دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:دعوای غیر منقول

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

«در دعاوی مالی، میزان حق­الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی، از حیث بهای خواسته قطعی می باشد، از حداقل 150000 ریال و ده درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300000 ریال می­باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست، به ترتیب ذیل تعیین می­گردد:

الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال، شش درصد از بهای خواسته و حداکثر شش میلیون ریال.

ب- نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، چهار درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ چهل­و­دو میلیون ریال.

ج- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال، سه درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ صد­و­شصت­و­دو میلیون ریال.

د- نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال؛ دو درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ دویست میلیون ریال… ».

332 قانون مذکور، چنین اظهار می­دارد: «قرارهای زیر قابل تجدید نظر می باشد، در­صورتی­که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید­نظر باشد:

الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر گردد؛

ب- قرار ردّ دعوا یا عدم استماع دعوا؛

ج- قرار سقوط دعوا؛

د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا».

براین اساس، احکام و قرار­های صادره در دعاوی غیرمالی، قابل تجدید­نظر می باشد، اما احکام و قرارهای صادره در دعاوی مالی، از حیث قابلیّت تجدیدنظر، تابع میزان خواسته یا بهای آن می باشد.؛ به عنوان مثال اگر خواسته­ی خواهان، مطالبه­ی 200 عدد سکه­ی بهار آزادی مقوّم به 000/000/3 ریال باشد، رأی صادره از دادگاه قطعی می باشد و چنانچه بهای خواسته، 100/000/3 ریال باشد، رأی صادره قابل تجدید­نظر می باشد. البته بایستی در نظر داشت که با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387، دعاوی مالی در روستا، تا بیست میلیون ریال و در شهر، تا پنجاه میلیون ریال، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد (ماده­ی 11 قانون مذکور). اگرچه ظاهراً هدف مقنن، ایجاد صلاحیت برای شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالیِ مربوط به وجه نقد تا مبلغ بیست میلیون ریال (در روستا) و پنجاه میلیون ریال (در شهر) می باشد، امّا عملاً دعاوی غیر از وجه نقد نیز که بهای خواسته­ی آن کمتر از بیست میلیون ریال تعیین می­گردد، برای رسیدگی،

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع مروری بر ادبیات نظری، کارشناسی ارشد

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه