دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

تکه ای از متن پایان نامه :

  • تعریف و اظهار مسأله:

در این پایان­نامه کوشش می­گردد تا به تبیین و روشن­گری” دعوای غیر منقول و مراجع صالح برای رسیدگی به آن ” پرداخته گردد. از آنجا ­که یکی از مبانی تعیین صلاحیت دادگاه­ها، موضوع دعوا می باشد و منقول یا غیرمنقول بودن در تعیین صلاحیت مؤثر می باشد، لذا کوشش می­گردد که جهات گوناگون موضوع مذکور تبیین گردد. تشخیص دعاوی غیرمنقول از جهات مختلف حائز اهمیّت می باشد. مانند­ی­ این جهات، تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی غیرمنقول می باشد. هزینه دادرسی دعاوی غیرمنقول با منقول کاملاً تفاوت دارد و از این رو، تشخیص دعوای غیرمنقول از منقول و ارائه­ی معیاری برای این تشخیص از جهات مختلف اهمیّت خواهد داشت. مانند سوالاتی که در این زمینه قابل طرح می باشد، می­توان به موارد زیر اشاره نمود :

  • چنانچه دعوای غیر منقول بر اساس تقویم خواسته انجام شده توسط خواهان، در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، هزینه­ی دادرسی بر چه مبنایی بایستی پرداخت گردد؟
  • در دعوای غیرمنقول آیا طرفین می­توانند توافق کنند که دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوعِ مال غیر منقول به دعوا رسیدگی کند؟
  • پیشینه­ی علمی انجام شده قبلی پیرامون موضوع پایان­نامه :

راجع به موضوع این پایان­نامه ( دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن) پژوهش مستقلی انجام نشده می باشد، لیکن بعضی از حقوقدانان در آثار خود اشاره­ای به این موضوع نموده­اند. مانند­ی آنها می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی

کاتوزیان، ناصر، دوره­ی­ مقدماتی حقوق مدنی اموال مالکیت، فصل 1، صفحه 58 : «دعوا را نمی­توان به منقول یا غیرمنقول تقسیم نمود اما نزاعی که در مطالبه­ی حق یا مال غیرمنقول ایجاد می­گردد به تبعیّت از خواسته­ی آن غیرمنقول می باشد؛ مانند دعوای مالکیت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی و نظایر این­ها. همچنین، درموردی که موضوع حق دینی مال غیرمنقول می باشد، دعوایی را که برای اجبار متعهد اقامه می­گردد بایستی غیرمنقول شمرد».

 

 

 

بخش اول: کلیّات

 


بند دوم – تعریف اصطلاحی دعوا

درعلم حقوق، مقصود از تعریف اصطلاحی یک واژه، معنایی می باشد که از آن واژه در دانش حقوقبه ذهن متبادر می­گردد. در قانون آیین دادرسی ایران، تعریفی از «دعوا» ارائه نشده می باشد؛ از­این­رو هر یک از حقوق­دانان، تعاریف گوناگونی را در مورد این واژه اظهار کرده­اند. حقوقدانان می­کوشند تعریفی از دعوا ارائه نمایند که شامل هر دو معنای لغوی آن گردد؛ در این راستا یکی از حقوقدانان اظهار داشته می باشد:«دعوا عبارت می باشد از عملی که برای تثبیت حقّی صورت گیرد؛ یعنی حقّی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد»[1]. بر پایه­ی

  1. 1. متین­دفتری، احمد (1349)آیین دادرسی و بازرگانی،، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، نشر مجد، ش 62، ص 333.

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطلب مشابه :  دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن