دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : نیازهای روانی

دانلود پایان نامه

م سازی روانی نیز حفظ بهداشت روانی است . انسان با رعایت نکات خاصی می تواند سلامت روانی خود را تأمین و پیش از آنکه نیازمند درمان باشد ، از وقوع آن پیشگیری کند .شارع مقدس اسلام برای حفظ بهداشت روانی ، اصول و قواعدی را قرار داده است تا با به کارگیری و رعایت آن قواعد بتوان سلامت عمومی را تأمین کرد . این اصول با تأکید بر بهسازی محیط زیست انسان ، خانواده و جامعه و سرانجام ، وظایفی را برای فرد تعیین می کند که این وظایف ، باعث حفظ سلامت روانی وی می شود ( آل یاسین ، 1389 ) .
به صورت کلی و اجمالی می توان گفت از نظر اسلام ، انسان سالم کسی است که دارای سه ویژگی اساسی و برجسته باشد : 1- تعقل و تفکر 2-ایمان ، تقوا ، تدین و تعهد 3- هدفمند بودن و به دنبال آن تلاش و فعالیت در جهت رسیدن به اهداف انسانی و معنوی ( چه فردی و چه اجتماعی ) . به تعبیر دیگر می توان گفت : انسان سالم و ارزشمند از چشم انداز اسلام ، انسانی است که در زندگی سه جایگاه را به خوبی بشناسد و به آن ها توجه و عنایت خاص داشته باشد :
جایگاه جهانی خود
جایگاه فردی خود
جایگاه اجتماعی خود و دستیابی به حداکثر رشد که به طور مترادف با کمال و تکامل به کار می رود ، معیار ایده آل سلامت روانی در مکتب اسلام است ( ابوالقاسمی ، 1389 ) .
2-3- 2- دیدگاه انسان گرایی
دیدگاه انسان گرایی ، با رویکردهای نظری تفاوت بسیار دارد.دیدگاه انسان گرایی ریشه در آن دسته از نظام های فلسفی و مذهبی دارد که بر منزلت خوبی، ذاتی و آزادی ماهیت انسان تاکید کرده اند.این دیدگاه در روانشناسی تا حدی محصول این سابقه است و تا حدی واکنشی است به مفاهیم بی اعتنا به ماهیت انسان که مشخصه روانکاوی و رفتارگرایی است ( احدی و بنی جمال،1369).
روان شناسان مکتب انسان گرایی معتقدند که علامت سلامت روانی عبارت است از رشد کامل استعدادهای بالقوه به عنوان یک انسان منحصر به فرد .
روان شناسی انسان گرایی تنها یکی از سه مکتب اصلی است که به سلامت روانی می اندیشد ، دو گرایش یعنی تحلیل روانی و رفتار گرایی ، دیدگاه های متفاوتی درباره اختلالات روانی دارند .به اختصار به نظریه و دیدگاه سه تن از روان شناسان انسان گرا (مازلو ، راجرز ، آلپورت ) درباره سلامت روانی پرداخته شود :
به عقیده مازلو هر فرد دارای گرایش ذاتی برای رسیدن به خود شکوفایی است. بخش عمده پژوهشهای مازلو به خصایص اشخاصی که نیاز به خود شکوفایی درآنان ارضاء شده و ازنظر روانی سالم تلقی می شوند معطوف می باشد.
سلامت روانی، نه تنها از نظر ذهنی احساس مطبوعی به شمار می رود بلکه به نقص حقیقی و واقعی نیز هست و به همین جهت بهتر و برتراز بیماری است که تنهایی نقص و حقیقی است بلکه بیشتر نشانه هوشمند نیز هست. زیرا موجب می شود که بتوان حقایق بیشتر و والاتری را دریافت و بدین معنیکه فقدان سلامت نه تنها احساس ناخوشایند به انسان میدهد بلکه نوعی کوری، نقص ادراکی و نقصان اخلاقی و عاطفی نیز به شمار می رود. (احدی و بنی جمال ، 1369) .
مازلو برای تحقق عزت نفس وخود شکوفایی سیزده معیار بالینی پیشنهاد می کند:
ادرک خوب از واقعیت
پیشرفت در قبول خود ،دیگران و طبیعت
پیشرفت در داشتن اراده
پیشرفت های نسبی در مسائل اصلی
آزاد بودن وشوق زندگی داشتن
خود مختاری فزاینده ومقاومت در تشکیل گروه ها
ابتکار داشتن در قضاوت وغنی بودن در انگیزش
فراوانی تجربه های بسیار بالا

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانند سازی خوب با انسانیت
بهبود روابط با دیگران
راحتی در قبول دیگران
رشد خلاقیت
تحرک در نظام ارزش ها (گنجی،1376) .
تعریفی که مازلو ازسلامت روان دارد بدین مضمون است :
شکوفا شدن سرنوشت انسانی ، تحقق یافتن استعدادهای بالقوه و رشد بسوی “کمال” شخصیت سالم ازنظرمازلو شخصیت انسان خود شکوفاست .
مازلوانسان سالم را انسان خواستار تحقق خود می داند و معتقد است که در همه انسانها تلاش یا گرایشی فطری برای تحقق خود یا خود شکوفایی وجود دارد . به نظر مازلو درجه رضایتمندی نیازهای اساسی به گونه ای مثبت با درجه سلامت روانی همبستگی دارد و ناکام گذراندن نیازها و تواناییها موجب بیماری افراد می شود.
انسان سالم کسی است که به بالاترین سطح نیازها دست یابد و لذا کسی که به مرحله تحقق خود رسیده باشد از سلامت برخوردار است. (شولتس و شولتس، 1377)
به نظر راجرز، نخستین شرط لازم برای تحول سلامت روانی توجه مثبت بی قید و شرط در دوران کودکی است. یعنی هنگامی که مادر، محبت و پذیرش کامل خود را بدون توجه به خود شکوفایی به معنای رسیدن به بالاترین سطح سلامت روانی به فرزند عرضه می کند، و این فرآیندی است که راجرز آن را کارکرد کامل می نامد. (همان منبع)
به نظر راجرز اشخاصی که دارای کارکرد کامل هستند یا خصایصی مانند گشودگی یا آزادی عمل نسبت به همه تجارب، گرایش به زندگی کامل در هر لحظه از هستی داشتن اعتماد به غرایز خود درباره یک موقعیت به جای اعتقاد به عقاید دیگران احساس آزادی در تفکر و عمل و برخورداری از خلاقیت سطح بالا مشخص می شوند (احمدی و بنی جمال، 1369)
راجرز شخصیت سالم را اینگونه تعریف می کند: شخصیت سالم روند است نه حالت بودن مسیر است نه مقصد تحقق خود روندی دشوار و گاه دردناک است تحقق خود بودن و غوطه ور شدن در جریان زندگی است.
در نگرش راجرز ویژگی آمادگی کسب تجربه به- زندگی هستی دار- اعتماد به ارگانیسم خود- احساس آزادی و خلاقیت مهم است.
راجرز دو نوع خویشتن واقعی و خویشتن آرمانی را نام می برد. خویشتن آرمانی آن نوع خویشتنی است که در فرد وجود ندارد ولی فرد دوست دارد که به آن دست پیدا کند. هر چه خویشتن آرمانی به خویشتن واقعی نزدیکتر باشد فرد راضی تر و خشنودتر خواهد بود.
راجرز معتقد است افرادی که در جهت داشتن شخصیت سالم پیش می روند می خواهد آن چیزی باشند که هستند و مسئولیت آن را نیز به عهده می گیرند. وقتی چنین می کنند احساس می کنند که رفتارشان بیانگر خود واقعی آنهاست.
مهمترین مفهوم در نظریه راجرز خویشتن است که شامل ادراکات و ارزشهایی است که «من» را تشکیل می دهد. این خویشتن ادراک شده بر ادراک فرد از جهان و رفتار او تأثیر می گذارد. شخص سالم می تواند در دگرگونیهای جدی شرایط محیطی سازگاری بیشتری نشان دهد این گونه افراد از چنان خود انگیختگی و خلاقیتی برخوردارند که حتی با دگرگونیهای دردناکی چون جنگ یا بلایای طبیعی کنار می آیند (شولتس، 1369).
آلپورت از نخستین روانشناسانی است که توجه خود را به شخصیت سالم معطوف داشت به نظر وی افراد سالم، معقول و آگاهانه عمل می کنند از قید و بندهای گذشته آزادند. از نیروهایی که آنها را هدایت می کند کاملاً آگاهند ولی می توانند بر آنها چیره شوند.
دیدگاه آلپورت درباره ویژگیهای شخصیت سالم، در هفت معیار مشخص می شود:
1- گسترش مفهوم خود 2- ارتباط صمیمانه با دیگران 3- امنیت عاطفی 4- ادراک واقع بینانه 5- مهارتها و وظایف 6- عینیت بخشیدن به خود 7- فلسفه یگانه ساز زندگی.
شخص سالم می تواند به دیگران صمیمیت نشان دهد. تصور شخص نسبت به خود از اهمیت برخودار است. هر چه شخص با واقع بینی به خود بنگرد سلامت روان او مثبت تر و مورد قبول تر است. اشخاص سالم موانع را تحمل می کنند. تسلیم ناکامی نمی شوند بلکه برای دست یافت به همان هدفها با هدفهای دیگر که جایگزین ساخته اند شیوه های متفاوتی را که از ناکامی کمتری برخوردارند به کار می گیرند. شخصیت بالغ شخصیتی است که بتواند عینیت خود را نشان دهد و خود را بهتر بشناسد این مسئله مستلزم آگاهی به آنچه که شخص می پندارد هست و آنچه که واقعاً هست هر چه این دو تصور بهم نزدیکتر باشد فرد بالغ تر است. (شولتس و شولتس، 1377).
تصور آلپورت از شخصیت سالم حنبه دیگری نیز دارد که شاید متناقص به نظر برسد هدفهایی که شخص سالم آرزو می کند در نهایت دست نایافتنی است. هدف نهایی شخص را از هدفی فرعی بسوی هدف فرعی دیگر می کشاند اما خود این هدف تا لحظه مرگ همواره در آینده و دور از دسترس می ماند به نظر آلپورت اگر به هدف نهایی خود مایل شویم دیگر انگیزه ای برای فرد باقی نمی ماند فلسفه یگانه ساز زندگی، جهت داشتن است که همه جنبه های زندگی شخص را بسوی هدف یا هدفهایی هدایت می کند و به او دلیلی برای زیستن می دهد. بدین ترتیب به نظر آلپورت، داشتن شخصیت سالم بدون داشتن آرزوها و جهتی بسوی آینده نامیسر است (شولتس، 1369).
2-3- 3- نظریه آدلر
دیدآدلر به انسان کل نگر، پدیده شناختی، غایت انگار و اجتماعی است.به عقیده او انسان سالم قادر است خود را از قید هدف های خیالی برهاند وبه هنگام لزوم با واقعیات روبرو شود (شفیع آبادی،1378) .
آدلر به انتخاب مسئولیت و معناداری مفاهیم در شیوه زندگی اعتقاد دارد و شیوه زندگی افراد را متفاوت می داند. محرک اصلی رفتار بشر، هدف ها و انتظار او از آینده است. هدف انسان نیاز به سازگاری با محیط و پاسخ گویی به آن است. فرد سالم به عقیده ادلر از مفاهیم و اهداف خودش آگاهی دارد و عملکرد او مبتنی بر نیرنگ و بهانه نیست، او جذاب و شاداب است و روابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد. روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خودش را در خانواده و گروه های اجتماعی به درستی می شناسد. همچنین فرد سالم در زندگی هدف مند و غایت مدار است و اعمال او مبتنی بر تعقیب این اهداف است. از ویژگی های دیگر سلامت روان شناختی این است که فرد سالم مرتباً به بررسی ماهیت اهداف و ادراکات خودش می پردازد و اشتباهاتش را برطرف می کند. چنین فردی خالق عواطف خودش است نه قربانی آن ها، آفرینش گری و ابتکار فیزیکی، از ویژگی های دیگر این افراد است. فرد سالم از اشتباه های اساسی پرهیزمی کند. اشتباه های اساسی شامل تعمیم مطلق، اهداف نادرست و محال، درک نادرست و توقع بی مورد از زندگی، تقلیل یا انکار ارزش مندی خود و ارزش ها و باورهای غلط می باشد (خدارحیمی،1374) .

2-3- 4- نظریه اریک فروم
اریک فروم شخصیت انسان را بیشتر محصول فرهنگ می داند از نظر وی سلامت روانی بستگی به این دارد که جامعه تا چه اندازه نیازهای اساسی افراد را بر آورد می کند نه اینکه فرد تا چه اندازه خود را با جامعه سازگار می کند. در نتیجه سلامت روان پیش از آنکه امری فردی باشد مسئله ای اجتماعی است جامعه ناسالم بین اعضای خود دشمنی، بدگمانی ، بی اعتمادی می آفریند و مانع رشد کامل آنها می گردد. در مقابل جامعه سالم به اعضای خود امکان می دهد به یکدیگر عشق بورزند. بارور و کارآمد و خلاق باشند و قوه تعقل و عینیت خود را بارور و نیرومند سازند. بستگی سلامت روان به ماهیت جامعه بدان معناست که جامعه تعریف خود را از سلامت روان وضع می کند و این تعریف در زمانها و مکانهای مختلف تغییر می یابد. (شولتس، 1369).
انسان سالم از نظر فروم دارای جهت گیری بارور است. بدین معنا که استعدادها و قدرتهای خویش را به نحو سازنده به کار می بندد. این باروری در عشق، تفکر و وجدان اخلاقی انسان سالم بارز است. (همان منبع)
2-3- 5- نظریه اریکسون
اریکسون صفات متمایز کننده سلامت روانشناختی را چنین ارائه کرده است : فردی که در جامعه زندگی می کند در صورتی دارای سلامت روانی است که از تعارض عاری باشد ، از استعداد و توانایی بارزی استفاده کند ، در کارش ماهر و استاد باشد ، ابتکار نامحدود داشته باشد و از انجام لحظه لحظه حرفه اش پسخوراند بگیرد و در نهایت در مورد فرآیند زندگی نظریه معنوی روشن و قابل درکی داشته باشد (رجبعلی و لطفی ، 1383 ) .
2-3- 6- نظریه اسکینر
اسکینر یکی از روانشناسان تجربی و صاحب نفوذ در رویکرد رفتار گرایی ، معتقد است که تجربه های گذشته انسان او را شرطی نموده است و تمام رفتارهای انسان ، تابع شرایط محیطی است ، به طوری که اگر محیط اجتماعی را آهانه تغییر دهیم و آن را به صورت سازمان یافته سازنده کنیم ، می توانیم ویژگی های مطلوبتری را در فرد ایجاد نماییم .از نظر او سلامت روانی ، معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است به گونه ای که چنین شخصی ، تقویت های بیشتری به خاطر این رفتارهایش ، از محیط و اطرافیان دریافت خواهد کرد (سمیع عادل ، 1383 ).
2-3- 7- نظریه هری استارک سالیوان
از نظر سالیوان ویژگی های سلامت روانی شناختی عبارتند از :
1-شخصیت برخوردار از سلامت روانی شناختی انعطاف پذیر است و در رابطه اش با دیگران به مناسب تغییر پذیر است .
2-فرد سالم قادر به تمایزگذاری بین افزایش و کاهش تنفس است و رفتار او در جهت کاهش تنش معطوف می شود .
3- به گفته سالیوان شخصیت سالم بایستی بنا به گفته اسپیرمن در حال آموزش و فراگیری روابط و ارتباطات باشد.
4-زندگی شخص برخوردار از سلامت روان ، دارای جهت یافتگی است ، بدین معنی که امیالش را به نحوی یکپارچه می سازد که منجر به رضایتمندی و یا اضطراب او را نسبتا کم کند یا از بین ببرد (دهقان بنادکی ، 1382 ) .
2-3- 8- نظریه هورنای
کارن هورنای (1945) از جمله افرادی بود که به جامعیت صورت بندی فروید در مورد تحریکات جنسی مشکوک شد و به رابطه فرد با محیط و اجتماع توجه کرد و بر این مبنا به برشمردن نیازهای روانی پرداخت و آن خا را به سه دسته زیر تقسیم کرد :
الف ) نیاز رفتن به سوی مردم
ب ) نیاز به دور شدن از مردم
ج ) نیاز به مخالفت با مردم
با توجه به این نیاز ها ، هورنای معتقد است وجود تعادل و هماهنگی در این نیازها و قدرتمندی آن ها یکی از نشانه های سلامت روانی است . او با توجه به مفهوم”اضطراب اساسی “ احساس امنیت را یکی دیگر از نشانه های سلامت روان می خواند و سرانجام خودشناسی و کوشش برای تحقق استعدادهای ذاتی را وظیفه اخلاقی و امتیاز معنوی شخصیت سالم می داند ( ساعتچی ، 1377 ) .
هورنای از کسانی است که در روانکاوی کلاسیک ، دگرگونیهایی به وجود آورد و بر نقش محیط و فرهنگ در رشد شخصیت و سلامت یا بیماری انسان ، تأکید زیاد نمود و معتقد بود که انسان نیازهای مختلفی از قبیل نیاز به کسب محبت و تأیید دیگران ، نیاز به حمایت و پشتیبانی ، نیاز به قدرت ، نیاز به احترام و . . . دارد که اگر به حد افراط مورد استفاده قرار گیرد ، به صورن روان نژندانه در می آیند . او انسان برخوردار از سلامت روان را اینگونه معرفی می کند :
الف ) احساس امنیت می کند و لذا فاقد پرخاشگری و خود شیفتگی است .
ب ) قدرتمندی نیازهای فوق در او حقیقت است و توانایی تغییر و تحو ل و جایگزینی این نیازها را دارد .
ج ) خودشناسی و کوشش برای حقیقت استعدادهای ذاتی ، وظیفه اخلاقی و امتیاز معنوی شخصیت سالم است و هدف او دستیابی به کمال است (دیویس و کامینگز ، 1994 ) .
2- 4- تعریف استرس:
در فرهنگ روانشناسی وبر(1985) برای استرس تعاریف زیر ارائه شده است :
استرس به هر نیرویی اشاره دارد که هنگام وارد شدن بر یک سیستم موجب تغییرات قابل ملاحظه ای در آن سیستم می شود که معمولاً شامل یک تغییر و تعریف در شکل سیستم است .این اصطلاح بر فشارها و نیروهای اجتماعی ، روانشناختی و فیزیکی اشاره دارد. در این معنا استرس یک علامت به شمار می رود.
فشار روانی یک حالت تنش روانشناختی است که توسط فشارها و نیروهایی که در بند یک به آنها اشاره شده ، ایجاد می شود. در این حالت استرس معلول و محصول فشارهای دیگر است .
استرس اصطلاحی است که در طب زیست شناسی به صورت گوناگون به کار گرفته شده است ، گاهی به معنی یک رویداد یا موقعیتی که تاثیر مضر بر ارگانیسم دارد (Stressor ) و گاهی به معنای تنش روانشناختی ناشی از رویداد و موقعیت ها تعریف شده است . به مفهوم دقیق تر هر چه که در تمامیت زیست شناسی ارگانیسم اختلال به وجود آورد و شرایطی ایجاد کند که ارگانیسم طبیعتاً از آن پرهیز کند، استرس به شمار می رود .استرس ممکن است که به صورت محرک فیزیکی ، عفونت ها و واکنش های آلرژیک و نظایر آن باشد .
استرس از نظر لغوی از کلمه لاتین استرینجر به مفهوم به هم رفتن و قبض شدن ، گرفته شده است .در زبان انگلیسی این اصطلاح لااقل از قرن یازدهم میلادی متداول بوده و به عنوان فشار

مطلب مشابه :  پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی