روش های نوین تدریس و مهارتهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

محدودیت فضا های گروهی برای چینش گروهی
محدودیت کاربرد برای دانش آموزان اول و دوم ابتدایی
مشکل بودن کنترل کلاس برای بعضی معلمین
5-7- ارایه پیشنهادات
در حین اجرای این تحقیق متوجه شدیم که اکثر معلمین از روشهای تدریس فعال و پویا استفاده نمی کنند. لذا سعی نمودیم تا جلسات متعددی را با این معلمین گرامی داشته باشیم و در رابطه با مشکلات و موانع موجود بحثهای مفصلی داشته باشیم. مباحثه و مشورت با معلمین کارآزموده ( و معلمین کلاسهای نمونه گیری شده) منجر به حصول نتایجی در راستای اجرای موفقیت آمیز روش تدریس فعال شده است که در ذیل آنها را بیان می کنیم.
مهمترین عامل نهادینه کردن فرهنگ استفاده از روشهای فعال تدریس در بین دانش آموزان، اولیاء دانش‌‌‌‌‌‌آموزان، معلمین، مدیران مدارس، مسئولین اداره آموزش و پرورش (در سطح کلان) می باشد. تا فرهنگ استفاده از این روشهای بین همه گروه‌های مذکور توسعه نیابد امکان دست یابی موفقیت آمیز به این روشها محدود است. زیرا ممکن است مدیران بعضاً چنین معلمانی را بی مسئولیت و بی تلاش انگارند و معاونین مدارس چنین کلاسهایی را شلوغ و بی انضباط معرف نمایند و همکار دیگر آن معلم، او را در امر کلاس داری ناموفق دانسته و مسئولین اداره نیز در راستای گزارشات مدیر ، کلاس معلم را شلوغ و او را نا کارآمد بدانند و والدین دانش‌آموزان معلم را که عهده فعالیت را به دانش‌آموزان محول نموه و خودش نقش راهنما را به عهده دارد معلمی بی تلاش و وقت تلف کن بدانند. در این صورت معلمی که با همه علاقه تلاش می کند تا از طریق تدریس فعال، یادگیری را تا عمق جان بچه‌ها نفوذ دهد، با فشارهای گروهای مختلف روبرو شده و دلسرد شده و شور و شوق به بی تفاوتی تبدیل می شود.
همچنین داشتن روحیه ابتکار و خلاقیت برای معلمین، آنها را در پذیرفتن این روشها کمک می‌نماید و امکان موفقیت آنها را در بکارگیری این روشها بالا می‌برد.
از نکات مهم دیگر اینست که اکثر معلمین با این روش تدریس به میزان زضایت بخشی آشنا می باشند و در دوران تحصیلی خود در دانشگاهها این روشها را آموخته اند. اما متاسفانه بعد از فراغت از تحصیل و استخدام در آموزش و پرورش نسبت به اجرای آن کاملا بی تفاوت شده اند. لذا ادارات آموزش و پرورش نباید کیفیت تدریس معلمین را فقط بر اساس نمرات و گزارشات مدیر ارزیابی کنند، بلکه علاوه بر استفاده روشهای دیگر ارزیابی، توجه ویژه به ارایه آخرین دستاوردها در زمینه روشهای نوین آموزش و ارایه آنها به معلمین، داشته باشند
با توجه به اینکه نقش روشهای فعال در ارتقاء کیفی سطح علمی دانش آموزان در این پژوهش و تحقیقات پیشین مشخص گردید، به نظر می رسد معلمان اهل فن و حتی محققین علوم تربیتی در چگونگی ارایه مباحث مختلف به روش فعال و توفیق یافتن در استفاده از این روش اهتمام ورزند.
آموزش و پرورش در ایجاد بستر مناسب جهت بکارگیری این روش سعی و تلاش نماید. و با برگزاری همایشها و کارگاههای علمی معلمین را به استفاده از این روش ترغیب نماید. همچنین همه دوره‌های ضمن خدمت را به روشهای فعال از طریق تدریس اساتید و مدرسان مجرب اجرا نماید.     
با توجه به اینکه اجرای این روش در دراز مدت سعه صدر معلم، احساس مسولیت و تعهد معلم را می طلبد لذا مقوله تعهد، وجدان کاری، انگیزه و احساس مسولیت معلمین باید در اولویت بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش باشد.
از آنجا که در این روش چینش دانش آموزان در کلاس بصورت خاص می باشد و همچنین ابزار و لوازم و وسایل آموزشی بیشتر و خاصی را می طلبد. لذا مدیران باید به فضای فیزیکی و مجهز نمودن کلاسها توجه ویژه داشته باشند. متناسب بودن حجم کتابها با بکارگیری این روشها، حجم زیاد کتب امکان بهره وری بیشتر از روش‌ را کاهش می‌دهد. همچنین ضروری است که در ارزشیابیهای پایانی اهمیت بیشتری برای یادگیرهای مهارتی قائل شده و بر مفاهیم تاکید بیشتری شود تا به حفظیات.
به عنوان نکته ی آخر در این بحث متذکر می شویم که در این روش نیز باید جلوی افراط و تفریط را گرفت. انجام دادن کار گروهی نباید به معنای نفی و فراموش کردن آن دسته از فعالیت های انفرادی باشد و روحیه ی اتکا به نفس را پرورش می دهند.
« کلامی با معلمین »
در تمام موارد بالا نقش تعیین کننده و محوری در آموزش را معلم بعهده دارد. با وجود تمامی مشکلات، موانع، مشغله فکری و دغدغه های مالی انتظار می رود که معلمین نقش رهبری خود را در فرایند یادگیری و ارتقاء سطح علمی کشور بخوبی ایفاء نمایند. فرصتهای مناسبی را برای فعالیتهای علمی و تجربه کردن در مقابل طرح مسئله و مواجه ساختن دانش‌آموزان، موقعیت‌های نا معین در اختیار دانش‌ آموزان قرار دهند. زیرا آنها با عمل کردن تجربه کردن و فکر کردن درباره آنچه انجام داده‌اند، بهتر یاد می گیرند و معلم باید زمینه این فعالیتها را در کلاس درس فراهم نماید. انتظار ما از معلمین اینست که تفکر دانش آموزان را هدایت کنند و در مراحل یاددهی و یادگیری دانش آموزان را در مسیر صحیح قرار دهند و بدانند که آموزش کارآمد زمانی تکوین پیدا کرده و در طولانی مدت ماندگار خواهد بود که معلم با همه دانش آموزان ارتباط روحی و عاطفی داشته و در تمام مراحل یادگیری تکیه گاهی برای آنها باشد.
منابع :
1-آقازاده،محرم،1378،راهنمای روش های نوین تدریس،تهران،آییژ
2- سرمد،زهره،بازرگان ،عباس،حجازی،الهه،(1376)،روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران:انتشارات آگاه
3-جویس بریس، ویل مارشال ، کالهون وایلی ،1380 ، الگوهای تدریس ، ترجمه محمد رضا بهرنگی
4-شعبانی،حسن، مهارتهای آموزشی و پرورشی ، 1380، نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها
5-کرامتی، محمد رضا ، 1382 ، نگاهی نو و متفاوت به رویکرد مشارکتی ، نشر آئین ، چاپ اول
6- مشایخ، فریده، دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی،1381،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ،چاپ اول
7- شعبانی ،حسن،تاثیر روش حل مسئله به صورت گروهی بر روی تفکر انتقادی دانش آموزان، پایان نامه دکتری،1378
8- کرامتی ،محمد رضا،مطالعه تاثیر یادگیری مشارکتی بررشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی،پایان نامه دکتری، زمستان81