دانلود کارشناسی ارشد: بررسی دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

به دست آوردن مال نیست، گرچه ممکن می باشد دارای آثار مالی هم باشد. مثلاً زنی که دعوای اثبات زوجیت طرح می‌کند، در صورت برنده شدن در دعوا، به واسطه­ی این حکم می‌تواند از شوهرش تقاضای نفقه هم بکند.

پرسشی که ممکن می باشد در اینجا مطرح گردد این می باشد که هرگاه در مالی یا غیر مالی بودن حقی تردیدی پیش آید، چگونه بایستی اقدام نمود؟ بعضی از نویسندگان، بر آنند که اصل بر مالی بودن حق می باشد؛ زیرا غالب حقوق، مالی می باشد و در نتیجه دعاویِمربوط به حقوق مالی نیز، مالی خواهد بود.[1] در ارتباط با دعوای ابطال سند، به نظر می­رسد که اگر موضوع سند، مال نباشد، به تبع آن، دعوا غیرمالی می باشد. اداره­ی حقوقی دادگستری در نظریه شماره نیز همین نظر را ارائه کرده می باشد:«چنانچه مقصود از ابطال سند مالکیّت، ابطال نقل و انتقالاتی باشد که در سند مالکیّت قید گردیده می باشد، دعوا مالی می باشد و در­صورتی­که مقصود، ابطال دفترچه مالکیّت خاصی باشد که بدون نقل و انتقال و به جهاتی در اختیار خوانده قرار گرفته می باشد، دعوا غیر مالی محسوب می­گردد». مانند دعاوی غیرمالی دیگری که می­توان برای نمونه یادآور گردید، دعوای ابطال پروانه­ی حفر چاه آب و دعوای الزام موجر به تعمیرات کلی و اساسی می باشد. این دعاوی، غیرمالی می باشد؛زیرا هدف از     قابل ذکر می باشد که طبق بخش­نامه­ی منتشرشده به شماره    در روزنامه رسمی کشور، از سوی رئیس قوه­ی قضائیه تغییرات عمده­ای در زمینه­ی هزینه دادرسی دعاوی در مراحل مختلف اعمال شده می باشد. به عنوان مثال هزینه دادرسی طرح دعاوی غیرمالی حسب مورد از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده می باشد. در دعاوی مالی نیز دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل دو درصد ارزش خواسته و مازاد بر آن، سه ارزش خواسته بایستی به عنوان هزینه دادرسی پرداخت گردد.  در مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدوا و یا غیابا صادر شده می باشد چهار درصد به نسبت ارزش محکوم به به عنوان هزینه دادرسی در نظر گرفته شده می باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه پایان نامه، مراجع

2- حق­الوکاله­ی وکیل:

هرگاه بین وکیل و موکّل، قرارداد حق­الوکاله تنظیم نشده باشد، در خصوص محاسبه­ی حق­الوکاله، بایستی به آیین­نامه­ی تعرفه­ی حق­الوکاله و هزینه­ی سفر وکلای دادگستری مصوّب 1385، رجوع نمود. ماده­ی 3 آیین­نامه­ی مذکور، میزان حق­الوکاله­ی وکیل دادگستری در دعاوی مالی را اینگونه تعیین کرده می باشد:

[1].شمس، عبدالله، منبع پیشین، ص356.

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه