 نفر دانشجوی مجرد و متأهل در خوابگاه های مجردی و متأهلی مستقر در دانشگاه ، اسکان دارند که جزئیات این تعداد در جدول ذیل ، ذکر شده است .
2008 نفر
دختر مجرد
1740 نفر
پسر مجرد
96 زوج
زوج متأهل
3- 3- نمونه و روش نمونه گیری
نمونه بخشی از جامعه است که معرف و نماینده آن باشد و محقق در انتخاب هر گروه نمونه مایل است ، بخشی از جامعه را به منظور پژوهش برگزیند ، که همه ویژگی های جامعه را که از لحاظ پژوهش مهم است ، به تناسب دارا باشد (هومن ، 1373 ) . در این پژوهش با توجه به نوع خوابگاه ها از لحاظ وضعیت تأهل ، که شامل خوابگاه های مجردین و متأهلین می باشد ، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد و حجم نمونه برای هر طبقه بر اساس جنسیت و وضعیت تأهل متناسب با حجم جامعه تعیین شد .
n = =350 d= 0/05 , 1/96 , N= 3844
3- 4- انواع متغیر ها
متغیر مستقل: استرس زندگی دانشجویی ، روابط بین فردی
متغیر وابسته : سلامت روان
متغیر تعدیل گر:جنسیت ، وضعیت تاهل ، مقطع تحصیلی
3- 5- داده های مورد نیاز
داده های مورد نیاز از طریق پاسخ دانشجویان متاهل و مجرد ( دختر ، پسر ) ساکن در خوابگاه های مستقر در دانشگاه شهید باهنر به وسیله پرسشنامه های روابط بین فردی ، استرس زندگی دانشجویی (SSI ) و سلامت روان ( GHQ-28 ) به دست آمده است .
3- 6- شیوه گرد آوری داده ها
برای جمع آوری اطّلاعات ، پس از گرفتن آمار و مجوز لازم از امور خوابگاه های دانشگاه شهید باهنر کرمان ، به مدت سه شب و در زمان استراحت دانشجویان به خوابگاه های مجردین ( دختر و پسر ) و متاهلین مستقر در دانشگاه شهید باهنر مراجعه شد و با در اختیار قرار دادن زمان مناسب و کافی ،پرسش نامه های مزبور را به طور همزمان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ( با تخصیص مناسب هر خوابگاه ) در اختیار دانشجویان ساکن قرار داده شد و از آنجا که هیچ اجباری برای پر کردن پرسشنامه ها وجود نداشت ، هر فرد داوطلبانه پرسش نامه پر کرده است . 380 پرسشنامه در بین دانشجویان پخش شد که از این تعداد، 30 پرسشنامه به دلایلی همچون ناقص پر کردن و عدم تحویل به محقق کنار گذاشته شد.
3- 7- ابزار گرد آوری داده ها
3-7- 1- پرسشنامه ی سلامت عمومی28 سوالی(GHQ -28)
پرسشنامه ی سلامت عمومی، شناخته شده ترین ابزار غربالگری در روانپزشکی) هندرسون ،1990؛ به نقل از اوتادی، 1380) است که برای شناسایی افراد با تشخیص بیماری روانی به کار می رود. پرسشنامه ی سلامت عمومی، ناراحتی هایی با طول مدت کمتر از دو هفته را شناسایی می کند و نسبت به بیماری های گذرا ، که ممکن است بدون درمان شفا یابند حساس است. نسخه ی ارائه شده در این پژوهش، 28 سوالی می باشد. نمره ی بالا در این آزمون، بیانگر وجود بیماری و نمره ی پایین ، بیانگر عدم بیماری و یا داشتن سلامت عمومی است (کاویانی، موسوی و محیط، 1380.( این پرسشنامه ، از 4 خرده مقیاس نشانه های جسمانی، اضطراب، بدکارکردی اجتماعی و افسردگی تشکیل شده است . نظام نمره گذاری این پرسشنامه، بر اساس مقیاس لیکرت می باشد که به هر یک از موقعیت های چهار گانه ، نمره ی ( 0-1-2-3 ) داده می شود ( گلدبرگ و هیلیر ،1979) . چیونگ و اسپیرز )1994 ) ، ضریب پایایی پرسشنامه ی سلامت عمومی به روش باز آزمایی را 47/0 گزارش کرده است که در سطح 05/0 P عادی، معنی دار است. علاوه بر این، ضریب آلفا برای کل مقیاس ، برابر88/0و برای خرده مقیاس های نشانه های جسمانی، اضطراب، بدکارکردی اجتماعی و افسردگی به ترتیب66/0 ، 72/0، 79/0و 85/0 گزارش شده است. پژوهشگران، اعتبار پرسشنامه ی سلامت عمومی را بارها مورد تایید قرار دادند و گلدبرگ و هیلیر(1979 ) ، اعتبار این پرسشنامه را89/0گزارش کرده است . همچنین پایایی از راه همسانی درونی ( ضریب آلفای کرونباخ ) برای مقیاس کلی در این پژوهش 83/ 0گزارش می شود .
سؤالات این پرسشنامه، به گونه ای است که، سؤالات 1الی 7 مربوط به مقیاس اختلال در علائم جسمانی، سؤالات 8 الی 14 مربوط به مقیاس اختلال در خواب و اضطراب، سؤالات 15 الی 21 مربوط به مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی و نهایتاً سؤالات 22 الی 28 مربوط به مقیاس افسردگی می باشد. این پرسشنامه، اطّلاعات را با مقیاس لیکرتی چهار درجه ای (اصلاً، در حدّ معمول، بیش

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درباره دانشجویان دختر