دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

تکه ای از متن پایان نامه :

بر تحلیلی می باشد که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می داند. در صورتی که تعدد زوجات بر پایه مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده و این جواز هیچگونه نادیده گرفتن حقوق زن را در برندارد، بلکه دربرخی موارد لازمه استیفای حقوق زن ، ازدواج مجدد مرد می باشد. بعلاوه در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن، مانند رعایت عدالت میان همسران سخت تأکید شده می باشد. عموم مسلمانان، مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفته اند. علیرغم اینکه ازدواج موقت فقط در فقه شیعه پذیرفته شده، اما اختیار چند همسر همیشگی در بین تمام فرق مسلمین مورد قبول می باشد. زیرا در قرآن کریم اصل ازدواج با چند زن تحریم نشده، اگر چه اختیار مرد در نکاح با چند زن مشروط واقع شده می باشد. روایات معتبری از شیعه و سنی در جواز تعدد زوجات هست، که جای هرگونه شک و تردیدی را دراین باره ازبین می برد. همچنین سیره معصومین (ع) و مسلمانان در طول تاریخ، مؤید جواز تعددزوجات می باشد. ازدواج مجدد، درمواردی ممنوع و بعضی از اوقات مباح و مشروط به رعایت شرایطی می باشد که در شرع و قانون پیش بینی شده و در هیچ موردی استحباب یا وجوب برای آن اثبات نمی گردد.

2- اهمیت و ضرورت مسأله ی پژوهش

محققان، علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند، که در واقع حکمتهای آن به شمار می رود. بعضی از این حکمت ها جنبه  فردی دارد، مانند نازا بودن یا بیماری یا یائسه شدن زن و بعضی دیگرجنبه اجتماعی دارد،‌ازجمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس عامل اقتصادی و فزونی زنان آماده ازدواج برمردان می باشد. به نظربرخی نویسندگان، درحالات عادی آمارزنان در بسیاری از جوامع بیش ازمردان می باشد. سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ، مقاومت بیشتر زنان دربرابر بیماریها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در بعضی جوامع ذکرشده می باشد. به نوشته استاد مطهری[1]، فزونی زنان آماده ازدواج برمردان این حق را برای زن ایجاد می کند یا به تعبیر دیگراین تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد، که با پذیرش و اعمال تعدد زوجات نیاز مذکور برآورده گردد. به نظر بعضی مؤلفان، منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیمارهای روحی و جسمی و عوارض دیگر می گردد. در چند آیه قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها، آیه سوم سوره نساء می باشد. موضوع این آیه، یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان، سرپرستی و اداره اموال آنان را برعهده می گرفتند. درمورد این آیه، آرای تفسیری متعددی ذکر گردیده می باشد اما به نظر مشهورمیلیون نفرکشته شدند که اکثریت مردان بودند و مسلماً آثاری که از مسأله ی ازدواج به جا می

مطلب مشابه :  معادله، مطالعه

[1]– کتاب حجاب ص 57 نشر صدرا سال 1361

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه