شخص خلاق چه ویژگی هایی دارد؟

دانلود پایان نامه

ویژگی های شخصیت خلاق

هر چند خلاقیت یک توانایی همگانی است و همه انسان ها کمابیش از آن برخوردارند، اما افرادی که خلاقیت بالایی دارند و به عنوان افرادی خلاق شناخته می شوند، دارای خصوصیات شخصیتی و رفتاری ویژه ای هستند که به وسیله این خصوصیات می توان آن ها را از سایر افرادی که از خلاقیت کمتری برخوردار هستند، تشخیص داد
فایده اصلی آشنایی با ویژگی های افراد خلاق این است که می توانید از آن ها به عنوان الگوهای رفتاری برای ایجاد و پرورش رفتارهای خلاقانه در کودکان استفاده کنید
در اینجا مهمترین و بارزترین این ویژگی ها را ذکر می کنیم:

استقلال: فرد خلاق در افکار و کارهای خویش از استقلالی بالا برخوردار است
او عقاید و اندیشه هایش را وابسته به افکار و عقاید دیگران نمی داند
وی معمولا در ایجاد دگرگونی های اساسی در کارها و تغییر مسیر در شیوه زندگی خود مستقلانه عمل می نماید
فرد خلاق کمتر خود را نیازمند و وابسته به دیگران حس می کند
خطر پذیری: فرد خلاق اهل خطر کردن است و ماجراجویی را دوست دارد
او در برخورد با بسیاری از مسائل و مشکلات که اغلب مردم در مواجهه با آن تردید دارند ویا محتاطانه عمل می کنند، جرأت بیشتری به خرج می دهد و ریسک می کند و معمولا نگران شکست های احتمالی خود نیست
علاقه ی او به ریسک کردن در بسیاری از موارد موفقیت های بزرگی را برای او به همراه می آورد
یکی از دلایلی که سبب می شود فرد خلاق در روبه رو شدن با مسائل چندین راه حل را آزمایش کند، ریسک پذیری است
کنجکاوی زیاد: کنجکاوی یک خصوصیت بارز فرد خلاق است
او تمایل زیادی به کشف مسائل و پی بردن به اصل پدیده ها دارد
وی همیشه علاقه مند است که از سطح ظاهری یک مسأله فراتر رود و درون آن را بیابد
علاقه به کارهای پیچیده: فرد خلاق پیچیدگی را دوست دارد
به همین دلیل او در کارهای مشکل و پیچیده بیش از هر چیز دیگری انرژی مصرف می کند
او به درگیر شدن با امور دشوار که نیاز به تلاش فکری زیادی دارد، بیش از حل مسائل ساده و عادی علاقه مند است
تحمل ابهام: قرار گرفتن در موقعیت های مبهم برای شخص خلاق یک مبارزه محسوب می شود و برای او نوعی لذت محسوب می شود
او بسیار بیش از دیگران تحمل قرار گرفتن در پیچیدگی ها و ابهامات را دارد
انعطاف پذیری: فرد خلاق از ذهن و شخصیتی بسیار انعطاف پذیر برخوردار است
اگر او در جریان حل مسأله با مانعی برخورد کند، مسیر فکری خود را به سهولت تغییر داده و آن موضوع را از زوایا و ابعاد دیگری بررسی می کند
شوخ طبعی: شوخ طبعی خود نوعی خلاقیت است و شوخ طبعی از جمله ویژگی های بارز و قابل مشاهده در افراد خلاق است
اعتماد به نفس بالا: فرد خلاق نسبت به خود و توانمندی هایش آگاهی دارد، به همین سبب از اعتماد به نفس زیادی برخوردار است
او به خود و افکار خود اطمینان دارد و معتقد است که ایده ها و نظراتش ارزشمند هستند
ابتکار: ابتکار داشتن یعنی دور شدن از کلیشه ها، قالب ها و عادت های رایج و تکراری، و فرد خلاق به راه حل های کلیشه ای و به طور کلی تفکر مبتنی بر عادت علاقه ای ندارد
پشت کار: فرد خلاق تلاشگر و سخت کوش است و شکست ها او را خسته نمی کنند
او اراده محکمی دارد و معمولا تا به دست آوردن یک نتیجه مطلوب و رضایت بخش، از کوشش دست بر نمی دارد
تخیل قوی: تخیل زیربنای خلاقیت است؛ بسیاری از ایده های زیبا و شگفت انگیز فرد خلاق محصول تخیل نیرومند اوست
فرد خلاق تخیل خلاق دارد و خیال پردازی های او اغلب ایده های جدید زیادی را برایش به بار می آورد
زیبایی دوستی: فرد خلاق به آسانی مجذوب زیبایی می شود و نسبت به آن توجه و دقت زیادی می کند
او حتی بسیاری از چیزها را زیباتر از آنچه هستند می بینند
او توازن و زیبایی را دوست می دارد، به همین خاطر معمولا به فعالیت های هنری بسیار علاقه مند است
تردید: فرد خلاق معمولا هر عقیده یا ایده تازه ای را به راحتی نمی پذیرد
او ممکن است نسبت به بسیاری از قواعد و اصول پذیرفته شده عمومی تردید کند
اغلب بسیاری از قوانین رایج جامعه برای او جای سؤال باقی می گذارند
این مشکوک بودن و عدم اعتماد فرد خلاق معمولا ناشی از علاقه درونی او به تغییر، اصلاح امور عادی و خلق ایده های بهتر است(سلیمانی، 1381