دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

این تعریف، نخست می­بایست حقّی وجود داشته باشد و آنگاه آن حق مورد انکار و تجاوز واقع شده باشد. دیگر آنکه صاحب حق در صدد احیاء آن بر آید و به مرجع قانونیِ صلاحیت­دار مراجعه کند. پس تعریف هر دعوایی، بلا استثناء بایستی مستند به حقی واقعی باشد و نتیجه­ی آن، محق شناختن مدعّی گردد؛ در­حالیکه همیشه اینگونه نیست؛ اگر دعوا را از دید مدعی ببینیم، می­­توانیم این تعریف را بپذیریم؛ زیرا هر مدعی خود را همیشه محق می­داند، امّا بایستی با دید بازتری به این تعریف نگاه نمود. بایستی توجّه داشت که اصولاً هر شخصی که اقامه­ی دعوا کند، صاحب حق شناخته نمی­گردد. همچنانکه در دعاوی واهی و یا در دعاوی­ای که محکوم به رد می­شودو یا بطلان آن اعلام می­گردد، مدعی، صاحب حق شناخته نخواهد گردید. تا زمانی که دعوایی در جریان رسیدگی قرار دارد و مرجع قضایی نیز نظر قطعی خود را اعلام نکرده می باشد، نمی­توان گفت که کدام یک از طرفینِ دعوا صاحب حق هستند و همینخودحکایت از این امر دارد که دعوا مترادف با حق نیست. پس دامنه­ی شمول این تعریف بسیار وسیع می باشد و شامل اعمال غیرقانونی در جهت تثبیت حق نیز می­گردد، پس تعریف درست و دقیقی نیست.

در جایی دیگر، دعوا را اینگونه تعریف کرده­اند:«دعوی، حقی می باشد که به موجب آن، اشخاص می­توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله­ی اجرای قانون، از حقوقشان در برابر دیگری طرفداری گردد. مراجعه به دادگاه و اجرای حق همیشه به وسیله­ی اقدام حقوقی خاصی انجام می­گردد که اقامه­ی دعوا نام دارد»[1]. ایشان همچنین در جایی دیگر اظهار کرده می باشد:«دعوا عملی می باشد تشریفاتی که به مقصود تثبیت حقّی که مورد انکار و تجاوز واقع شده می باشد، انجام می­گردد»[2]. البته این تعریف نیز به سبب همانندی با تعریفدعوایی محقق نمی­گردد اما همین که یکی از آنها به ملک دیگری تجاوز کند، دعوا محقق شده و شخصِ متضرّر، برای احقاق حق خود اقامه دعوا می­کند. [3]

مطلب مشابه :  پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

 مبحث دوم:اقسام دعوا

دعاوی را از جهات گوناگون می­توان بخش­بندی نمود که هر یک از این بخش­بندی­ها، آثار و ویژگی­های خاص خود را دارد؛ مانند می­توان دعاوی را از جهت­های ماهیت و چگونگی حقِ مورد مطالبه، موضوع حقی که اعمال می­گردد، مالیت داشتن موضوع آن و منشاء حقِ مورد مطالبه تقسیم نمود. در زیر، به مطالعه این تقسیمات می­پردازیم.

  1. 2. کاتوزیان، ناصر (1376)اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چاپ پنجم، تهران، نشر دادگستر، ش 76، ص 118.
  2. 3. همان، ص 273.

[3].ابهری، حمید، برزگر، محمدرضا (1390) آیین دادرسی مدنی 1، چاپ اول، نشر دانشگاه مازندران، ص 25.

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه